Ktl-icon-tai-lieu

Đạo Ixlam

Được đăng lên bởi Nguyễn Thảo Ngọc
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 292 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẠO I-XLAM
I . Hoàn cảnh ra đời của đạo I-xlam:
1. Bối cảnh xã hội:
Đạo Ixlam ra đời trong thời đại lịch sử xã hội A rập có nhiều biến động.
- Trình độ phát triển xã hội của các bán đảo trên khu vực lúc đó không đồng đều.
 Miền Nam : là nơi cư trú của người Miha, người Xapôích và người Ximuê, điều kiện
tự nhiên khí hậu thuận lợi, thích nghi phát triển nông nghiệp.Đây được coi là mảnh
đất giàu có của Ả rập. Trước thời điểm này, người dân ở đây cũng đã trải qua các
vương triều chế độ nô lệ, do nhiều nguyên nhân đã suy yếu và sụp đổ.
 Miền Bắc: là nơi cư trú của người dân du mục Pêtuin, trình độ xã hội lạc hậu, kinh tế
chăn nuôi là chủ yếu. Vùng đất miền trung đang trong quá trình tan rã thị tộc, dần
hình thành xã hội có giai cấp.
- Tại thành thị Mecca: nằm giữa điểm chốt giao thông giữa ba châu lục Á, Âu, Phi do đó
sự phát triển thương nghiệp dẫn tới một sự phân hóa tất yếu  chiến tranh tàn xác giữa các
bộ lạc thị tộc, bộ lạc du mục và những cư dân buôn bán định cư. Sự trả thù này đã trở
thành phong tục tập quán.
- Hai đế quốc Bygiăng và Batư cũng xảy ra chiến tranh do tranh giành con đường buôn bán
ở Ả rập.
- Thiên tai, lũ lụt tàn phá làm tổn thất nhiều công trình nông nghiệp và xã hội  miền Nam
nhanh chóng suy yếu.
A rập đối mặt với các nguy cơ xã hội ngày càng gay gắt, sự xâm nhập và uy hiếp của ngoại tộc,
các tầng lớp trong xã hội đều tìm cách thoát ly khỏi tình trạng cùng cực. Trong hoàn cảnh đó,
việc liên minh các dân tộc, xây dựng một đất nước thống nhất đã trở thành một nhu cầu lịch sự
khách quan và tất yếu.
2. Tình hình các tôn giáo khác:
- Trước khi Ixlam ra đời , tình hình tôn giáo ở A rập khá phức tạp
- Đa số người A rập sùng bái đa thần, trong đó ba vị đại nữ thần là: Al Lat (thần Mặt
Trời); Al Uzza (thần vạn năng) và Manat (thần vận mệnh). Mỗi bộ lạc thông qua nghi
thức tế lễ có một thần bảo hộ riêng cho bộ lạc mình.
- Đạo Do Thái và đạo Cơ đốc thờ một thần đã được truyền bá vào A rập.
- Trước khi đạo Ixlam ra đời, trên bán đảo đã xuất hiện phái Hary có khuynh hướng
nhất thần luận, chỉ thờ một thần duy nhất nhưng lại chưa có giáo nghĩa hoàn chỉnh,
chỉ chú trọng tu luyện cá nhân. Tuy nhiên, sự tồn tại của nó cũng là yếu tố thúc đẩy
sự ra đời của đạo Ixlam.
3. Mohammed – khởi nguồn sáng lập đạo Ixlam:
Mohammed sinh năm 570, xuất thân từ một gia đình quý tộc sa sút ở Mecca có ông nội là người
quản lý Thánh điện Mecca, rất có uy tín. Cha của Mohammed là một thương nhân nghèo, đã mất
trước khi Mohammed ra đời. Mẹ của Mohammed mất khi ông lên sáu...
ĐẠO I-XLAM
I . Hoàn cảnh ra đời của đạo I-xlam:
1. Bối cảnh xã hội:
Đạo Ixlam ra đời trong thời đại lịch sử xã hội A rập có nhiều biến động.
- Trình độ phát triển xã hội của các bán đảo trên khu vực lúc đó không đồng đều.
