Ktl-icon-tai-lieu

Cau hỏi trắc nghiệm

Được đăng lên bởi Phùng Đức Nhã
Số trang: 52 trang   |   Lượt xem: 5041 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Đề Thi Demo 1 - 12/03/2006
Phần 1
1.( Địa Lí)Nơi nào được mệnh danh là Đà Lạt thứ 2 của Việt Nam?
2.( Địa Lí)Hòn đảo lớn nhất trên tổng số 1.969 hòn đảo trên vịnh Bắc Bộ?
3.(Lịch Sử)Người lãnh đạo phong trào Bình Xuyên chống Pháp trong kháng chiến là vị tướng nào?
4.(Lịch Sử)Ai là vị thủ tướng đầu tiên của Singapore ?
5.(Lịch Sử)"Tôi chỉ muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp bằng sóng dữ, chém cá kình ở Biển Đông, đánh đuổi quân Ngô, giành lại
giang san, cởi ách nô lệ chứ tôi không chịu khom lưng làm tì thiếp người ta!" là câu nói của ai?
6.(Địa Lí)Thủ đô Jakarta của Indonesia nằm trên hòn đảo nào của nước này?
7.(Xã Hội)Noel ở Úc là vào khoảng mùa nào trong năm ?
8.(Xã Hội)SRV, Đây là chữ viết tắt tên tiếng Anh của đất nước nào ?
9.(Xã Hội)Di tích nào thuộc tỉnh Quảng Ninh vừa được công nhận là di tích quốc gia vào ngày 23/2/2006?
Phần 2
1.( Địa Lí)Machu Pichu là tên một di tích lịch sử ở Quốc gia nào ngày nay ?
A.Boliva B.Ecuador C.Peru
D.Colombia
2.( Địa Lí)Quốc gia có nhiều người nói tiếng Tây Ban Nha nhất là ?
A.Tây Ban Nha B. Argentina C.Mexico
D.Chile
3.(Lịch Sử)Nền văn minh nào là phát triển nhất trong lich sử đất nước Mexico?
A.Maya B.Aztec C.Inca D.Olmec
4.( Địa Lí)Số lượng cửa sông của sông Tiền và sông Hậu theo thứ tự là?
A.3,6 B.4,5 C.5,4
D.6,3
5.(Lịch Sử)Năm nào được gọi là “Năm Châu Phi"?
A.1955 B.1957 C.1958 D.1960
6.(Xã Hội )Người Việt Nam nào được phong quân hàm tướng của cả hai quốc gia là Việt Nam và Trung Quốc?
A.Nguyễn Bình B.Võ Nguyên Giáp C.Nguyễn Sơn D.Văn Tiến Dũng
7.(Xã Hội)Thành phố nào được mệnh danh là Paris của Phương Đông ?
A.Sài gòn B.Hong Kong C.Thượng Hải D.BangKok
8.(Lịch Sử)Quốc hội khoá mấy quyết định tên nước ta là nuớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam?
A.Khoá I B.Khoá III C.Khoá V D.Khoá VI
9.(Xã Hội )Nguyên thủ quốc gia nào đầu tiên đến thăm Việt Nam sau CMT8 thành công?
A.Liên Xô B.Cuba C. Ấn Độ D.Trung Quốc
Phần 3
1.(Lịch Sử)Đây là đế quốc nào?
Dk1: Từ thế kỷ thứ 3 đến khoảng năm 800, họ đã có một “chương trình” kiến trúc vĩ đại và tạo thành những thành phố lớn có
các đền thờ, cung điện, nhà chơi banh, nhà tập thể ?
Dk2: Được tạo thành từ những thành phố, quốc gia như Palenque, Copan, Tikal và sau này là Chichen Itza, Uxmal, tất cả đều
là những quốc gia quyền lực nhất của đế quốc đó.

