Ktl-icon-tai-lieu

Cân Bằng Thân Tâm

Được đăng lên bởi Bach Nhu Vu
Số trang: 128 trang   |   Lượt xem: 2324 lần   |   Lượt tải: 0 lần
|

OSHO

OSHO

Cân bằng
Thân - Tâm

Body-Mind
Balancing

Trị liệu kiểu Thiền

A Meditative Therapy

HÀ NỘI 3/2010

OSHO INTERNATIONAL FOUNDATION

|

|

CÂN BẰNG THÂN TÂM
Copyright  2000 by Osho International Foundation, Switzerland.


OSHO là thương hiệu đã đăng kí của Osho International
Foundation, được dùng theo giấy phép/cấp phép.

|

|
Thực với bản thân mình ...........................................................37
Thảnh thơi trong cuộc sống như nó tới ....................................39

Mục lục

Cho phép trí huệ của thân thể..................................................40
Bản giao hưởng của vui vẻ ......................................................41
Cười và là toàn thể ...................................................................43
4. Triệu chứng và giải pháp ......................................................50

Mục lục ......................................................................................... 1

[1] Nặng bụng...........................................................................51

Lời nói đầu ................................................................................... 1

[2] Cảm thấy bị ngắt khỏi thân thể............................................51

1. Thông minh của thân thể ........................................................ 4

[3] Đau vai và cổ.......................................................................52

Trí huệ của thân thể................................................................... 5

[4] Bệnh liên quan tới căng thẳng.............................................55

Nói với thân thể.......................................................................... 6

[5] Cảm thấy thân thể từ bên trong ..........................................57

Lắng nghe thân thể .................................................................... 6

[6] Khó ngủ ...............................................................................58

Thân thể là phép màu ................................................................ 8

[7] Căng thẳng và thảnh thơi ....................................................60

Thân thể có mọi bí ẩn ................................................................ 9

[8] Cảm giác tiêu cực về thân thể.............................................63

Ghép nối thân - tâm ................................................................. 10

[9] Xinh và không xinh ..............................................................64

Tâm trí và thân ...
|
|
OSHO
Cân bng
Thân - Tâm
Tr liu kiu Thin
HÀ NI 3/2010
OSHO
Body-Mind
Balancing
A Meditative Therapy
OSHO INTERNATIONAL FOUNDATION
Cân Bằng Thân Tâm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cân Bằng Thân Tâm - Người đăng: Bach Nhu Vu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
128 Vietnamese
Cân Bằng Thân Tâm 9 10 756