Ktl-icon-tai-lieu

BÀI DỰ THI 70 NĂM TLQĐ

Được đăng lên bởi Lê Thị Minh
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 497 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN QUỲ HỢP
TRƯỜNG MẦM NON SAO MAI
******************

BÀI DỰ THI
TIỀM HIỂU “70 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI
NHÂN DÂN VIỆT NAM VÀ 25 NĂM NGÀY HỘI
QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN”

Người dự thi: Lê Thị Minh
Sinh năm : 1985
Nghề nghiệp : Giáo viên Mầm non
Đơn vị : Trường Mầm non Sao Mai

Thị trấn Quỳ Hợp-Huyện Quỳ Hợp-TỉnhNghệ An

BÀI DỰ THI TÌM HIỂU
“70 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam
và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân”
Người dự thi: Lê Thị Minh
Sinh năm :
Nghề nghiệp: Giáo viên Mầm non
Đơn vị công tác: Trường Mầm non Sao Mai
Thị trấn Quỳ Hợp-Huyện Quỳ Hợp-Tỉnh Nghệ An
Số điện thoại:
Câu 1: Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, tiền thân của
Quân đội Nhân dân Việt Nam được thành lập ngày, tháng, năm nào? ở đâu?
Ai làm Đội trưởng và Chính trị viên đầu tiên? Tư tưởng chỉ đạo khi thành
lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân là gì?
Trả lời:
* Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, tiền thân của Quân đội
Nhân dân Việt Nam được thành lập ngày 22 tháng 12 năm 1944.
- Lễ thành lập được tổ chức tại khu rừng Sam Cao nằm giữa hai tổng Trần
Hưng Đạo và Hoàng Hoa Thám thuộc Châu Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng (nay
là huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng).
- Khi thành lập Đội gồm 34 chiến sỹ, do đồng chí Hoàng Sâm làm Đội
trưởng; đồng chí Xích Thắng (tức Dương Mạc Thạch) làm Chính trị viên. Trong
đội có chi bộ lãnh đạo.
- Đánh giá về sự kiện thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân
(VNTTGPQ):
+ Đội VNTTGPQ được thành lập đánh dấu bước phát triển mới của cách
mạng nước ta – Bước chuẩn bị cho khởi nghĩa vũ trang dưới sự lãnh đạo của
Đảng Cộng sản Việt Nam để giành chính quyền.
+ Đây là đội quân chủ lực đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam.
* Tư tưởng chỉ đạo khi thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng
quân là chính trị trọng hơn quân sự.
+ Tư tưởng này được thể hiện xuyên suốt trong cả quá trình chuẩn bị, chỉ
đạo và phương châm hoạt động của Đội sau ngày thành lập. Vì theo nhận định
của Bác Hồ: “Bây giờ thời kỳ cách mạng hòa bình phát triển đã qua nhưng thời

kỳ toàn dân khởi nghĩa chưa tới. Nếu bây giờ chúng ta vẫn chỉ hoạt động bằng
hình thức chính trị thì không đủ để đẩy phong trào đi tới. Nhưng phát động khởi
nghĩa ngay thì quân địch sẽ tập trung đối phó. Cuộc đấu tranh bây giờ phải từ
hình thức chính trị tiến lên hình thức quân sự. Song hiện nay chính trị còn trọng
hơn quân sự. Phải tìm ra một hình thức thích hợp mới có thể đẩy phong trào tiến
lên”.
+ Tư tưởng chỉ đạo chính trị trọng hơn quân sự thể hiện ...
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN QUỲ HỢP
TRƯỜNG MẦM NON SAO MAI
******************
BÀI DỰ THI
TIỀM HIỂU “70 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI
NHÂN DÂN VIỆT NAM VÀ 25 NĂM NGÀY HỘI
QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN”
Người dự thi: Lê Thị Minh
Sinh năm : 1985
Nghề nghiệp : Giáo viên Mầm non
Đơn vị : Trường Mầm non Sao Mai
BÀI DỰ THI 70 NĂM TLQĐ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI DỰ THI 70 NĂM TLQĐ - Người đăng: Lê Thị Minh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
BÀI DỰ THI 70 NĂM TLQĐ 9 10 570