Ktl-icon-tai-lieu

CÁC BÀI HÁT THƯỜNG HÁT KHÓA TU CỦA HƯƠNG SEN ĐẠI BI BA PHÁP NƯƠNG TỰA

Được đăng lên bởi Việt Hấp
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 239 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÁC BÀI HÁT THƯỜNG HÁT KHÓA TU CỦA HƯƠNG SEN ĐẠI BI
BA PHÁP NƯƠNG TỰA
Con về nương tựa Phật, lòng con được sáng nhời!
Con về nương tựa Pháp, lòng con được thảnh thơi!
Con về nương tựa Tăng, đời con càng an vui!
Ngày nay Phật, Pháp, Tăng là chốn nương của mọi
người.

DÂY THÂN ÁI
Dây thân ái lan rộng muôn nhà
Tay sắp xa nhưng tim không xa
Vui tươi ta biết trong lòng nhớ lòng
Ca hát vang không gian đơm hoa
Đường tuy xa nhưng tình bao la

LẠY PHẬT QUAN ÂM
Dưới tòa sen vàng con quỳ lạy Bồ Tát Quan Âm
Người đã cho con niềm tin yêu giữa cuộc đời.
Quan Âm Bồ Tát hiểu viên Thông
Mười 12 nguyện lớn rộng mênh mông
Cứu giúp bao người qua cơn khổ nạn từ bi Độ đời.
Quán Âm….
Trái tim sáng người… cứu người hoạn nạn qua cơn
khó khăn
Quán Âm….
Tay cầm bình nước Cam Lồ
Tay cầm nhành liễu Thanh Nhàn…. Rưới khắp thế
gian
Tốt tươi mát mẻ mười phương thanh nhàn….
Dưới tòa sen vàng, hương trầm tỏa ngát nhân gian
Lạy Phật Quán Ân dìu con qua bến mê đời
Cho con được sống đời an vui
Cho con được sống đời xinh tươi
Quan Âm cứu khổ, Quan Âm cứu nạn đời con rạng
ngời

LẠY PHẬT CON VỀ
Lạy phật con xin sám hối. Con đã quay về Đài Sen.
Lạy Phật con xin sám hối. Con đã thấm nhuần Ánh
Dương
Con đã thấy kiếp chúng sinh khổ đau trong muôn lỗi
lầm, hòa với nước mắt u sầu. Trọn đời sống kiếp
thương đau.
Cầu xin cho con Ánh Sáng. Ngời soi nơi nơi mê mờ.
Trần gian vui trong Ánh Đạo.
Cho đời vơi bớt sầu đau.
Lạy phật con xin sám hối. Con đã quay về Đài Sen.
Lạy Phật con xin sám hối. Con đã thấm nhuần Ánh
Dương
Cầu xin cho con Ánh Sáng. Ngời soi nơi nơi mê mờ.
Trần gian vui trong Ánh Đạo.
Cho đời vơi bớt sầu đau.
Lạy phật con xin sám hối. Con đã quay về Đài Sen.
Lạy Phật con xin sám hối. Con đã thấm nhuần Ánh
Dương

HÔM NAY TA VỀ ĐÂY
Này bạn thân ơi! Ta cùng về đây tu tâm
Tâm khai trí sáng tiêu tan những cơn mê lầm.
Bạn từ đô thành còn tôi ở phương trời xa, ta hát
vang khúc ca đạo vàng
Ta kết duyên trở nên bạn hiền
Hôm nay ra về đây cầm tay nghe tình tràn đây.
Hôm nay ta về đâu phút giây vui sum vầy.
Mình là Phật ngày mai học tu cho thât hăng hái.
Ta vượt qua trông gai.
Xây dời vui tương lai.

YÊU ĐẠO
Yêu sự thật, yêu Chân Lý, yêu Hòa Bình, yêu Tự Do
nên ta mến yêu Đạo Phật, nên ta mến yêu Đạo Phật.
Yêu mọi người, yêu muông thú, yêu giống nòi, yêu
thiên nhiên, nên ta mến yêu Đạo Phật, nên ta mến
yêu Đạo Phật.
Việc ác ta không làm – Việc Thiện ta hăng say –
Thân khẩu, ý thanh tịnh – Là lời chư phật dạy.

