Ktl-icon-tai-lieu

Công tác đội

Được đăng lên bởi Kiều Tiến Điệp
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 231 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRỐNG ĐỆM BÀI: TIẾN QUÂN CA
( QUÔC CA)
Nhạc và lời: Văn Cao

…… Nam đi ……….. cứu quốc.

1* 2 1*

…… dồn vang trên...…..... xa.

1* 2 1*

… máu chiến ……..….. nước.

1* 2 1*

1* 2 1*

……….. xa chen ….… ca.

1* 2 1*

….. quang xây ……. thù.

1* 2 1*

1* 2 1*

1* 2 1*

… dân chiến … ngừng. …. .ra xa …….. Tiến lên…

1* 2 1*

1* 2 1*

…….. Nam ta …… bền.

1* 2 1*

1*2345*6789*

……….. lao cùng ………… khu.

1* 2 1*

1* 2 1*

1*2345*6789*

1*2345*6789*

1* 2 1*

1*2345*6789*
cùng tiến lên.

1* 2 1*

1*2345*6789*

TRỐNG ĐỆM BÀI : CÙNG NHAU TA ĐI LÊN
(ĐỘI CA)
Nhạc và lời: Phong Nhã.

….. nhau ………… thanh ……………. gắng

1* 2* 1*

1* 2* 1*

…………… Hồ.

1* 2* 1*

½*-123*45*

….. ta ……………. tim ……………. danh ……………… nhà.

1* 2* 1*

1* 2* 1*

1* 2* 1*

½*-123*45*

…... tiến ………………………. ta …………………..

½* - 1 2 3* 4 5*

½* - 1 2 3* 4 5*

…yêu ………………động ………… đua …………….. xa.

1* 2* 1*

1* 2* 1*

1* 2* 1*

½* - 1 2 3* 4 5*

...
TRỐNG ĐỆM BÀI: TIẾN QUÂN CA
( QUÔC CA)
Nhạc và lời: Văn Cao
…… Nam đi ……….. cứu quốc. …… dồn vang trên...…..... xa.
1* 2 1* 1* 2 1* 1* 2 1* 1*2345*6789*
… máu chiến ……..….. nước. ……….. xa chen ….… ca.
1* 2 1* 1* 2 1* 1* 2 1* 1*2345*6789*
….. quang xây ……. thù. ……….. lao cùng ………… khu.
1* 2 1* 1* 2 1* 1* 2 1* 1*2345*6789*
… dân chiến … ngừng. …. .ra xa …….. Tiến lên… cùng tiến lên.
1* 2 1* 1* 2 1* 1* 2 1* 1* 2 1* 1* 2 1* 1*2345*6789*
…….. Nam ta …… bền.
1* 2 1* 1*2345*6789*
Công tác đội - Trang 2
Công tác đội - Người đăng: Kiều Tiến Điệp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Công tác đội 9 10 768