Ktl-icon-tai-lieu

bùa phát tài

Được đăng lên bởi luckyluke_94
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1648 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHƯƠNG PHÁP CHIÊU TÀI LỘC

PHƯƠNG PHÁP BÍ MẬT ĐỂ CHIÊU GỌI TÀI LỘC ĐẾN CỬA HÀNG BUÔN BÁN CỦA MÌNH
Của
Đạo
Gia
Mao
Sơn
?
?
?
?
?

Phái
?

Đầu tiên chuẩn bị một số ít bột Trân Châu ??? ( mua ở tiệm thuốc bắc ) trộn vào đấy một chút muối ăn ?? để tất cả vào
một
cái
dỉa
sạch
và
đặt
trên
bàn
hướng
ra
cửa
chánh
.
Chọn ngày có trăng tròn , vào khoảng 12 giờ nửa đêm . Miệng niệm mật chú sau đây 108 lần để gia niệm tức sên phép
vào
vật
cúng
tế
là
bột
Trân
Châu
đả
được
trộn
muối
:
Mật

Chú

Hán

Việt

:

Sanh

Cẩn
linh
Sơn

Chú
Kính

linh
Pháp

Tài

Bí

Chú

–

đới

ngủ
ý
phụng
binh

:

–

Địa
Chủ

đáo
phù

Bản
(

Dịch

Chiêu

thỉnh

Thiên
Mao
Điều
Thi
Cấp
Sanh
Ngô
Thiên

?
?
?
?
?
?
?
?
?

Ý

đàn
pháp
ngủ
hưng
Sơn
cấp

dùng
phương
vĩnh
Mao
hỏa

linh

lai
náo
khách
niên
pháp
như

lộ

chử
?

?

?

?
?
ra

?
?
?
?

?

?

?
?

Kim
ngử

?

cầu

phân
môn
vượng
sắc
lệnh

?
?

?
,
tài

?

lai

.
linh.
pháp.
.
.
.
.
.

?
?

?
?
?
?

?
?
văn
làm

?

?
?

:
)

?

?
?
?
?

?

Văn

thi
phân
nhập
niên
chủ
luật

?

?

?
?
?

chánh

Tàu

?
?

linh

hiển

?
xuôi

?
?
?
?
?

?
?
?
?

?
?

của
ăn

Mật
phát

?

?
?

Chú
đạt

Thỉnh

Trời
đất
linh
Mao
Sơn
Sư
Tổ
hiển
Giáng
lâm
làm
lể
trước
Cùng
vẻ
bùa
,
dùng
phép
Nhanh
nhanh
dẩn
khách
Từ
năm
phương
năm
đi
vào
cửa
hàng
của
tôi
(
tên
:......................)
mua
hàng
(
Tùy
ngành
nghề
mà
thay
đổi
cho
thich
hợp
Để
mổi
năm
cửa
hàng
(
công
ty
)
của
luôn
mua
may
bán
đắc
cùng
phát
tài
Thần
binh
hỏa
cấp
như
luật
lệnh

?
?
?
?
?
?
?
?
?
:
.
:
thiêng
linh
đàn
để
hàng
lối
hoá
)
tôi
........
...

Sau đó dùng vải đỏ bao lấy bột Trân Châu có trộn muối đả được gia niệm 108 lần , và gói lại kỷ càng . Xong treo nó lên
trên trước cửa hàng , thì lộc mua bán sẻ đắc khách hàng và tài lộc sẻ đến .

Chú
ý
:
Cần tắm gọi sạch sẻ và áo quần chỉnh tề trước khi làm lể . Khi đọc mật chú cần thành tâm và tuyệt đối tin tưởng vào
từng ý nghĩa câu chú mình đang đọc , nếu có thể trong lúc đọc chú trong tâm , quán tưởng , tưởng tượng như thật ; là
có Mao Sơn Sư Tổ giáng lâm , đang làm phép trước đồ cúng lể cầu tài lộc và sau đó có nhiều khách hàng từ mọi nơi ùn
ùn kéo đến ai củng muốn vào cửa hàng để mua hàng và ra vào tấp nập .....
Phân
PHƯƠNG
ĐỂ
CHIÊU
Của

tích
GỌI
Đạo

huyền
PHA...
PHƯƠNG PHÁP CHIÊU TÀI LỘC
PHƯƠNG PHÁP BÍ MẬT ĐỂ CHIÊU GỌI TÀI LỘC ĐẾN CỬA HÀNG BUÔN BÁN CỦA MÌNH
Của Đạo Gia Mao Sơn Phái
? ? ? ? ? ?
Đầu tiên chuẩn bị một số ít bột Trân Châu ??? ( mua ở tiệm thuốc bắc ) trộn vào đấy một chút muối ăn ?? để tất cả vào
một cái dỉa sạch và đặt trên bàn hướng ra cửa chánh .
Chọn ngày có trăng tròn , vào khoảng 12 giờ nửa đêm . Miệng niệm mật chú sau đây 108 lần để gia niệm tức sên phép
vào vật cúng tế là bột Trân Châu đả được trộn muối :
Mật Chú Hán Việt : Sanh Chiêu Tài Bí Chú
Cẩn thỉnh :
Thiên linh linh Địa linh linh .
Mao Sơn Pháp Chủ hiển chánh linh.
Điều đáo đàn lai thi pháp.
Thi phù dùng pháp náo phân phân .
Cấp đới ngủ phương ngủ lộ khách nhập môn lai .
Sanh vĩnh hưng niên niên ợng .
Ngô phụng Mao Sơn pháp chủ ́c .
Thiên binh hỏa cấp như luật lệnh .
Bản chử Tàu :
( ? ? ? ? ? ? )
? ? ? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
Dịch ra Kim Văn , văn xuôi của Mật Chú :
Chú ngử cầu tài làm ăn phát đạt .
Kính Thỉnh :
Trời đất linh thiêng
Mao Sơn Tổ hiển linh
Giáng lâm làm lể trước đàn
Cùng vẻ bùa , dùng phép để
Nhanh nhanh dẩn khách hàng
Từ năm phương năm lối
đi vào cửa hàng của tôi ( tên :......................) mua hàng hoá
( Tùy ngành nghề mà thay đổi cho thich hợp )
Để mổi năm cửa hàng ( công ty ) của tôi
luôn mua may bán đắc cùng phát tài ........
Thần binh hỏa cấp như luật lệnh ...
Sau đó dùng vải đỏ bao lấy bột Trân Châu có trộn muối đả được gia niệm 108 lần , và gói lại kỷ càng . Xong treo nó lên
trên trước ̉a hàng , thì lộc mua bán sẻ đắc khách hàng và tài lộc sẻ đến .
bùa phát tài - Trang 2
bùa phát tài - Người đăng: luckyluke_94
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
bùa phát tài 9 10 949