Ktl-icon-tai-lieu

Ba điều hãy nhớ

Được đăng lên bởi sachtailieu
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1023 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRÁI TIM – CUỘC ĐỜI

BA ĐIỀU GIÁ TRỊ

Ba điều trong đời một khi đã
đi qua không thể lấy lại được:
Thời gian
Lời nói
Cơ hội

• * Ba điều trong đời không được
đánh mất:
• - Sự thanh thản
• - Hy vọng
• - Lòng trung thực

• * Ba thứ có giá trị nhất trong đời:
Tình yêu
Lòng tự tin
Bạn bè

• * Ba thứ trong đời không bao giờ
bền vững được:
Giấc mơ
Thành công
Tài sản

• * Ba điều làm nên giá trị một con
người:
Siêng năng
Chân thành
Thành đạt

Ba điều trong đời làm hỏng
một con người:
Rượu
Lòng tự cao.
Sự giận dữ.

• Dễ là khi làm tổn thương một
người mà bạn yêu thương, nhưng
khó là khi hàn gắn vết thương đó.

• Dễ là khi
tha thứ
cho người
khác,
nhưng khó
là khi làm
cho người
khác tha
thứ cho
mình.

• Dễ là khi chúng ta nói rằng chúng
ta yêu thương, nhưng khó là khi
làm cho người khác cảm thấy như
thế hàng ngày

• Dễ là khi buồn bực vì một điều gì
đó mất đi, nhưng khó là khi quan
tâm đủ đến điều đó để đừng làm
mất

• Dễ là
khi nghĩ
xấu về
người
khác,
nhưng
khó là
khi cho
họ niềm
tin

• Dễ là
khi
nhận,
nhưng
khó là
khi
cho.

• Dễ là khi nằm mơ
hàng đêm, nhưng
khó là khi chiến
đấu vì một ước
mơ.

• Nếu cơ hội mãi
không gõ cửa,
bạn phải xem
mình đã xây
một cánh cửa
chưa đã. ....

...
TRÁI TIM – CUỘC ĐỜI
Ba điều hãy nhớ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ba điều hãy nhớ - Người đăng: sachtailieu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Ba điều hãy nhớ 9 10 996