Ktl-icon-tai-lieu

Danh sách một số lễ hội

Được đăng lên bởi Hang Pham
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 963 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Danh sách một số lễ hội
Ngày
Tháng Lễ hội truyền thống
âm lịch

Địa phương

Lần đầu tổ
chức năm

ngày 1 tháng 1 Tết Nguyên đán

-

ngày 5 tháng 1 Lễ hội Đống Đa

Hà Nội, quận Đống
Đa

ngày 5tháng 1 Hội vật Liễu Đôi
10

Hà Nam, huyện
Thanh Liêm

ngày 6 tháng 1 hội Gióng Sóc Sơn

Hà Nội, Sóc Sơn

ngày 6tháng 1 Lễ hội Cổ Loa
16

Hà Nội, Đông Anh

ngày 7 tháng 1 Chợ Viềng

Nam Định, Vụ Bản

ngày 7 tháng 1 Lễ hội đầm Ô Loan

Phú Yên, Ô Loan

ngày 9 tháng 1 Đại lễ Đức Chí Tôn

Tây Ninh, Đạo Cao
Đài

ngày 10 tháng 1 Hội xuân Yên Tử

Quảng Ninh, núi Yên
thế kỷ 14
Tử

Ghi chú

tại làng Liễu Đôi

Nhà Tiền Lê

Thiền phái Trúc Lâm,
đến hết tháng 3

ngày 12Phú Thọ, huyện Tam
tháng 1 Hội phết Hiền Quan
gần đây
13
Nông

ngày 13 tháng 1 Hội Lim

Bắc Ninh, huyện
Tiên Du

ngày 6 tháng 1 Lễ hội chùa Hương

Hà Nội, huyện Mỹ
Đức

ngày 15tháng 1 Hội chùa Côn Sơn
22

Hải Dương, huyện
Chí Linh

từ thế kỷ 14

tưởng nhớ sư Huyền
Quang và Nguyễn Trãi

Ngày
Tháng Lễ hội truyền thống
âm lịch

Địa phương

ngày 15 tháng 1 Lễ hội làm chay

Long An, thị trấn
Tầm Vu

ngày 15 tháng 1 Tết Nguyên tiêu

-

ngày 17 tháng 1 Lễ hội chọi trâu

Vĩnh Phúc, huyện
Lập Thạch

ngày 18tháng 1 Hội Xuân núi Bà
19

Tây Ninh, Núi Bà
Đen

ngày 6-1

Lần đầu tổ
chức năm

thế kỷ 2
trước CN

Ghi chú

không tổ chức từ 19472002

tháng 1Lễ hội chùa Bái Đính Ninh Bình, Gia Viễn Nhà Lý
3

ngày 10 tháng 10 Tết cơm mới
ngày 14Lễ hội đền Nguyễn
tháng 11
16
Công Trứ

Tết song thập
Ninh Bình, huyện
Kim Sơn

Nhà Nguyễn

ngày 23 tháng 12 Tiễn Ông Táo về trời ngày 10 tháng 2 Lễ hội đình Yên Phụ Hà Nội, Hồ Tây

thế kỷ 17

khôi phục từ 2003

ngày 10,
Lễ hội Miếu Mạch
tháng 2
11, 12
Lũng

Hà Nội, Đông Anh

ngày 19 tháng 2 Lễ hội Quán Thế Âm

Đà Nẵng, Ngũ Hành
Sơn

Ngũ Hành Sơn

Tây Nguyên

lớn nhất ở Đắc Lắc,
bản Đôn

tháng 3 Tiết Thanh minh

tháng 3 Hội đua voi

ngày 3 tháng 3 Tết Hàn thực

Ngày
Tháng Lễ hội truyền thống
âm lịch
ngày 5 tháng 3 Hội Phủ Giầy
ngày 5-7 tháng 3 Lễ hội Chùa Thầy

ngày 6 tháng 3 Lễ hội cố đô Hoa Lư

ngày 14tháng 3 Lễ hội đền Thái Vi
17

ngày 9 tháng 3 Lễ hội Nam Trì

Địa phương

Nam Định, Vụ Bản

tháng 3 Lễ hội Điện Hòn
và 7
Chén

ngày 01 tháng 4

thờ Mẫu Liễu Hạnh

Ninh Bình, huyện
Hoa Lư

Nhà Lý

Ninh Bình, huyện
Hoa Lư

Nhà Trần

tên cũ: Lễ hội Trường
Yên

Hưng Yên, huyện Ân
Thi

Nhà Đinh

Hưng Yên, Phố Hiến

Thừa Thiên - Huế,
huyện Hương Trà

lớn nhất tại Đền Hùng,
Phú Thọ

thờ Dương Quý Phi

thế kỷ 16

thờ Thiên Y A Na

Hải Phòng, huyện
Lễ hội Làng cá Cát
Cát Hải, Thị trấn Cát
Bà
Bà

ngày 6Hội ...
Danh sách một số lễ hội
Ngày
âm lịch
Tháng Lễ hội truyền thống Địa phương
Lần đầu tổ
chức năm
Ghi chú
ngày 1 tháng 1 Tết Nguyên đán -
ngày 5 tháng 1 Lễ hội Đống Đa
Hà Nội, quận Đống
Đa
ngày 5-
10
tháng 1 Hội vật Liễu Đôi
Hà Nam, huyện
Thanh Liêm
tại làng Liễu Đôi
ngày 6 tháng 1 hội Gióng Sóc Sơn Hà Nội, Sóc Sơn Nhà Tiền Lê
ngày 6-
16
tháng 1 Lễ hội Cổ Loa Hà Nội, Đông Anh
ngày 7 tháng 1 Chợ Viềng Nam Định, Vụ Bản
ngày 7 tháng 1 Lễ hội đầm Ô Loan Phú Yên, Ô Loan
ngày 9 tháng 1 Đại lễ Đức Chí Tôn
Tây Ninh, Đạo Cao
Đài
ngày 10 tháng 1 Hội xuân Yên Tử
Quảng Ninh, núi Yên
Tử
thế kỷ 14
Thiền phái Trúc Lâm,
đến hết tháng 3
ngày 12-
13
tháng 1 Hội phết Hiền Quan
Phú Thọ, huyện Tam
Nông
gần đây
ngày 13 tháng 1 Hội Lim
Bắc Ninh, huyện
Tiên Du
ngày 6 tháng 1 Lễ hội chùa Hương
Hà Nội, huyện Mỹ
Đức
ngày 15-
22
tháng 1 Hội chùa Côn Sơn
Hải Dương, huyện
Chí Linh
từ thế kỷ 14
tưởng nhớ sư Huyền
QuangNguyễn Trãi
Danh sách một số lễ hội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Danh sách một số lễ hội - Người đăng: Hang Pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Danh sách một số lễ hội 9 10 475