Miền Nam : là nơi cư trú của người Miha, người Xapôích và người Ximuê, điều kiện
tự nhiên khí hậu thuận lợi, thích nghi phát triển nông nghiệp.Đây được coi là mảnh
đất giàu có của Ả rập. Trước thời điểm này, người dân ở đây cũng đã trải qua các
vương triều chế độ nô lệ, do nhiều nguyên nhân đã suy yếu và sụp đổ.
Miền Bắc: là nơi cư trú của người dân du mục Pêtuin, trình độ xã hội lạc hậu, kinh tế
chăn nuôi là chủ yếu. Vùng đất miền trung đang trong quá trình tan rã thị tộc, dần
hình thành xã hội có giai cấp.
- Tại thành thị Mecca: nằm giữa điểm chốt giao thông giữa ba châu lục Á, Âu, Phi do đó
sự phát triển thương nghiệp dẫn tới một sự phân hóa tất yếu chiến tranh tàn xác giữa các
bộ lạc thị tộc, bộ lạc du mục và những cư dân buôn bán định cư. Sự trả thù này đã trở
thành phong tục tập quán.
- Hai đế quốc Bygiăng và Batư cũng xảy ra chiến tranh do tranh giành con đường buôn bán
ở Ả rập.
- Thiên tai, lũ lụt tàn phá làm tổn thất nhiều công trình nông nghiệp và xã hội miền Nam
nhanh chóng suy yếu.
A rập đối mặt với các nguy cơ xã hội ngày càng gay gắt, sự xâm nhập và uy hiếp của ngoại tộc,
các tầng lớp trong xã hội đều tìm cách thoát ly khỏi tình trạng cùng cực. Trong hoàn cảnh đó,
việc liên minh các dân tộc, xây dựng một đất nước thống nhất đã trở thành một nhu cầu lịch sự
khách quan và tất yếu.
2. Tình hình các tôn giáo khác:
- Trước khi Ixlam ra đời , tình hình tôn giáo ở A rập khá phức tạp
- Đa số người A rập sùng bái đa thần, trong đó ba vị đại nữ thần là: Al Lat (thần Mặt
Trời); Al Uzza (thần vạn năng) và Manat (thần vận mệnh). Mỗi bộ lạc thông qua nghi
thức tế lễ có một thần bảo hộ riêng cho bộ lạc mình.
- Đạo Do Thái và đạo Cơ đốc thờ một thần đã được truyền bá vào A rập.
- Trước khi đạo Ixlam ra đời, trên bán đảo đã xuất hiện phái Hary có khuynh hướng
nhất thần luận, chỉ thờ một thần duy nhất nhưng lại chưa có giáo nghĩa hoàn chỉnh,
chỉ chú trọng tu luyện cá nhân. Tuy nhiên, sự tồn tại của nó cũng là yếu tố thúc đẩy
sự ra đời của đạo Ixlam.
3. Mohammed – khởi nguồn sáng lập đạo Ixlam:
Mohammed sinh năm 570, xuất thân từ một gia đình quý tộc sa sút ở Mecca có ông nội là người
quản lý Thánh điện Mecca, rất có uy tín. Cha của Mohammed là một thương nhân nghèo, đã mất
trước khi Mohammed ra đời. Mẹ của Mohammed mất khi ông lên sáu, Mohammed được bác
nhận nuôi dưỡng. Năm 25 tuổi, Mohammed thành hôn với một bà góa, từ đó trở nên giàu có và
ổn định. Đây là điều kiện thuận lợi cho hoạt động sáng tạo tôn giáo - chính trị của ông sau này.
Trước bối cảnh xã hội lịch sử của A rập thời bấy giờ, Mohammed với sự từng trải xã hội đã có
những nhận thức sâu sắc về tình hình xã hội và tôn giáo trên bán đảo. Trước yêu cầu cấp bách
của quần chúng, bị trào lưu xã hội thúc đẩy, ông đã bước lên võ đài cách mạng lịch sử to lớn.
Tương truyền khi 40 tuổi (năm 610) Mohammed vào hang nhỏ ở núi Xira một mình tu luyện.
Trong một đêm, thánh Allah (Allah chân chủ) đã cử thiên sứ Yibrail đến truyền đạt thần dụ và
Đạo Ixlam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đạo Ixlam - Người đăng: Nguyễn Thảo Ngọc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Đạo Ixlam 9 10 958