Ktl-icon-tai-lieu

Đặc điểm mỹ thuật thời Lý

Được đăng lên bởi lieutrang88
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 5947 lần   |   Lượt tải: 39 lần
Đặc điểm mỹ thuật thời Lý

GVHD: Th.S Đàm Văn Thọ

LỜI NÓI ĐẦU
Trong các lĩnh vực tồn tại của cái đẹp: trong tự nhiên, trong xã hội và trong
nghệ thuật thì cái đẹp trong nghệ thuật được xem là đặc biệt nhất. Nghệ
thuật_đó là đỉnh cao của quan hệ thẩm mỹ của con người và hiện thực. Người ta
phân chia nghệ thuật thành tám loại hình cơ bản: Kiến trúc, Điêu khắc, Hội họa,
Âm nhạc, Múa, Kịch, Điện ảnh và Văn học. Trong đó Kiến trúc, Điêu khắc, Hội
họa chính là các thành tố chính cấu thành nên ngành Mỹ thuật. Mỹ thuật là một
trong những thành tựu đặc sắc, có nhiều đóng góp cho nền văn hóa nghệ thuật
dân tộc Việt Nam.
Lịch sử mỹ thuật Việt Nam phát triển song hành cùng lịch sử dân tộc. Trải qua
hơn bốn ngàn năm dựng nước và giữ nước, con người Việt Nam đã tạo nên một
nền mỹ thuật phong phú, đa dạng. Nền mỹ thuật đó có chịu ảnh hưởng của một
số nền văn hóa xung quanh ở một vài nội dung và trong những thời kỳ nhất
định, nhưng phong cách sáng tạo lại hoàn toàn ma đng đặc điểm, tinh thần, tư
tưởng và quan niệm tạo hình của người Việt Nam. Do đó, những tác phẩm mỹ
thuật từ xa xưa đến nay đã phản ánh được cuộc sống, sinh hoạt con người và
cảnh vật quê hương đất nước một cách chân thực và mang đậm bản sắc dân tộc.
Trên những chặng đường phát triển của nền mỹ thuật Việt Nam, mỹ thuật thời
Lý đã để lại dấu ấn riêng với những đặc điểm không thể lẫn với bất cứ thời kỳ
nào trong lịch sử. Thời Lý không chỉ thành công trong độc lập tự chủ, chống
ngoại xâm về quân sự, chính trị, mà còn rất thành công trong Văn hoá nghệ
thuật. Mỹ thuật thời Lý được đặt lên hàng đầu so với các triều đại khác bởi tính
độc đáo và tinh tế, bởi cái hiền triết sâu lắng của nó. Có lẽ nguyên nhân sâu xa là
ở cuộc sống thanh bình, một thời gian dài không có chiến tranh, đô hộ.

SVTH: Phạm Thị Liễu Trang_Lớp 07CVNH

Trang 1

Đặc điểm mỹ thuật thời Lý

GVHD: Th.S Đàm Văn Thọ

PHẦN NỘI DUNG:
1.

Vài nét về bối cảnh lịch sử thời Lý:
Nhà Lý (còn được gọi là nhà Hậu Lý) là một triều đại phong kiến trong lịch

sử Việt Nam, bắt đầu khi vua Thái Tổ lên ngôi năm 1009, sau khi giành được
quyền lực từ tay nhà Tiền Lê và chấm dứt khi vua Lý Chiêu Hoàng, khi đó mới
có 8 tuổi bị ép thoái vị để nhường ngôi cho chồng là Trần Cảnh vào năm 1225 –
tổng cộng là 216 năm. Quốc hiệu Đại Việt của Việt Nam có từ năm 1054 khi
vua Lý Thánh Tông lên ngôi. Ở thời này có sự kiện đáng nhớ là việc dời đô từ
Hoa Lư, một nơi hẻo lánh, hiểm trở ra Đại La, rồi đặt tên mới là Thăng Long
theo hình tượng con rồng, một hình tượng đặc thù của t...
Đặc điểm mỹ thuật thời Lý GVHD: Th.S Đàm Văn Thọ
LỜI NÓI ĐẦU
Trong các lĩnh vực tồn tại của cái đẹp: trong tự nhiên, trong hội trong
nghệ thuật thì i đẹp trong nghệ thuật được xem đặc biệt nhất. Nghệ
thuật_đó là đỉnh cao của quan hệ thẩm mỹ của con người và hiện thực. Người ta
phân chia nghệ thuật thành tám loại nh cơ bản: Kiến trúc, Điêu khắc, Hội họa,
Âm nhạc, Múa, Kịch, Điện ảnh và Văn học. Trong đó Kiến trúc, Điêu khắc, Hội
họa chínhcác thành tchính cấu thành nên ngành Mthuật. Mthuậtmột
trong những thành tựu đặc sắc, nhiều đóng góp cho nền văn hóa nghệ thuật
dân tộc Việt Nam.
Lịch sử mỹ thuật Việt Nam phát triển song hành cùng lịch sử dân tộc. Trải qua
hơn bốn ngàn năm dựng nước và giữ nước, con người Việt Nam đã tạo nên một
nền mỹ thuật phong phú, đa dạng. Nền mỹ thuật đó chịu ảnh ởng của một
số nền văn hóa xung quanh một vài nội dung trong những thời kỳ nhất
định, nhưng phong cách sáng tạo lại hoàn toàn ma đng đặc điểm, tinh thần,
tưởng và quan niệm tạo nh của người Việt Nam. Do đó, những tác phẩm mỹ
thuật từ xa xưa đến nay đã phản ánh được cuộc sống, sinh hoạt con người
cảnh vật quê hương đất nước một cách chân thực và mang đậm bản sắc dân tộc.
Trên những chặng đường phát triển của nền mỹ thuật Việt Nam, mỹ thuật thời
đã để lại dấu ấn riêng với những đặc điểm không thể lẫn với bất cứ thời k
nào trong lịch sử. Thời Lý không chỉ thành công trong độc lập tự chủ, chống
ngoại xâm v quân sự, chính trị, còn rất thành công trong Văn hoá nghệ
thuật. M thuật thời Lý được đặt lên hàng đầu so với các triều đại khác bởi tính
độc đáo và tinh tế, bởi cái hiền triết sâu lắng của nó. Có lẽ nguyên nhân sâu xa là
ở cuộc sống thanh bình, một thời gian dài không có chiến tranh, đô hộ.
SVTH: Phạm Thị Liễu Trang_Lớp 07CVNH Trang 1
Đặc điểm mỹ thuật thời Lý - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đặc điểm mỹ thuật thời Lý - Người đăng: lieutrang88
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Đặc điểm mỹ thuật thời Lý 9 10 398