Ktl-icon-tai-lieu

Ánh trăng lẻ loi

Được đăng lên bởi Kim Nguyệt Dạ
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1281 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ánh trăng lẻ loi
7 9 11 13
9 8 11 13
13 14 16 15 14 13
11 10 9 9 9
11 10 9 9 9
10 11 10
8 9 11 10
lặp lại
13 11 10 9 13 8
898
9 8 7 11
13 11 10 9 13 8
899
9 9 11 10
lặp lại đoan đầu đến 8 9 11 10
thay bằng 8 9 10 9

...
Ánh trăng lẻ loi
7 9 11 13
9 8 11 13
13 14 16 15 14 13
11 10 9 9 9
11 10 9 9 9
10 11 10
8 9 11 10
lặp lại
13 11 10 9 13 8
8 9 8
9 8 7 11
13 11 10 9 13 8
8 9 9
9 9 11 10
lặp lại đoan đầu đến 8 9 11 10
thay bằng 8 9 10 9
Ánh trăng lẻ loi - Người đăng: Kim Nguyệt Dạ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Ánh trăng lẻ loi 9 10 312