Ktl-icon-tai-lieu

ĐĂng

Được đăng lên bởi Pé Đô Rê Mon
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 296 lần   |   Lượt tải: 0 lần
dan chu
Le Đức Anh Đoi Hỏi: Đuổi Tướng Giap Ra Khỏi Đảng
PARIS -- Trong một phien họp cấp bộ chinh trị mới kết thuc tuần qua, tướng Le Đức Anh đoi hỏi
khai trừ đảng đối với tướng V? Nguyen Giap, va Đỗ Mười đoi hỏi khai trừ đảng đối với tướng
Nam Khanh.
Cuộc đấu tố va thanh trừng trong nội bộ đảng đang tới chỗ cao điểm. Trong bai phan tich của ong
Bui Tin, nhan đề ?Đầu Xuan 2005 / Ất Dậu:
Ga Ất Dậu Gay Vang Binh Minh Thế Kỷ? gửi nhiều nơi tren thế gioới hom thứ năm đ? kể lại co
đọạn như sau:
?Vao Xuan Ất Dậu 2005, nhom bảo thủ cực đoan trong Bộ chinh trị đ? tự minh tach rieng ra để
khống chế cuộc họp lần thứ 11 cuả ban chấp hanh trung ương (17 - 25/1/2005), một cuộc họp cực
kỳ quan trọng, định hướng cho cac cuộc họp sắp tới từ cơ sở len đến đại hội toan quốc lần thứ X .
Trước cuộc họp của trung ương, nhom 6 người: Trần Đức Lương, Trần Đinh Hoan, Phạm Văn
Tra, Nguyễn Khoa Điềm, Phan Diễn, Le Hồng Anh đ? họp rieng , chủ tọa tren thực tế bởi Đỗ
Mười va Le Đức Anh; 2 người nay tuy khong con co một chức vụ gi nữa, song vẫn cứ lam y như
la con nắm chắc chức tổng bi thư va chức chủ tịch nước, như mười năm trước vậy ! Họ quyết
định giữ vững chủ trương khong để cho trung ương ban đến 2 vấn đề huy kỵ la vụ tổng cục 2 va
vụ 2 hiệp định Việt-Trung; họ quyết định mở ra rất rộng hội nghị trung ương một cach vo nguyen
tắc, cho hơn 60 người khong phải uỷ vien trung ương tham dự, để tạo nen một đa số ap đảo, uy
hiếp va khoa mồm những người muốn đưa ra thảo luận 2 vấn đề noi tren. Trong cuộc họp rieng,
Đỗ Mười con hung h?n yeu cầu khai trừ tướng Nam Khanh ra khỏi đảng; Le Đức Anh được thể
cũng đoi khai trừ luon cả tướng V? Nguyen Giap ! Họ tưởng rằng nhom họ đ? nắm cac mảng
quyền lực chủ yếu : chủ tịch nước, thường trực bộ chinh trị, ban tổ chức đảng, ban tư tưởng-văn
hoa, bộ quốc phong, bộ cong an la qua đủ để dam lam bất cứ điều gi ! Họ khinh thường tổng bi
thư Nong Đức Mạnh, cho la do yếu kem, nhu nhược, ong Mạnh sẽ phải tuan theo gậy chỉ huy của
họ. Điều đang chu y la trong cuộc họp ong Phan Diễn tỏ ra rất e ngại việc khai trừ 2 ong tướng va
ong Le Hồng Anh tỏ ra hết sức de dặt, khong phat biểu một cau nao.
Con 8 vị uỷ vien bộ chinh trị con lại, bị nhom cực đoan tren đay cho ra ria, vẫn cứ im thin thit, lại
con cui đầu diễn theo kịch bản của chung ! Điều trớ treu la những ong Nong Đức Mạnh, Phan
văn Khải, Trương Tấn Sang, Nguyễn Văn An, Nguyễn Minh Triết... đều bị nhom TC2 boi nhọ va
vu cao, thế ma vẫn cứ răm rắp tuan theo y chung. Điều trớ treu nữa la 8 vị nay tuy cong ...
dan chu
Le Đức Anh Đoi Hỏi: Đuổi Tướng Giap Ra Khỏi Đảng
PARIS -- Trong một phien họp cấp bộ chinh trị mới kết thuc tuần qua, tướng Le Đức Anh đoi hỏi
khai trừ đảng đối với tướng V? Nguyen Giap, va Đỗ Mười đoi hỏi khai trừ đảng đối với tướng
Nam Khanh.
