Ktl-icon-tai-lieu

Chìa khoá sống giản dị

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 118 trang   |   Lượt xem: 4316 lần   |   Lượt tải: 3 lần
LẠI THẾ LUYỆN

Quà tặng trái tim

CHÌA KHÓA

SỐNG GIẢN DỊ

NHÀ XUẤT BẢN __________________

CÙNG BẠN ĐỌC...
Bạn đọc thân mến!
Giữa muôn vàn phức tạp của cuộc đời,
chúng ta phải sống như thế nào?
Chắc hẳn trong đời, bạn đã từng có lúc tự
hỏi mình câu hỏi đó? Đây là một câu hỏi không
ngừng day dứt những tâm hồn đang khao khát kiếm
tìm một lẽ sống cao cả hơn cho riêng mình. Sống
sao cho phải lẽ, không phải là một điều dễ dàng
trả lời!
Ngày nào còn sống, chắc chắn chúng ta vẫn
còn băn khoăn về cách sống, về ý nghĩa cuộc sống
của mình. Phải chăng, càng đối diện với những
phức tạp, phiền toái, đau khổ và bề trái cuộc sống,
con người càng khát khao được sống một cuộc
sống giản dị, thanh thản hơn, có ý nghĩa hơn?
Cuộc đời mỗi người, xét theo một ý nghĩa nào
đó, là một hành trình không ngừng bỏ bớt đi những
gánh nặng và xác định hành trang nào mình cần
mang theo.
Cuốn sách này mong muốn được chia sẻ cùng
5

bạn đôi điều về đề tài sống giản dị, xét từ nhiều
khía cạnh của đời sống. Ý tưởng chính mà chúng
tôi mong muốn chuyển tải qua cuốn sách nhỏ này
là, cuộc sống của mỗi chúng ta thật ngắn ngủi và
hãy cố gắng sống sao cho thật tốt! Con người giản
dị cũng chính là con người biết gạt bỏ đi những
phiền toái trong đời, lo phát triển khả năng của
mình đến mức cao nhất để phục vụ xã hội. Dù
cuộc sống trên trần gian này là hữu hạn, nhưng
chúng ta vẫn có thể tìm thấy một lẽ sống giản dị một nghệ thuật sống đích thực, để làm cho cuộc
sống của chúng ta mang những ý nghĩa bất tận!
Phải chăng cuộc sống hằng ngày trở nên
quá phức tạp chỉ vì chúng ta chưa biết đơn giản
hóa cuộc sống của mình? Mọi chuyện trong cuộc
sống sẽ trở nên thuận lợi và tốt đẹp hơn một khi
mỗi chúng ta chủ động lựa chọn và rèn luyện cho
bản thân một nếp sống giản dị. Chỉ có những tâm
hồn giản dị mới dễ dàng đón nhận được niềm vui
cuộc sống!
Thân mến!
LẠI THẾ LUYỆN

6

Quà tặng trái tim

CHƯƠNG 1
GIẢN DỊ TRONG CÕI LÒNG

T

rong chương đầu tiên này, chúng tôi
muốn chia sẻ cùng bạn về sự giản dị
trong cõi lòng mỗi chúng ta. Sở dĩ chúng ta có
thể có được một phong cách sống giản dị là vì
chúng ta đã có được phẩm chất giản dị từ sâu
thẳm cõi lòng mình...
LAÏI THEÁ LUYEÄN
Quaø taëng traùi tim
CHÌA KHOÙA
SOÁNG GIAÛN DÒ
NHAØ XUAÁT BAÛN __________________
Chìa khoá sống giản dị - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chìa khoá sống giản dị - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
118 Vietnamese
Chìa khoá sống giản dị 9 10 311