Ktl-icon-tai-lieu

Bài 05: Triết học Carvaka

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 2048 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài 05: Triết học Cārvāka
Thầy Lệ Thọ
Thuyết vô thần[1], hay chủ nghĩa vô thần, là một quan điểm khẳng định rằng thần thánh không
tồn tại, hoặc phủ nhận “đức tin”[2] vào thần thánh. Từ “vô thần” còn được định nghĩa một cách
rộng hơn là sự không có đức tin vào thần thánh, đồng nghĩa với phi thần luận (nontheism).
A. Nguồn gốc.

I. Nhận định về Vô Thần:
“Vô thần” mới xuất hiện ở châu Âu từ thế kỷ 16 tại Pháp, các quan niệm mà ngày nay được ghi nhận
là vô thần đã được ghi lại từ thời cổ đại. Từ điển bách khoa Việt Nam viết:
“Ở Ấn Độ, có tư tưởng về vũ trụ vô thủy vô chung, không do ai tạo ra. Ở Ai Cập, có tư tưởng hoài nghi
về thế giới bên kia. Ở Trung Quốc cổ đại, có quan niệm duy vật và vô thần về khí và về năm nguyên tố
hợp thành vũ trụ (kim, mộc, thủy, hỏa, thổ). Ở Hi Lạp và La Mã cổ đại, có tư tưởng cho rằng thế giới
cấu tạo từ các nguyên tố vật chất như nước, lửa, nguyên tử”.
Thuyết vô thần[1], hay chủ nghĩa vô thần, là một quan điểm khẳng định rằng thần thánh không tồn
tại, hoặc phủ nhận “đức tin”[2] vào thần thánh. Từ “vô thần” còn được định nghĩa một cách rộng hơn
là sự không có đức tin vào thần thánh, đồng nghĩa với phi thần luận (nontheism).
Nhiều người tự nhận là vô thần[3] có thái độ hoài nghi với tất cả những gì siêu nhiên, với lý do là
không có bằng chứng thực nghiệm về sự tồn tại của thần thánh. Những người khác lập luận ủng hộ
thuyết vô thần trên cơ sở triết học, xã hội và lịch sử. Nhưng trong tư tưởng đưa đến nhận thức nhằm
đạt sự đồng thuận đối với định nghĩa của các từ như “thần” hay “chúa” (deity và god) vẫn còn một
khoảng cách khá xa đối với lập luận hay biện chứng.
Về các hiện tượng bị phủ nhận, chủ nghĩa vô thần có thể chống lại bất cứ thứ gì từ sự tồn tại của một vị
chúa trời tới sự tồn tại của bất cứ khái niệm tâm linh, siêu nhiên, hay siêu việt nào, chẳng hạn như các
khái niệm của Ấn Độ giáo và Phật giáo[4].

II. Khái quát về vô thần:
Cơ sở lý luận vô thần là phân biệt giữa vô thần thực tiễn và vô thần lý thuyết. Mỗi hình thức khác nhau
của vô thần lý thuyết xuất phát từ một cơ sở lý luận hay luận cứ triết học cụ thể nào đó. Ngược lại, vô
thần thực tiễn không đòi hỏi một luận cứ cụ thể và có thể bao gồm sự không quan tâm và không biết về
ý niệm thần thánh.

1. Vô thần lý thuyết:
Về khía cạnh lý thuyết, hoặc tu hành, chủ nghĩa vô thần thừa nhận một cách tường minh các luận cứ
chống lại sự tồn tại của thánh thần, phản ứng lại các luận cứ hữu thần như luận cứ mục đích hoặc
thuyết đánh cược của Pascal (Pascal's Wager). Các lập luận lý t...
Bài 05: Triết học Cārvāka
Thầy Lệ Th
Thuyết thần[1], hay chủ nghĩa thần, một quan điểm khẳng định rằng thần thánh không
tồn tại, hoặc phủ nhận “đức tin”[2] vào thần thánh. Từ “vô thần” còn được định nghĩa một cách
rộng hơn là sự không có đức tin vào thần thánh, đồng nghĩa với phi thần luận (nontheism).
A. Nguồn gốc.
I. Nhận định về Vô Thần:
“Vô thần” mới xuất hiện châu Âu từ thế kỷ 16 tại Pháp, các quan niệm ngày nay được ghi nhận
là vô thần đã được ghi lại từ thời cổ đại. T điển bách khoa Việt Nam viết:
Ở Ấn Độ, có tư tưởng về vũ trụ vô thủy vô chung, không do ai tạo ra. Ở Ai Cập, có tư tưởng hoài nghi
về thế giới bên kia. Ở Trung Quốc cổ đại, có quan niệm duy vật và thần về khí và về năm nguyên tố
hợp thành trụ (kim, mộc, thủy, hỏa, thổ). Ở Hi Lạp và La cổ đại, tưởng cho rằng thế giới
cấu tạo từ các nguyên tố vật chất như nước, lửa, nguyên tử”.
Thuyết thần[1], hay chủ nghĩa thần, một quan điểm khẳng định rằng thần thánh không tồn
tại, hoặc phủ nhận “đức tin”[2] o thần thánh. Từ vô thần” còn được định nghĩa một cách rộng hơn
là sự không có đức tin vào thần thánh, đồng nghĩa với phi thần luận (nontheism).
Nhiều người tự nhận thần[3] thái độ hoài nghi với tất cả những gì siêu nhiên, với do
không bằng chứng thực nghiệm v sự tồn tại của thần thánh. Những người khác lập luận ủng hộ
thuyết thần trên sở triết học, hội lịch sử. Nhưng trong tưởng đưa đến nhận thức nhằm
đạt sự đồng thuận đối với định nghĩa của các từ như “thần” hay “chúa” (deity và god) vẫn còn một
khoảng cách khá xa đối với lập luận hay biện chứng.
Về các hiện tượng bị phủ nhận, chủ nghĩa vô thần có thể chống lại bất c thứ gì từ sự tồn tại của một vị
chúa trời tới sự tồn tại của bất cứ khái niệm tâm linh, siêu nhiên, hay siêu việt nào, chẳng hạn như các
khái niệm của Ấn Độ giáo và Phật giáo[4].
II. Khái quát về vô thần:
Cơ sở lý luận vô thần là phân biệt giữa vô thần thực tiễn và vô thần lý thuyết. Mỗi hình thức khác nhau
của thần thuyết xuất phát từ một sở luận hay luận cứ triết học cụ thể nào đó. Ngược li, vô
thần thực tiễn không đòi hỏi một luận cứ cụ thể và có thể bao gồm sự không quan tâm và không biết về
ý niệm thần thánh.
1. Vô thần lý thuyết:
Về khía cạnh thuyết, hoặc tu hành, chủ nghĩa thần thừa nhận một cách tường minh các luận c
chống lại sự tồn tại của thánh thần, phản ứng lại các luận cứ hữu thần như luận cứ mục đích hoặc
thuyết đánh cược của Pascal (Pascal's Wager). Các lập luận thuyết cho việc phnhận thần tnh
dựa trên các dạng thức tâm lý học, xã hội học, siêu hình học và nhận thc luận đa dạng.
Bài 05: Triết học Carvaka - Trang 2
Bài 05: Triết học Carvaka - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Bài 05: Triết học Carvaka 9 10 966