Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng cơ sở văn hóa việt nam

Được đăng lên bởi Phương Chi
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 1717 lần   |   Lượt tải: 3 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT
MÔN HỌC
CƠ SỞ VĂN HÓA VIỆT NAM
Giảng viên: Thạc sĩ Nguyễn Trọng Hoàng

BÀI 3

VĂN HÓA NHẬN THỨC

I TRIẾT LÝ ÂM DƯƠNG:
 Trong cuộc sống, con người đụng chạm thường xuyên

tới những cặp đối lập: nóng-lạnh, cao- thấp, ngày –
đêm, trống –maí. …Người làm nông nghiệp thì luôn
mong mùa màng bội thu, gia đình đông đúc có nghĩa là
mong sự sinh sôi nẩy nở của hoa màu và con người
(luá thóc….con đàn…..), thực hiện ước mong đó trên
cơ sở của 2 cặp đối lập : Mẹ - cha và đất - trời. nền
nông nghiệp lúa nước có tính thời vụ rất cao nên càng
rất cần thêm đông người, hơn nữa ngày xưa đất rộng
người thưa nên đông người sẽ mở rộng thêm đất đai,
thêm người thêm việc thêm giàu có. Cuộc sông định
cư việc sinh đẻ không khó khăn như cuộc sống du
mục.

I TRIẾT LÝ ÂM DƯƠNG:
 Mẹ - cha sinh ra người và Đất – trời sinh ra mùa màng

và vạn vật. 2 cặp mẹ-cha, đất- trời chính là cái gốc đầu
tiên của triết lý âm dương, từ đây người ta suy ra vô số
những cặp đối lập, âm dương ( ví dụ: sông –núi, vuông
–tròn….)
 Người xưa đã dùng ký hiệu 2 vạch ngắn( - - )để chỉ
âm và 1 vạch dài( _ ) để chỉ dương. Về hình khối thì
khối vuông ổn định vững chải tĩnh nên thuộc về âm,
khối tròn dễ chuyển động nên thuộc dương

I TRIẾT LÝ ÂM DƯƠNG:
 Về loại hình văn hóa thì văn hóa gốc nông nghiệp chứa

đặc trưng âm tính là chủ yếu:- Ở thì muốn yên ổn một chỗ
với thiên nhiên thì muốn hòa hợp,với mọi người thì nặng
tình cảm,với xã hội thì bao dung
 Còn văn hóa gốc du mục thìthuộc dương tính:
Ở thì nay đây mai đó,với thiên nhiên thì muốn chinh
phục,với mọi người thì thiên về bạo lực,với xã hội thì ưa
độc tôn
 Căn cứ triết lý âm – dương thì văn hóa gốc nông nghiệp
là văn hóa trọng âm, văn hóa gốc du mục là văn hóa
trọng dương

1. Hai qui luật của triết lý âm dương:
 a.Qui luật về thành tố : không có gì hoàn toàn âm

hoặc hoàn toàn dương, trong âm có dương , trong
dương có âm. Trong mạnh có yếu , trong yếu có
mạnh( trong lòng đất-âm, chứa cái nóng –dương, trong
mỗi người tiềm ẩn khác giới nên mới có biến đổi giới
tính do ăn uống hoặc giải phẩu)
Phải xác định đối tượng so sánh để xác định âm
dương ví dụ nam so với nữ thì mạnh mẽ( dương)
nhưng so với voi thì yếu (âm), màu trắng so với đen thì
dương nhưng so với đỏ lại là âm

1. Hai qui luật của triết lý âm dương:
Sau khi xác định đối tượng so sánh còn phải xác định
cơ sở so sánh. Nếu so sánh 2 vật bỡi các cơ sở khác
nhau sẽ cho kết quả khác nhau ví dụ nữ so với nam
trên cơ sở giới tính là âm nhưng nếu trên cơ sở cá tính
thì có thể là ...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT
MÔN HỌC
CƠ SỞ VĂN HÓA VIỆT NAM
Giảng viên: Thạc sĩ Nguyễn Trọng Hoàng
Bài giảng cơ sở văn hóa việt nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng cơ sở văn hóa việt nam - Người đăng: Phương Chi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Bài giảng cơ sở văn hóa việt nam 9 10 347