Ktl-icon-tai-lieu

cơ sở văn hóa việt nam

Được đăng lên bởi Le Pham Hang
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 1863 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Tiểu luận cuối kỳ

A.

LỜI NÓI ĐẦU

Nước Việt Nam ta trải qua gần 5.000 năm hình thành và phát triển là quốc
gia có lịch sử sản sinh và chứa đựng, hứng chịu và bao dung, dưỡng dục và tha
thứ, hiếu sinh và hiếu hoà, thâu thái và sáng tạo tất cả những nền tảng và tinh
hoa. Là quốc gia chia sẻ hầu hết những thăng trầm và tiến hoá của cả hai nền văn
minh, văn hoá Ðông, Tây kim cổ để trưởng thành , trường tồn , tân tiến hoá và
đang tiếp tục hoá giải những biến cố lịch sử liên tục từ cuối thế kỷ XVIII đến
hiện đại để phát huy bản sắc văn hoá tâm linh nhân bản của dân tộc, thể hiện
truyền thống tinh thần tự chủ bất khuất ngoại xâm của Việt tộc.
Việt nam là một quốc gia đa tôn giáo, tín ngưỡng, người dân việt nam có
truyền thông sinh hoạt, hoạt động tín ngưỡng từ lâu đời, các dân tộc trong cộng
đồng các dân tộc việt nam đều có những tín ngưỡng riêng gắn liền với đời sống
kinh tế, và tâm linh của chính mình. Mỗi dân tộc đều có đời sống tâm linh,
huyền thoại và tín ngưỡng đặc thù. Ấn độ có Bà la môn giáo, Thích Ca Mâu ni
Phật, có huyền thoại Long Vương, Thiên thần, Diêm phù, Diêm phủ. Hoa tộc có
Khổng thuyết thiên mệnh, thần tiên, Ngọc Hoàng, đã trở thành bá quyền, bành
trướng từ đời nhà Hán. Nhật Bản có Thái dương thần nữ, Hiệp sĩ đạo. Các nước
Âu Mỹ có Do Thái giáo, Thiên chúa giáo, ngoài ra còn thờ Thần Mặt Trời, Tin
lành giáo, Vô thần giáo. Các dân tộc Phi châu, Trung Ðông có Hồi giáo v.v…
Còn nói đến dân tộc Việt nam ta thì có tín ngưỡng phồn thực, tín ngưỡng sùng
bái tự nhiên, tín ngưỡng sùng bái con người, v.v… Tín ngưỡng Việt còn coi

Phạm Lệ Hằng – 11QB

1

Tiểu luận cuối kỳ
huyền thoại Tiên Rồng là căn bản của đời sống tâm linh, tâm thức, trí lực và trí
tuệ của nền tảng tín ngưỡng và tinh thần dựng nước giữ nước, tự chủ bất khuất
ngoại xâm của dân tộc Việt nam. Tín ngưỡng và phong hoá Việt gần 5.000 năm
qua thể hiện là dân tộc hiền lương, ôn hoà và tương đối hùng mạnh, có tinh thần
truyền thống tự chủ, bất khuất ngoại xâm, được sự đồng cảm của các lân bang
Ðông Nam Á và sự thiện cảm của các quốc gia Bắc Á và Ðông Á yêu chuộng
hoà bình.
Đối với một quốc gia, cái quan trọng nhất, cao qúy nhất là giá trị văn hóa.
Tín ngưỡng cổ truyền là một biểu hiện của văn hóa, sản phẩm của văn hóa. Là
một dạng văn hóa tinh thần đặc biệt mà qua thời gian đã trở thành một tập tục
truyền thống mang tính phổ quát của người Việt Nam. Đặc biệt trong giai đọan
hiện nay khi nước ta đang hội nhập và mở rộng “cửa” đón những luồng văn hóa
mới. Khi mà chuyện hỗn nhập văn hóa không cò...
Tiểu luận cuối kỳ
A. LỜI NÓI ĐẦU
Nước Việt Nam ta trải qua gần 5.000 năm hình thành và phát triểnquốc
gia lịch sử sản sinh chứa đựng, hứng chịu bao dung, dưỡng dục tha
thứ, hiếu sinh hiếu hoà, thâu thái sáng tạo tất cả những nền tảng tinh
hoa. Là quốc gia chia sẻ hầu hết những thăng trầm và tiến hoá của cả hai nền văn
minh, văn hoá Ðông, Tây kim cổ để trưởng thành , trường tồn , tân tiến hoá
đang tiếp tục hoá giải những biến cố lịch sử liên tục t cuối thế kỷ XVIII đến
hiện đại đ phát huy bản sắc văn hoá tâm linh nhân bản của dân tộc, thể hiện
truyền thống tinh thần tự chủ bất khuất ngoại xâm của Việt tộc.
Việt nam một quốc gia đa tôn giáo, tín ngưỡng, người dân việt nam
truyền thông sinh hoạt, hoạt động tín ngưỡng từ lâu đời, các dân tộc trong cộng
đồng các dân tộc việt nam đều những tín ngưỡng riêng gắn liền với đời sống
kinh tế, tâm linh của chính mình. Mỗi dân tộc đều đời sống tâm linh,
huyền thoại tín ngưỡng đặc thù. Ấn độ la môn giáo, Thích Ca Mâu ni
Phật, huyền thoại Long Vương, Thiên thần, Diêm phù, Diêm phủ. Hoa tộc
Khổng thuyết thiên mệnh, thần tiên, Ngọc Hoàng, đã trở thành quyền, bành
trướng từ đời nhà Hán. Nhật Bản Thái dương thần nữ, Hiệp đạo. Các nước
Âu Mỹ Do Thái giáo, Thiên chúa giáo, ngoài ra còn thờ Thần Mặt Trời, Tin
lành giáo, thần giáo. Các dân tộc Phi châu, Trung Ðông Hồi giáo v.v…
Còn nói đến dân tộc Việt nam ta thì tín ngưỡng phồn thực, tín ngưỡng sùng
bái tự nhiên, tín ngưỡng sùng bái con người, v.v… Tín ngưỡng Việt còn coi
Phạm Lệ Hằng – 11QB 1
cơ sở văn hóa việt nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
cơ sở văn hóa việt nam - Người đăng: Le Pham Hang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
cơ sở văn hóa việt nam 9 10 280