Ktl-icon-tai-lieu

Các tôn giáo lớn ở Ấn độ

Được đăng lên bởi vulong61
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 383 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÁC TÔN GIÁO
LỚN Ở ẤN ĐỘ

1

ẤN ĐỘ GIÁO

Ấn Độ Giáo không những là truyền thống tôn giáo lớn và lâu đời nhất của
Tiểu Lục Địa Ấn Độ mà còn của cả thế giới. Ấn Độ Giáo không phải được
khai sáng bởi một vị giáo chủ độc nhất hya có một hệ thống thống nhất về
niềm tin hay tín điều, mà chỉ là một hiện tượng tôn giáo bắt nguồn và dựa
vào các truyền thống Vệ Đà. Ấn Độ Giáo có đặc tính cởi mở và bao dung
được tất cả các niềm tin khác nhau. Người ta cũng có thể định nghĩa Ấn
Độ Giáo như là một phương thức sống.
Chứng liệu xưa nhất về tôn giáo tiền sử của Ấn Độ mà sau này là Ấn Độ
Giáo là vào Thời Đại Đồ Đá Mới tức khoảng thời gian của văn minh
Harappa từ 5,500 tới 2,600 năm trước công nguyên. Ấn Độ Giáo mà ngày
nay chúng ta thấy được phát sinh từ các bộ Vệ Đà, mà văn bản cổ nhất là
2

Rigveda, khoảng 1,700 tới 1,100 năm trước công nguyên. Vào thề kỷ thứ
13, chữ Hindustan được biết đến rộng rãi như là chữ thay thế cho India, có
nghĩa là “lãnh thổ của Ấn Độ Giáo.” Thuật ngữ Ấn Độ Giáo được giới thiệu
trong tiếng Anh vào thế kỷ thứ 19 để nói đến truyền thống tôn giáo, triết
học và văn hóa bản địa của Ấn Độ.
Ấn Độ Giáo thường được biết có nhiều hệ phái khác nhau. Theo lịch sử,
Ấn Độ Giáo có 6 trường phái tư tưởng chính, nhưng chỉ có 2 trường phái
Vedanta và Yoga là phát triển lâu dài. Hiện nay, Ấn Độ Giáo có các trường
phái chính như Vaishnavism, Shaivism, Smartism, và Shaktism.
Các giáo thuyết chủ đạo của Ấn Độ Giáo gồm Dharma (Pháp, nguyên lý
đạo đức và chức phận), Samsàra (Luân hồi, sống, chết và tái sinh), Karma
(Nghiệp, hành động tạo tác và kết quả của hành động tạo tác), Moksha
(Giải thoát khỏi luân hồi), và Yoga (các phương pháp tu tập). Những giáo
thuyết này có vẻ trùng hợp với giáo thuyết của Phật Giáo và Kỳ Na Giáo,
nhưng thực tế có nhiều khác biệt trong nhận thức và thực hành chúng
trong Ấn Độ Giáo so với Phật Giáo và Kỳ Na Giáo.
Ấn Độ Giáo là một hệ thống tư tưởng phức hợp với những niềm tin sai
biệt gồm nhất thần, đa thần, vô thần, phiếm thần, hoài nghi, v.v… và quan
điểm về Thượng Đế của Ấn Độ Giáo thì phức tạp và tùy thuộc vào mỗi cá
nhân và truyền thống hay triết lý đi theo. Đôi khi còn được xem như là nhất
thần tức tôn thờ một vị thần duy nhất nhưng cũng chấp nhận sự hiện hữu
của nhiều vị thần khác. Kinh điển Rig Veda, bộ kinh cổ nhất và triết lý Ân
Độ Giáo không hạn chế quan điểm trên vấn nạn về Thượng Đế và sự sáng
tạo vũ trụ, mà đúng hơn là khuyên cá nhân con người đi tìm và khám phá
những câu trả lời về cuộc sống. Hầu hết tín đồ Ấn Độ Giáo tin rằ...
1
CÁC TÔN GIÁO
LỚN Ở ẤN ĐỘ
Các tôn giáo lớn ở Ấn độ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các tôn giáo lớn ở Ấn độ - Người đăng: vulong61
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Các tôn giáo lớn ở Ấn độ 9 10 139