Ktl-icon-tai-lieu

Biểu hiện văn hóa Ấn Độ ở miền Trung Việt Nam

Được đăng lên bởi Psb Su
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 123 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI THU HOẠCH

LÞch sö v¨n minh thÕ giíi
Kim Oanh
: Hµ Chi

Gi¶ng viªn:
Trî gi¶ng

Lý thuyết: Biểu hiện văn hóa Ấn Độ ở miền Trung Việt Nam

I.
1.

Sơ lược về Ấn Độ giáo

Ấn Độ Giáo ra đời ở Ấn Độ cách đây vào khoảng 4.000 năm, nhưng không có người sáng
lập, hình thành trên cơ sở hỗn dung tín ngưỡng của người Aryan và của người bản địa
Dravidian.
Ấn Độ Giáo là một tôn giáo có truyền thống lâu đời của văn hóa Ấn độ, và là một tôn giáo
lớn, có khoảng 80% dân số Ấn Độ theo tôn giáo này. Ngày nay, Ấn Độ Giáo pha trộn với
Bà-La-Môn Giáo và Phật Giáo. Ấn Độ Giáo không đặt nặng giáo quyền và tín lý, nên người
theo Ấn Độ Giáo có thể tin thuyết độc thần hay đa thần đều được dung nạp.
Ấn Độ Giáo có truyền thống chia xã hội ra thành đẳng cấp (Caste System) để phân biệt
đối xử trong giao tế, hôn nhân, hùn hạp làm ăn buôn bán.
Ấn giáo mang đặc trưng đa thần. Ba vị thần tối thượng của Ấn giáo là Thần bảo vệ
Vishnu; thần hủy diệt và tái tạo Shiva; Thần sáng tạo Brahman (Trimurti: tam vị nhất thể)
có thể được giải thích như là những phương diện của một quyền năng duy nhất. Brahma là
là thần sáng tạo ra vũ trụ (thần sáng thế). Vishnu tượng trưng tất cả những gì tích cực và xây
dựng trong vũ trụ. Shiva là phản đề (antithesis), biểu thị những lực tiêu cực và phá hoại
chung quanh ta. Ba vị thần ở Điện thờ Ấn giáo là những biểu tượng của các nguyên lý trừu
tượng. Vũ trụ được điều lý theo nhịp thái hòa. Có vị thần Shiva hủy diệt thì lại có thần bảo
lưu Vishnu, không có vị thần nào hiện hữu đơn độc. Shiva không tách rời khỏi Vishnu.

Trimurti - Tam thần Ấn giáo

-Kinh Vệ Đà, hay Phệ-đà (tiếng Phạn: ववद; tiếng Anh: Veda) xem như là cỗi gốc của
giới Bà La Môn và là suối nguồn của nền văn minh Ấn Độ. Véda có nghĩa là "tri thức".
Trong kinh có những bản tụng ca để ca ngợi các vị thần, như thần lửa, thần núi, thần
sông... Phần lớn ca tụng những vẻ đẹp huy hoàng, mầu nhiệm của cuộc sống trong vũ
trụ.
Toàn thể bộ kinh được hợp lại từ nhiều phần gọi là sambita, gồm bốn tạng: Rig Véda,
Sama Véda, Yajur Véda, Atharva Véda

Kinh Vệ Đà tiếng Phạn in trên giấy thế kỷ XIX
Linga (tiếng Phạn: ललङङ liṅgaṃ, có nghĩa là "dấu hiệu") là một biểu tượng thờ phụng
của vị thần Ấn Độ giáo Shiva. Tuy nguồn gốc của nó chưa được xác định, biểu tượng
thờ phụng này ở Ấn Độ đã được sử dụng ít nhất là từ thời kỳ đầu của nền văn minh

thung lũng sông Ấn. Đây là một trong hai vật thờ linh thiêng (cùng v ới yoni) của
người Chăm.

Năng l ực sáng tạo- Linga Chàm


Linga tượng trưng cho dương tính, có hình khối t...
BÀI THU HO CH
LÞch sö v¨n minh thÕ giíi
Gi¶ng viªn: Kim Oanh
Trî gi¶ng : Hµ Chi
Biểu hiện văn hóa Ấn Độ ở miền Trung Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Biểu hiện văn hóa Ấn Độ ở miền Trung Việt Nam - Người đăng: Psb Su
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Biểu hiện văn hóa Ấn Độ ở miền Trung Việt Nam 9 10 795