Ktl-icon-tai-lieu

BÀI TẬP LỚN ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN

Được đăng lên bởi luongmanhtoan
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 2393 lần   |   Lượt tải: 16 lần
Lương Mạnh Toản
LTĐH10TCA- MSV: 10G4010065

BÀI TẬP LỚN ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN

Nhận yêu cầu định giá
Ngày 30/11/2013, Công ty CP Đầu Tư và Thẩm định giá Việt Nam nhận
được yêu cầu và kí kết hợp đồng của khách hàng là Công Ty Cổ Phần Dịch vụ
Viễn Thông và In Bưu Điện về việc thẩm định Giá trị quyền sử dụng đất và công
trình trên đất Tại số 217, đường Âu cơ, phường Quảng An, quận Tây Hồ, thành
phố Hà Nội với mục đích làm cơ sở tham khảo để bán tài sản.
Giám đốc TDG Việ nam kí Quyết Định số 124, ngày 2/12/2013 của Giám
đốcn TDG Việt Nam về việc thành lập Tổ định giá và căn cứ thẩm định viên.
Lập phương án định giá bất động sản
Xác định tổng quát về bất động sản cần định giá và loại hình giá trị làm cơ sở định
giá.
- Các đặc điểm cơ bản về pháp lý, về kinh tế kỹ thuật của bất động sản cần định
giá:
* Đặc điểm pháp lý:

ST

TÊN VĂN

SỐ, NGÀY

NỘI DUNG

T

BẢN

BAN HÀNH

VĂN BẢN

CƠ QUAN,
ĐƠN VỊ
CẤP

Cấp cho ông
Phạm Văn
Tiến và bà
Nguyễn Thị
Hải được
quyền sử dụng

Số
1171/2008/QĐ
Giấy chứng

01

-UB/405/2008

nhận
Ngày
03/06/2008

thửa đất số 80
+ 81, tờ bản đồ

UBND

số 17 tại số

Quận Tây Hồ

217, đường Âu
Cơ, phường
Quảng An,
quận Tây Hồ,
thành phố Hà
Nội với diện
tích 465,2m2

Bên A đồng ý chuyển
nhượng dứt khoát quyền
sở hữu và/ hoặc sử dụng

02

Hợp đồng

Ngày công

chuyển

chứng

nhượng

29/12/2009

toàn bộ diện tích đất và tài
sản gắn liền trên đất tại

Phòng công
chứng số 2

thửa đất số 80 + 81, tờ bản
đồ số 17 tại số 217, đường
Âu Cơ, Phường Quảng
An, quận Tây Hồ, thành
phố Hà Nội cho bên B

TP. Hà Nội

* Đặc điểm kinh tế kỹ thuật:
+ Diện tích khuôn viên: 465,2 m2
+ Diện tích đất : 465,2 m2
+ Loại đất: đất ở
+ Hình dáng: Vát hậu
+ Vị trí:

Mặt tiền đường chân đê rộng: 5m

Hẻm thông, nằm chân đê cách đường chính 5m
Loại đường: bê tông
+Môi trường: Yên tĩnh
Lợi thế: gần Chợ, khu thương mại, siêu thị, trường mầm non tư thục.
Thuận lợi làm nhà ở, kinh doanh, mở văn phòng ,.. có cơ sở hạ tầng
hoàn chỉnh.
+ Cấu trúc nhà : nhà mái bằng bê tông
+ Diện tích xây dựng: 120 (m2)

Diện tích sử dụng: 120 (m2)

Triển khai định giá BĐS mục tiêu:
A, Tính theo đơn giá nhà nước ban hành
*Tính giá trị đất
Áp dụng theo thông tư số 05/BXD/ĐT ngày 09/2/1993 của Bộ Xây Dựng về
việc hướng dẫn phương pháp xác định diện tích sử dụng và phân cấp nhà ở và
khung giá đất trên địa bàn thành phố Hà Nội.
+ Diện tích đất được sử dụng riêng: 465,2 m2
+ Giá trị đất vị trí trên đoạn đường Âu Cơ là: 110.000.000 VNĐ/m2

Vậy giá trị đất là:

465,2 x 110.000.000 = 51.172.000.000VNĐ

*Tính...
Lương Mạnh Toản
LTĐH10TCA- MSV: 10G4010065
BÀI TẬP LỚN ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN
Nhận yêu cầu định giá
Ngày 30/11/2013, Công ty CP Đầu Tư và Thẩm định giá Việt Nam nhận
được yêu cầu và kí kết hợp đồng của khách hàng là Công Ty Cổ Phần Dịch vụ
Viễn Thông và In Bưu Điện về việc thẩm định Giá trị quyền sử dụng đất và công
trình trên đất Tại số 217, đường Âu cơ, phường Quảng An, quận Tây Hồ, thành
phố Hà Nội với mục đích làm cơ sở tham khảo để bán tài sản.
Giám đốc TDG Việ nam kí Quyết Định số 124, ngày 2/12/2013 của Giám
đốcn TDG Việt Nam về việc thành lập Tổ định giá và căn cứ thẩm định viên.
Lập phương án định giá bất động sản
Xác định tổng quát về bất động sản cần định giá và loại hình giá trị làm cơ sở định
giá.
- Các đặc điểm cơ bản về pháp lý, về kinh tế kỹ thuật của bất động sản cần định
giá:
* Đặc điểm pháp lý:
ST
T
TÊN VĂN
BẢN
SỐ, NGÀY
BAN HÀNH
NỘI DUNG
VĂN BẢN
CƠ QUAN,
ĐƠN VỊ
CẤP
BÀI TẬP LỚN ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI TẬP LỚN ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN - Người đăng: luongmanhtoan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
BÀI TẬP LỚN ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN 9 10 200