Ktl-icon-tai-lieu

đáp án em yêu lịch sử việt nam

Được đăng lên bởi thcshaininh
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 2250 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐÁP ÁN CUỘC THI “EM YÊU LỊCH SỬ VIỆT NAM”
Câu 1: Ngày 6 - 12 - 2012, UNESCO đã chính thức công nhận một tín
ngưỡng ở Việt Nam là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện cho nhân loại. Em
hãy cho biết đó là tín ngưỡng gì? Nêu những điều mà em tâm đắc nhất về thời
đại là nguồn gốc hình thành nên tín ngưỡng đó.
Trả lời:
Vào ngày 06 tháng 12 năm 2012, tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương đã
chính thức trở thành di sản văn hóa phi vật thể thứ 7 của Việt Nam được tổ chức
UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện cho nhân loại.
Sở dĩ hồ sơ của Việt Nam được đánh giá cao là bởi "Tín ngưỡng thờ cúng
Hùng Vương" nêu rõ giá trị của di sản là thể hiện lòng tôn kính đối với Tổ tiên.
Bên cạnh đó, sức sống trường tồn và mạnh mẽ của tín ngưỡng này cùng sự tham
gia tích cực của cộng đồng cũng là một trong những ưu điểm góp phần năng cao
giá trị của di sản.
Truyền thống thờ Hùng Vương gắn liền với truyền thống thờ tổ tiên ở mỗi
gia đình Việt Nam. Truyền thống này ra đời từ lâu, nó xuất hiện trước đạo Phật,
đạo Lão, đạo Khổng và các tôn giáo khác có mặt tại Việt Nam. Hàng nghìn năm
trước, các vua Hùng đã chọn núi Nghĩa Lĩnh, ngọn núi cao nhất trong khu vực kinh
đô Văn Lang xưa để thực hiện các nghi lễ theo tín ngưỡng của cư dân nông nghiệp
thời bấy giờ. Việc thờ thần lúa, thần mặc trời là để cầu mong mưa thuận, gió hòa,
mùa màng tươi tốt, vạn vật sinh sôi, nảy nở, người dân được no đủ.
Trong 7 di sản văn hóa phi vật thể được thế giới công nhận có lẽ tín ngưỡng
thờ cúng Hùng Vương là di sản có sức sống mạnh mẽ nhất, đồng thời cũng là loại
hình có khả năng phát triển nhiều nhất. Bởi không giống như các di sản khác đã
được công nhận có yếu tố vùng miền tác động, tín ngưỡng thờ Hùng Vương không
phân biệt vùng miền, giới tính hay độ tuổi mà được lớp lớp các thế hệ người dân
Việt Nam dù đang sinh sống trên mảnh đất này hay cả những người con xa quê
hương vẫn đang âm thầm kế thừa và phát triển.
Câu 2: Em hãy nêu cảm nhận của mình về một sự kiện lịch sử trọng đại
của dân tộc.
Trả lời:
Cách đây gần 40 năm, ngày 30/4/1975, đại thắng mùa xuân đã làm thất bại
hoàn toàn cuộc chiến tranh xâm lược và ách thống trị thực dân mới của đế quốc
Mỹ ở miền Nam, giải phóng hoàn toàn miền Nam, kết thúc vẻ vang cuộc chiến
tranh cứu nước lâu dài nhất, khó khăn nhất và vĩ đại nhất trong lịch sử chống ngoại
xâm của nhân dân ta. Là một sự kiện quan trọng có tầm quốc tế to lớn và có tính
thời đại sâu sắc, làm nức lòng bạn bè và nhân dân tiến bộ khắp năm châu bốn biển.

Chiến thắng 30/4 là một trong n...
ĐÁP ÁN CUỘC THI “EM YÊU LỊCH SỬ VIỆT NAM”
Câu 1: Ngày 6 - 12 - 2012, UNESCO đã chính thức công nhận một tín
ngưỡng Việt Nam Di sản văn hóa phi vật thể đại diện cho nhân loại. Em
hãy cho biết đó tín ngưỡng ? Nêu những điều em tâm đắc nhất về thời
đại là nguồn gốc hình thành nên tín ngưỡng đó.
Trả lời:
Vào ngày 06 tháng 12 năm 2012, tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương đã
chính thức trở thành di sản văn hóa phi vật thể thứ 7 của Việt Nam được tổ chức
UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện cho nhân loại.
Sở hồ của Việt Nam được đánh giá cao bởi "Tín ngưỡng th cúng
Hùng Vương" nêu rõ giá trị của di sản thể hiện lòng tôn kính đối với Tổ tiên.
Bên cạnh đó, sức sống trường tồn mạnh mẽ của tín ngưỡng này cùng sự tham
gia tích cực của cộng đồng ng một trong những ưu điểm góp phần năng cao
giá trị của di sản.
Truyền thống thờ ng Vương gắn liền với truyền thống thờ tổ tiên mỗi
gia đình Việt Nam. Truyền thống này ra đời từ lâu, xuất hiện trước đạo Phật,
đạo Lão, đạo Khổng các tôn giáo khác mặt tại Việt Nam. Hàng nghìn năm
trước, các vua Hùng đã chọn núi Nghĩa Lĩnh, ngọn núi cao nhất trong khu vực kinh
đô Văn Lang xưa để thực hiện các nghi lễ theo tín ngưỡng của cư dân nông nghiệp
thời bấy giờ. Việc thờ thần lúa, thần mặc trời để cầu mong mưa thuận, gió hòa,
mùa màng tươi tốt, vạn vật sinh sôi, nảy nở, người dân được no đủ.
Trong 7 di sản văn hóa phi vật thể được thế giới công nhận có ltín ngưỡng
thờ cúng Hùng Vương di sản sức sống mạnh mẽ nhất, đồng thời cũng loại
hình khả năng phát triển nhiều nhất. Bởi không giống như các di sản khác đã
được công nhận có yếu tố vùng miền tác động, tín ngưỡng thờ Hùng Vương không
phân biệt vùng miền, giới tính hay độ tuổi được lớp lớp các thế hệ người dân
Việt Nam đang sinh sống trên mảnh đất này hay c những người con xa q
hương vẫn đang âm thầm kế thừa và phát triển.
Câu 2: Em hãy nêu cảm nhận của mình về một sự kiện lịch sử trọng đại
của dân tộc.
Trả lời:
Cách đây gần 40 năm, ngày 30/4/1975, đại thắng mùa xuân đã làm thất bại
hoàn toàn cuộc chiến tranh xâm lược ách thống trị thực dân mới của đế quốc
Mỹ miền Nam, giải phóng hoàn toàn miền Nam, kết thúc vẻ vang cuộc chiến
tranh cứu nước lâu dài nhất, khó khăn nhất và vĩ đại nhất trong lịch sử chống ngoại
xâm của nhân dân ta. một sự kiện quan trọng tầm quốc tế to lớn tính
thời đại sâu sắc, làm nức lòng bạn bè và nhân dân tiến bộ khắp năm châu bốn biển.
đáp án em yêu lịch sử việt nam - Trang 2
đáp án em yêu lịch sử việt nam - Người đăng: thcshaininh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
đáp án em yêu lịch sử việt nam 9 10 717