Ktl-icon-tai-lieu

Chèo

Được đăng lên bởi Ga Loi
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 1148 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LỜI MỞ ĐẦU
1. Khái quát nguồn gốc hình thành và phát triển nghệ thuật sân khấu chèo
1.1 Nguồn gốc hình thành
1.2 Quá trình phát triển nghệ thuật sân khấu chèo
1.2.1 Thời kỳ phôi thai
1.2.2 Chèo từ thế kỷ XI đến thế kỷ XVIII
1.2.3 Chèo từ thế kỷ XIX đến Cách mạng tháng tám 1945
1.2.4 Chèo từ 1945 đến nay
2. Đặc điểm nghệ thuật sân khấu Chèo
2.1 Đặc điểm chung
2.2 Hình thức thể hiện
2.3 Nội dung
2.4 Bố cục chèo
2.5 Âm nhạc chèo
2.5.1 Các hình thức bắt cầu từ nói thường sang Hát Nói
2.5.2 Hệ thống các làn điệu chèo
2.6 Dàn nhạc Chèo
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

1

LỜI MỞ ĐẦU
Hàng trăm năm qua, Chèo là một món ăn tinh thần không thể thiếu của
người dân Đồng bằng Bắc Bộ nói riêng và cả nước nói chung.
Chèo là một loại hình nghệ thuật sân khấu dân gian của Việt Nam, đồng
thời Chèo cũng là một loại hình nghệ thuật khá độc đáo của dân tộc ta. Hình
thành từ thời nhà Đinh ở thế kỷ thứ 10 bởi bà Phạm Thị Trân, cho đến nay,
Chèo đã đi qua gần ngàn năm lịch sử nhưng vẫn được nhân dân ta giữ gìn và
phát triển.
Trong kho tàng văn hóa nghệ thuật dân gian, Chèo là một loại hình sân
khấu có truyền thống lâu đời, mang đậm tính dân tộc, với sự kết hợp nhuần
nhuyễn của hàng loạt yếu tố hát, múa, nhạc, kịch. Ngoài ra, Chèo mang tính
quần chúng và được coi là một loại hình sân khấu của hội hè với đặc điểm sử
dụng ngôn ngữ đa thanh, đa nghĩa kết hợp với cách nói ví von giàu tính tự sự,
trữ tình.
Qua gần 1000 năm hình thành và phát triển, Chèo không còn đơn thuần là
một loại hình nghệ thuật sân khấu dân gian, mà nó đã trở thành một nét văn
hóa, bản sắc dân tộc của người Việt Nam. Nếu như ở miền Nam chúng ta có
Đờn ca tài tử, miền Trung đại diện là Nhạc cung đình, Ca Huế thì ở miền Bắc,
khi nhắc đến nghệ thuật sân khấu dân gian, người ta không thể nào không nhắc
đến Chèo, có thể nói, Chèo là một nét đặc trưng của văn hóa của người dân
đồng bằng Bắc bộ nói riêng và của cả đất nước Việt Nam nói chung.
Khi xưa, các loại hình nghệ thuật thường dùng để phục vụ cho các tầng
lớp vua chúa, nhưng Chèo lại khác, thậm chí Chèo đã có lúc bị cấm biểu diễn
trong cung đình. Chèo gần gũi với đời sống nhân dân lao động, một món giải
trí cho người nông dân khi được mùa ở Đồng bằng Châu Thổ sông Hồng, trải
qua bao thăng trầm và biến cố lịch sử, Chèo ngày nay đã chiếm được một vị trí
không nhỏ trong ngành sân khấu nghệ thuật truyền thống.
Vì những nét độc đáo mà Chèo mang lại, nhóm chúng tôi muốn tìm hiểu
rõ hơn, sâu hơn về tính nghệ thuật, truyền thống lẫn những nét đặc biệt của một
loại hình sân kh...
LỜI MỞ ĐẦU
1. Khái quát nguồn gốc hình thành và phát triển nghệ thuật sân khấu chèo
1.1Nguồn gốc hình thành
1.2Quá trình phát triển nghệ thuật sân khấu chèo
1.2.1 Thời kỳ phôi thai
1.2.2 Chèo từ thế kỷ XI đến thế kỷ XVIII
1.2.3 Chèo từ thế kỷ XIX đến Cách mạng tháng tám 1945
1.2.4 Chèo từ 1945 đến nay
2. Đặc điểm nghệ thuật sân khấu Chèo
2.1Đặc điểm chung
2.2Hình thức thể hiện
2.3Nội dung
2.4Bố cục chèo
2.5Âm nhạc chèo
2.5.1 Các hình thức bắt cầu từ nói thường sang Hát Nói
2.5.2 Hệ thống các làn điệu chèo
2.6Dàn nhạc Chèo
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1
Chèo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chèo - Người đăng: Ga Loi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Chèo 9 10 954