Ktl-icon-tai-lieu

BÀI TIỂU LUẬN CƠ SỞ VĂN HÓA VIỆT NAM

Được đăng lên bởi thunguyen010594
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 806 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BÀI TIỂU LUẬN CƠ SỞ VĂN HÓA VIỆT NAM
CHỦ ĐỀ : VĂN HÓA ÂM NHẠC
CỒNG CHIÊNG TÂY NGUYÊN


GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: CÔ VŨ THỊ CẨM TÚ
TÊN SINH VIÊN:NGUYỄN THỊ QUỲNH THƯ
LỚP:02QLDD06
MSSV:0250040305
1

Mục lục:
1 Đặt vấn đề...............................................................................................3
1.1 mục đích nghiên cứu đề tài..............................................................3
1.2 phạm vi nghiên cứu đề tài..............................................................3
2 Nội dung..................................................................................................4
2.1 Nguồn gốc cồng chiêng Tây Nguyên...............................................4
2.2 Cấu tạo của cồng chiêng ..................................................................6
2.2.1. cồng và chiêng...........................................................................6
2.2.2. cấu tạo của cồng chiêng.............................................................6
2.2.3. hệ thống của cồng chiêng Tây Nguyên.....................................7
2.2.4. Tên gọi của những chiếc công chiêng.......................................7
2.3 Âm điệu cồng chiêng Tây Nguyên ...................................................9
2.3.1. phương pháp kích âm................................................................9
2.3.2. chỉnh âm còng chiêng..............................................................10
2.4. cồng chiêng Tây Nguyên- di sản phi vật thẻ của thế giới.............11
2.5.định hướng bảo tồn và phát huy....................................................13
2.5.1 không nên biến cồng chiêng Tây Nguyên thành chuyên nghiệp
và cung đình.............................................................................13
2.5.2. công chiêng Tây Nguyên- hiện trạng đáng lo ngại ..............14
2.5.3. bảo tồn và phát huy cồng chiêng Tây Nguyên......................15

2

1.

Đặt vấn đề:
1.1.
Mục đích nghiên cứu đề tài:
Là một người con của vùng đất Tây Nguyên với bạt ngàn những đồi cà
phê.Em chọn đề tài “cồng chiêng Tây Nguyên “để nghiên cứu nhầm giới
thiệu một phần nào đó văn hóa nơi em đang sinh sống và cũng để tìm hiểu
về văn hóa phi vật thể của Việt Nam nói chung và của đồng bào Tây
Nguyên nói riêng. Mục đích tiếp theo là để tiếp thu cái hay , cái đắc sắc ,
các tinh hoa trong âm nhạc cồng chiêng của đồng bào dân tộc Tây Nguyên
đến mức độ nào mà UNESCO phải công nhận là một di sản văn hóa chỉ có
cồng chiêng Tây Nguyên, mặc dù ở Đông Nam Á có nhiều nước cũng có
cồng ...
BÀI TIỂU LUẬN CƠ SỞ VĂN HÓA VIỆT NAM
CHỦ ĐỀ : VĂN HÓA ÂM NHẠC
CỒNG CHIÊNG TÂY NGUYÊN
GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: CÔ VŨ THỊ CẨM TÚ
TÊN SINH VIÊN:NGUYỄN THỊ QUỲNH THƯ
LỚP:02QLDD06
MSSV:0250040305
1
BÀI TIỂU LUẬN CƠ SỞ VĂN HÓA VIỆT NAM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI TIỂU LUẬN CƠ SỞ VĂN HÓA VIỆT NAM - Người đăng: thunguyen010594
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
BÀI TIỂU LUẬN CƠ SỞ VĂN HÓA VIỆT NAM 9 10 626