CÁC BÀI HÁT THƯỜNG HÁT KHÓA TU CỦA HƯƠNG SEN ĐẠI BI

BÊN TRÁI – BÊN PHẢI….
Bên trái tôi đây là...
CÁC BÀI HÁT THƯỜNG HÁT KHÓA TU CỦA HƯƠNG SEN ĐẠI BI
BA PHÁP NƯƠNG TỰA
Con về nương tựa Phật, lòng con được sáng nhời!
Con về nương tựa Pháp, lòng con được thảnh thơi!
Con về nương tựa Tăng, đời con càng an vui!
Ngày nay Phật, Pháp, Tăng là chốn nương của mọi
người.
DÂY THÂN ÁI
Dây thân ái lan rộng muôn nhà
Tay sắp xa nhưng tim không xa
Vui tươi ta biết trong lòng nhớ lòng
Ca hát vang không gian đơm hoa
Đường tuy xa nhưng tình bao la
LẠY PHẬT QUAN ÂM
Dưới tòa sen vàng con quỳ lạy Bồ Tát Quan Âm
Người đã cho con niềm tin yêu giữa cuộc đời.
Quan Âm Bồ Tát hiểu viên Thông
Mười 12 nguyện lớn rộng mênh mông
Cứu giúp bao người qua cơn khổ nạn từ bi Độ đời.
Quán Âm….
Trái tim sáng người… cứu người hoạn nạn qua cơn
khó khăn
Quán Âm….
Tay cầm bình nước Cam Lồ
Tay cầm nhành liễu Thanh Nhàn…. Rưới khắp thế
gian
Tốt tươi mát mẻ mười phương thanh nhàn….
Dưới tòa sen vàng, hương trầm tỏa ngát nhân gian
Lạy Phật Quán Ân dìu con qua bến mê đời
Cho con được sống đời an vui
Cho con được sống đời xinh tươi
Quan Âm cứu khổ, Quan Âm cứu nạn đời con rạng
ngời
LẠY PHẬT CON VỀ
Lạy phật con xin sám hối. Con đã quay về Đài Sen.
Lạy Phật con xin sám hối. Con đã thấm nhuần Ánh
Dương
Con đã thấy kiếp chúng sinh khổ đau trong muôn lỗi
lầm, hòa với nước mắt u sầu. Trọn đời sống kiếp
thương đau.
Cầu xin cho con Ánh Sáng. Ngời soi nơi nơi mê mờ.
Trần gian vui trong Ánh Đạo.
Cho đời vơi bớt sầu đau.
Lạy phật con xin sám hối. Con đã quay về Đài Sen.
Lạy Phật con xin sám hối. Con đã thấm nhuần Ánh
Dương
Cầu xin cho con Ánh Sáng. Ngời soi nơi nơi mê mờ.
Trần gian vui trong Ánh Đạo.
Cho đời vơi bớt sầu đau.
Lạy phật con xin sám hối. Con đã quay về Đài Sen.
Lạy Phật con xin sám hối. Con đã thấm nhuần Ánh
Dương
HÔM NAY TA VỀ ĐÂY
Này bạn thân ơi! Ta cùng về đây tu tâm
Tâm khai trí sáng tiêu tan những cơn mê lầm.
Bạn từ đô thành còn tôi ở phương trời xa, ta hát
vang khúc ca đạo vàng
Ta kết duyên trở nên bạn hiền
Hôm nay ra về đây cầm tay nghe tình tràn đây.
Hôm nay ta về đâu phút giây vui sum vầy.
Mình là Phật ngày mai học tu cho thât hăng hái.
Ta vượt qua trông gai.
Xây dời vui tương lai.
YÊU ĐẠO
Yêu sự thật, yêu Chân Lý, yêu Hòa Bình, yêu Tự Do
nên ta mến yêu Đạo Phật, nên ta mến yêu Đạo Phật.
Yêu mọi người, yêu muông thú, yêu giống nòi, yêu
thiên nhiên, nên ta mến yêu Đạo Phật, nên ta mến
yêu Đạo Phật.
Việc ác ta không làm – Việc Thiện ta hăng say –
Thân khẩu, ý thanh tịnh – Là lời chư phật dạy.
CÁC BÀI HÁT THƯỜNG HÁT KHÓA TU CỦA HƯƠNG SEN ĐẠI BI BA PHÁP NƯƠNG TỰA - Trang 2
CÁC BÀI HÁT THƯỜNG HÁT KHÓA TU CỦA HƯƠNG SEN ĐẠI BI BA PHÁP NƯƠNG TỰA - Người đăng: Việt Hấp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
CÁC BÀI HÁT THƯỜNG HÁT KHÓA TU CỦA HƯƠNG SEN ĐẠI BI BA PHÁP NƯƠNG TỰA 9 10 774