Dk3: Trải dài từ bán đảo Yucata Mexico tới những rừng rậm nhiệt đới ở Guatemala, nó cũng là tên một nền văn hoá nổi tiếng
ở Nam Mỹ.
2.(Lịch Sử)Đây là ai?
Dk1: Ông từng là một chủ trang trại gia súc, một thợ săn, một nhà thám hiểm và sau này...
Đề Thi Demo 1 - 12/03/2006
Phần 1
1.( Địa Lí)Nơi nào được mệnh danh là Đà Lạt thứ 2 của Việt Nam?
2.( Địa Lí)Hòn đảo lớn nhất trên tổng số 1.969 hòn đảo trên vịnh Bắc Bộ?
3.(Lịch Sử)Người lãnh đạo phong trào Bình Xuyên chống Pháp trong kháng chiến là vị tướng nào?
4.(Lịch Sử)Ai là vị thủ tướng đầu tiên của Singapore ?
5.(Lịch Sử)"Tôi chỉ muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp bằng sóng dữ, chém cá kình ở Biển Đông, đánh đuổi quân Ngô, giành lại
giang san, cởi ách nô lệ chứ tôi không chịu khom lưng làm tì thiếp người ta!" là câu nói của ai?
6.(Địa Lí)Thủ đô Jakarta của Indonesia nằm trên hòn đảo nào của nước này?
7.(Xã Hội)Noel ở Úc là vào khoảng mùa nào trong năm ?
8.(Xã Hội)SRV, Đây là chữ viết tắt tên tiếng Anh của đất nước nào ?
9.(Xã Hội)Di tích nào thuộc tỉnh Quảng Ninh vừa được công nhận là di tích quốc gia vào ngày 23/2/2006?
Phần 2
1.( Địa Lí)Machu Pichu là tên một di tích lịch sử ở Quốc gia nào ngày nay ?
A.Boliva B.Ecuador C.Peru D.Colombia
2.( Địa Lí)Quốc gia có nhiều người nói tiếng Tây Ban Nha nhất là ?
A.Tây Ban Nha B. Argentina C.Mexico D.Chile
3.(Lịch Sử)Nền văn minh nào là phát triển nhất trong lich sử đất nước Mexico?
A.Maya B.Aztec C.Inca D.Olmec
4.( Địa Lí)Số lượng cửa sông của sông Tiền và sông Hậu theo thứ tự là?
A.3,6 B.4,5 C.5,4 D.6,3
5.(Lịch Sử)Năm nào được gọi là “Năm Châu Phi"?
A.1955 B.1957 C.1958 D.1960
6.(Xã Hội )Người Việt Nam nào được phong quân hàm tướng của cả hai quốc gia là Việt Nam và Trung Quốc?
A.Nguyễn Bình B.Võ Nguyên Giáp C.Nguyễn Sơn D.Văn Tiến Dũng
7.(Xã Hội)Thành phố nào được mệnh danh là Paris của Phương Đông ?
A.Sài gòn B.Hong Kong C.Thượng Hải D.BangKok
8.(Lịch Sử)Quốc hội khoá mấy quyết định tên nước ta là nuớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam?
A.Khoá I B.Khoá III C.Khoá V D.Khoá VI
9.(Xã Hội )Nguyên thủ quốc gia nào đầu tiên đến thăm Việt Nam sau CMT8 thành công?
A.Liên Xô B.Cuba C. Ấn Độ D.Trung Quốc
Phần 3
1.(Lịch Sử)Đây là đế quốc nào?
Dk1: Từ thế kỷ thứ 3 đến khoảng năm 800, họ đã có một “chương trình” kiến trúc vĩ đại và tạo thành những thành phố lớn có
các đền thờ, cung điện, nhà chơi banh, nhà tập thể ?
Dk2: Được tạo thành từ những thành phố, quốc gia như Palenque, Copan, Tikal và sau này là Chichen Itza, Uxmal, tất cả đều
là những quốc gia quyền lực nhất của đế quốc đó.
Cau hỏi trắc nghiệm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cau hỏi trắc nghiệm - Người đăng: Phùng Đức Nhã
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
52 Vietnamese
Cau hỏi trắc nghiệm 9 10 446