Cuộc đấu tố va thanh trừng trong nội bộ đảng đang tới chỗ cao điểm. Trong bai phan tich của ong
Bui Tin, nhan đề ?Đầu Xuan 2005 / Ất Dậu:
Ga Ất Dậu Gay Vang Binh Minh Thế Kỷ? gửi nhiều nơi tren thế gioới hom thứ năm đ? kể lại co
đọạn như sau:
?Vao Xuan Ất Dậu 2005, nhom bảo thủ cực đoan trong Bộ chinh trị đ? tự minh tach rieng ra để
khống chế cuộc họp lần thứ 11 cuả ban chấp hanh trung ương (17 - 25/1/2005), một cuộc họp cực
kỳ quan trọng, định hướng cho cac cuộc họp sắp tới từ cơ sở len đến đại hội toan quốc lần thứ X .
Trước cuộc họp của trung ương, nhom 6 người: Trần Đức Lương, Trần Đinh Hoan, Phạm Văn
Tra, Nguyễn Khoa Điềm, Phan Diễn, Le Hồng Anh đ? họp rieng , chủ tọa tren thực tế bởi Đỗ
Mười va Le Đức Anh; 2 người nay tuy khong con co một chức vụ gi nữa, song vẫn cứ lam y như
la con nắm chắc chức tổng bi thư va chức chủ tịch nước, như mười năm trước vậy ! Họ quyết
định giữ vững chủ trương khong để cho trung ương ban đến 2 vấn đề huy kỵ la vụ tổng cục 2 va
vụ 2 hiệp định Việt-Trung; họ quyết định mở ra rất rộng hội nghị trung ương một cach vo nguyen
tắc, cho hơn 60 người khong phải uỷ vien trung ương tham dự, để tạo nen một đa số ap đảo, uy
hiếp va khoa mồm những người muốn đưa ra thảo luận 2 vấn đề noi tren. Trong cuộc họp rieng,
Đỗ Mười con hung h?n yeu cầu khai trừ tướng Nam Khanh ra khỏi đảng; Le Đức Anh được thể
cũng đoi khai trừ luon cả tướng V? Nguyen Giap ! Họ tưởng rằng nhom họ đ? nắm cac mảng
quyền lực chủ yếu : chủ tịch nước, thường trực bộ chinh trị, ban tổ chức đảng, ban tư tưởng-văn
hoa, bộ quốc phong, bộ cong an la qua đủ để dam lam bất cứ điều gi ! Họ khinh thường tổng bi
thư Nong Đức Mạnh, cho la do yếu kem, nhu nhược, ong Mạnh sẽ phải tuan theo gậy chỉ huy của
họ. Điều đang chu y la trong cuộc họp ong Phan Diễn tỏ ra rất e ngại việc khai trừ 2 ong tướng va
ong Le Hồng Anh tỏ ra hết sức de dặt, khong phat biểu một cau nao.
Con 8 vị uỷ vien bộ chinh trị con lại, bị nhom cực đoan tren đay cho ra ria, vẫn cứ im thin thit, lại
con cui đầu diễn theo kịch bản của chung ! Điều trớ treu la những ong Nong Đức Mạnh, Phan
văn Khải, Trương Tấn Sang, Nguyễn Văn An, Nguyễn Minh Triết... đều bị nhom TC2 boi nhọ va
vu cao, thế ma vẫn cứ răm rắp tuan theo y chung. Điều trớ treu nữa la 8 vị nay tuy cong nhận la
phe tướng Giap co ly, co lẽ phải, tướng Anh sai lầm nghiem trọng, nhưng khong dam chống lại
nhom thiểu số vi nhom nay co nhiều quyền thế hơn, co trong tay cong cụ an ninh tao tợn.Với
biện phap nghiệp vụ tinh bao hiểm độc, tinh vi, nhom TC2 chắc hẳn đ? nắm gay cac ngai, qua
những hồ sơ, chứng từ tham nhũng cực lớn, hoặc qua những bằng chứng về sa đọa đạo đức bỉ ổi
ma chung đ? giăng bẫy được.
Cuộc vật lộn giữa thế lực tieu biểu của 2 ong đại tướng chưa thể chấm dứt. No con co thể diễn ra
am ỉ, ngấm ngầm, dai dẳng suốt năm 2005 , sang cả năm 2006. Cuộc vật lộn nay vẫn la đề tai soi
nổi của cong luận x? hội, la đề tai ban luận ly thu của vo số người ham me thời sự vốn rất đong
đảo ở nước ta, cho những người ham me tiểu thuyết trinh tham, giật gan , cả những kẻ say me cờ
bạc, ca độ . Trong thời đại của computơ, của điện thoại cầm tay, của internet, của email, của
thong tin cực nhanh, mọi cấm đoan, cấm nghĩ , cấm ban, tường lửa ...chỉ lam tro cười cho thien
hạ. Họ khong co cach nao bop ngẹt, dập tắt được. Hơn nữa, thế lực đoi đưa ra cong khai vụ an
ĐĂng - Trang 2
ĐĂng - Người đăng: Pé Đô Rê Mon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
ĐĂng 9 10 887