Ktl-icon-tai-lieu

Bảo tồn và phát huy di tích lịch sử đền hùng

Được đăng lên bởi Tôi Là Béoo
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 407 lần   |   Lượt tải: 7 lần
MỤC LỤC
A/ MỞ BÀI
1/LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
2/MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU
3/ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU
4/GIẢ THUYẾT KHOA HỌC
5/PHẠM VI NGHIÊN CỨU
6/PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
B/ NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
1/NGUỒN GỐC ĐỀN HÙNG MẢNH ĐẤT
“ HỒN THIÊNG SÔNG NÚI ”.
2/NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CỦA KHU DI TÍCH ĐỀN
HÙNG
3/CÁC HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA TẠI DI TÍCH LỊCH SỬ ĐỀN HÙNG
KHI MÙA LỄ HỘI.
4/ MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI DI TÍCH ĐỀN HÙNG VÀ LỄ HỘI ĐỀN
HÙNG
5/ BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY DI TÍCH LỊCH SỬ “ĐỀN HÙNG”
6/CẢM NHẬN CỦA SINH VIÊN KHOA “QUẢN LÝ VĂN HÓA” SAU
KHI TÌM HIỂU VỀ DI TÍCH ĐỀN HÙNG
C /KẾT LUẬN

1

A/MỞ BÀI
“Dù ai đi ngược về xuôi, Nhớ ngày Giỗ Tổ mùng Mười tháng Ba”
Đó là lời nhắc nhở của cha ông ta về cội nguồn và đạo lý thủy chung của
người con đất Việt. Đây cũng là điều phù hợp với tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên
lâu đời và bền vững của dân tộc Việt Nam. Một dân tộc muốn khẳng định mình
thì dân tộc đó phải có nguồn cội. Từ xa xưa các vua Hùng đã có công dựng
nứơc và sáng lập ra triều đại Hùng Vương .Dưới sự trị vì của 18 đời vua Hùng
dựng nước và giữ nước. Đó là nền tảng cho con cháu Việt Nam sau này noi
theo , phát huy công cuộc phát triển đất nước.
Bác Hồ đã có lời căn dặn chúng ta : “Các vua Hùng đã có công dựng nươc,bác
cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”
Một dân tộc đã chịu nhiều đau khổ mất mát sau những cuộc chiến tranh tàn
khốc đẫm máu của bọn quân xâm lược chúng đã sát hại đồng bào ta không
thương tiếc và dùng mọi thủ đoạn hèn hạ để cướp nước ta, chính vì thế mà
chúng ta phải đứng lên đấu tranh để giứ gìn và bảo vệ lãnh thổ của mình, các
vua Hùng đã đứng lên trị vì đất nước để bảo vệ con dân của mình và xây dựng
một nước Việt Nam hoàn toàn khác. Một dân tộc anh hùng sẵn sàng đứng lên
chiến đấu bất cứ lúc nào để giành được tự do hoà bình.Vì thế mà mỗi người
dân chúng ta đều mang trong mình niềm tự hào dân tộc và công cuộc giữ nước
là một nghĩa vụ thiêng liêng của muôn đời để gìn giữ trọn vẹn cơ nghiệp của
Tổ tiên để lại.
Đức vua Lê Thái Tổ sau khi đã giải phóng đất nước khỏi ách đô hộ 20 năm
của phương Bắc, khẳng định nền tự chủ và văn hiến của Đại Việt ta và tuyên
ngôn về lòng tự tôn dân tộc bằng nguyên lý: Vật gốc từ Trời, người gốc từ Tổ,
ví như nước và cây phải có gốc nguồn... Vì rằng gốc có vượng thì lá mới tốt,
nguồn có sâu thì dòng mới dài, nếu không có nhân ân của đời trước bồi đắp
2

dày dặn, phúc trạch đời trước chung đúc lớn lao, thì làm sao lại có thể được
như (ngày nay) vậy” (Lời tựa sách "Lam Sơn thực lục").
1/Lý do chọn đề tài
Nhắc đến “di tích Đền Hùng” thì con dân Việt N...
MỤC LỤC
A/ MỞ BÀI
1/LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
2/MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU
3/ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU
4/GIẢ THUYẾT KHOA HỌC
5/PHẠM VI NGHIÊN CỨU
6/PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
B/ NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
1/NGUỒN GỐC ĐỀN HÙNG MẢNH ĐẤT
“ HỒN THIÊNG SÔNG NÚI ”.
2/NHỮNG THUẬN LỢI KHÓ KHĂN CỦA KHU DI TÍCH ĐỀN
HÙNG
3/CÁC HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA TẠI DI CH LỊCH SỬ ĐỀN HÙNG
KHI MÙA LỄ HỘI.
4/ MỘT S HÌNH NH TẠI DI TÍCH ĐỀN HÙNG VÀ L HỘI ĐỀN
HÙNG
5/ BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY DI TÍCH LỊCH SỬ “ĐỀN HÙNG”
6/CẢM NHẬN CỦA SINH VIÊN KHOA “QUẢN VĂN HÓA” SAU
KHI TÌM HIỂU VỀ DI TÍCH ĐỀN HÙNG
C /KẾT LUẬN
1
Bảo tồn và phát huy di tích lịch sử đền hùng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bảo tồn và phát huy di tích lịch sử đền hùng - Người đăng: Tôi Là Béoo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Bảo tồn và phát huy di tích lịch sử đền hùng 9 10 86