Ktl-icon-tai-lieu

Cây tre mới là biểu tượng văn hóa Việt

Được đăng lên bởi Cậu Chủ Nhỏ
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 785 lần   |   Lượt tải: 1 lần
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Ngày 2 tháng 4 năm 2013 báo Việt Nam Net (vietnamnet.vn) có bài viết
“Cây tre mới là biểu tượng văn hóa Việt Nam” (1)… Bài viết nêu rõ những thứ cần
bàn luận và do đâu mà cây tre mới là nền văn hóa Việt Nam gồm: Dù có đến hơn
60% số người được hỏi đồng ý với phương án hoa Sen (theo kết quả điều tra dư
luận của Bộ Văn hóa - Thể thao – Du lịch), tuy nhiên ai cũng biết Sen là quốc hoa
của Ấn Độ, việc chọn một loại hoa đã trở thành biểu tượng cho tâm hồn, cốt cách
của một nền văn hóa lớn như vậy dễ bị hiểu là “ăn theo”, “đạo ý tưởng”…
Những phương án khác thì bị chê không vì nhược điểm này thì nhược điểm nọ.
Hoa Mai vàng chỉ phổ biến ở miền Nam, hoa Đào rực rỡ lại ưa cái rét miền Bắc.
Hơn nữa Mai và Đào dù đẹp nhưng đều là những loài cây chỉ khoe sắc được vào
một thời điểm nhất định trong năm.
Tại sao lại không chọn cây tre làm biểu tượng văn hóa Việt? Tre khắc phục
được tất cả những nhược điểm trên, phổ biến ở khắp vùng miền trên cả nước, lại là
bạn đồng hành thủy chung, can đảm của dân tộc từ thuở xa xưa khai hoang, dựng
nước và giữ nước. Tre hóa thân thành thế giới văn hóa tre trúc quây quần thân thiết
với đời người, in hình in bóng đậm đà vào văn hóa, thi ca, nhạc họa, vào sâu xa tâm
thức con người Việt Nam. Thêm nữa, dù tre không phải là một loại hoa nhưng vẫn
có thể là biểu tượng văn hóa Việt Nam giống như lá phong là biểu tượng Canada.
Việt Nam là xứ nhiệt đới gió mùa nên “xanh muôn ngàn cây lá khác nhau”
(Thép Mới). Từ núi cao cực Bắc tới sông nước Cà Mau, mỗi vùng sinh thái đều
tươi xanh những loài thảo mộc, hoa trái đặc trưng. Nhưng thân thương xiết bao, khi
đâu đâu cũng bốn mùa xanh những lũy tre tươi tốt. Từ Bắc chí Nam, trên núi trên
đồi bạt ngàn tre nứa giang vầu… Đồng bằng thì làng quê nào cũng lũy tre bao bọc,
1

bờ đê nào cũng tre xanh chắn sóng và ngăn lũ, nên sông quê "nước gương trong soi
tóc những hàng tre" (Tế Hanh).
Nay giữa Ba Đình, hai hàng tre xanh bình yên mang hồn quê xứ sở muôn đời che
mát giấc ngàn thu Lãnh tụ Hồ Chí Minh - Người tiêu biểu nhất cho giang sơn và
văn hóa Việt Nam.

2

NỘI DUNG.
2.1. Khái niệm biểu tượng văn hóa.
Biểu tượng văn hóa là bất cứ cái gì mang một ý nghĩa cụ thể được thành viên
của một nền văn hóa nhận biết. Như vậy, những âm thanh, đồ vật, hình ảnh, hoạt
động của con người và cả những kí tự trong bài viết này đều là biểu tượng văn hóa .
Biểu tượng văn hóa biến đổi theo thời gian và cũng khác nhau, thậm chí trái
ngược nhau trong những nền văn hóa khác nhau. Ví dụ như gật đầu ở ...
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Ngày 2 tháng 4 m 2013 báo Việt Nam Net (vietnamnet.vn) bài viết
“Cây tre mới là biểu tượng văn hóa Việt Nam” (1)… Bài viết nêu rõ những thứ cần
bàn luận do đâu cây tre mới nền văn hóa Việt Nam gồm: đến hơn
60% số người được hỏi đồng ý với phương án hoa Sen (theo kết quả điều tra
luận của Bộ Văn hóa - Thể thao Du lịch), tuy nhiên ai cũng biết Sen quốc hoa
của Ấn Độ, việc chọn một loại hoa đã trở thành biểu tượng cho tâm hồn, cốt cách
của một nền văn hóa lớn như vậy dễ bị hiểu “ăn theo”, “đạo ý tưởng”…
Những phương án khác thì bị chê không nhược điểm này thì nhược điểm nọ.
Hoa Mai vàng chỉ phổ biến miền Nam, hoa Đào rực rỡ lại ưa cái rét miền Bắc.
Hơn nữa Mai và Đào đẹp nhưng đều những loài cây chỉ khoe sắc được vào
một thời điểm nhất định trong năm.
Tại sao lại không chọn cây tre làm biểu tượng văn hóa Việt? Tre khắc phục
được tất cả những nhược điểm trên, phổ biến khắp vùng miền trên cả nước, lại là
bạn đồng hành thủy chung, can đảm của dân tộc từ thuở xa xưa khai hoang, dựng
nước và giữ nước. Tre hóa thân thành thế giới văn hóa tre trúc quây quần thân thiết
với đời người, in hình in bóng đậm đà vào văn hóa, thi ca, nhạc họa, vào sâu xa tâm
thức con người Việt Nam. Thêm nữa, tre không phải một loại hoa nhưng vẫn
có thể là biểu tượng văn hóa Việt Nam giống như lá phong là biểu tượng Canada.
Việt Nam xứ nhiệt đới gió mùa nên “xanh muôn ngàn y khác nhau”
(Thép Mới). Từ núi cao cực Bắc tới sông ớc Mau, mỗi vùng sinh thái đều
tươi xanh những loài thảo mộc, hoa trái đặc trưng. Nhưng thân thương xiết bao, khi
đâu đâu cũng bốn mùa xanh những lũy tre tươi tốt. Từ Bắc chí Nam, trên núi trên
đồi bạt ngàn tre nứa giang vầu… Đồng bằng thì làng quê nào cũng lũy tre bao bọc,
1
Cây tre mới là biểu tượng văn hóa Việt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cây tre mới là biểu tượng văn hóa Việt - Người đăng: Cậu Chủ Nhỏ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Cây tre mới là biểu tượng văn hóa Việt 9 10 399