Ktl-icon-tai-lieu

Dạy con làm giàu

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 276 trang   |   Lượt xem: 2615 lần   |   Lượt tải: 2 lần
2010

VietLion.Com – Thư viện eBook Online – Free for All !

Lời nói ñầu
Lời nói ñầu Một trong những nguyên nhân khiến người giàu ngày càng giàu, người nghèo ngày càng
nghèo, còn giới trung lưu thì thường mắc nợ chính là vì chủ ñề tiền bạc thường ñược dạy ở nhà chứ không
phải ở trường. Hầu hết chúng ta học cách xử lý tiền bạc từ cha mẹ mình, và thường thì người nghèo không
dạy con về tiền bạc mà chỉ nói ñơn giản là: “Hãy ñến trường và học cho chăm chỉ.” Và rồi ñứa trẻ có thể
sẽ tốt nghiệp với một số ñiểm xuất sắc nhưng với một ñầu óc nghèo nàn về cách quản lý tiền bạc, vì
trường học không dạy về chuyện tiền nong mà chỉ tập trung vào việc giáo dục sách vở và những kỹ năng
nghề nghiệp mà không nói gì về kỹ năng tài chính. ðó chính là lý do tại sao những nhân viên ngân hàng,
bác sĩ, kế toán thông minh dù ñạt ñược nhiều ñiểm số xuất sắc ở trường nhưng lại gặp nhiều rắc rối tài
chính suốt ñời. Và những món nợ quốc gia chóng mặt thường bắt nguồn từ những vị lãnh ñạo có học vấn
cao, nhưng chỉ ñược huấn luyện rất ít hoặc không có chút kỹ năng nào về vấn ñề tài chính. Một quốc gia
có thể tồn tại như thế nào nếu việc dạy trẻ con quản lý tiền bạc vẫn là trách nhiệm của phụ huynh, mà hầu
hết họ không có nhiều kiến thức về vấn ñề này? Chúng ta phải làm gì ñể thay ñổi số phận tiền bạc lận ñận
của mình? Nhà giàu ñã làm giàu như thế nào từ hai bàn tay trắng?... Có lẻ bạn sẽ tìm thấy cho mình những
lời giải ñáp về các vấn ñề ñó trong cuốn sách này. Tuy nhiên, do khác biệt về văn hoá, tập quán và chính
thể, có thể một số phần nào ñó của cuốn sách sẽ khiến bạn thấy lạ lẫm, thậm chí chưa ñồng tình… dù rằng
ñây là một cuốn sách ñã ñược ñón nhận nồng nhiệt ở rất nhiều nước trên thế giới. Chúng tôi giới thiệu
cuốn sách này với mong muốn giúp bạn có thêm nguồn tham khảo về một trong những lĩnh vực cần dạy
con trẻ biết trước khi vào ñời, của các bậc phụ huynh ở các nước khác… Rất mong nhận ñược những ý
kiến ñóng góp của các bạn. Xin trân trọng cảm ơn.
Chương 1: Cha Giàu, Cha Nghèo
Tôi có hai người cha, một người giàu và một người nghèo - một người cha ruột và một người cha nuôi (cha của
Mike - bạn tôi). Cha ruột tôi ñã có bằng thạc sĩ, còn người cha nuôi thì chưa học hết lớp tám, nhưng cả hai người
ñều thành công trong sự nghiệp và có ảnh hưởng ñến người khác. Cả hai ñều khuyên bảo tôi rất nhiều ñiều, nhưng
những lời khuyên ñó không giống nhau. Cả hai ñều tin tưởng mãnh liệt vào sự học nhưng lại khuyên tôi học những
khóa học khác nhau. Nếu tôi chỉ có một người cha, tôi sẽ hoặc chấ...
VietLion.Com – Thư viện eBook Online – Free for All !
wWw.VietLion.Com Page 1
2010
Lời nói ñầu
Lời nói ñầu Một trong những nguyên nhân khiến người giàu ngày càng giàu, người nghèo ngày càng
nghèo, còn giới trung lưu thì thường mắc nợ chính là vì chủ ñề tiền bạc thường ñược dạy ở nhà chứ không
phải ở trường. Hầu hết chúng ta học cách xử lý tiền bạc từ cha mẹ mình, và thường thì người nghèo không
dạy con về tiền bạc mà chỉ nói ñơn giản là: “Hãy ñến trường và học cho chăm chỉ.” Và rồi ñứa trẻ có thể
sẽ tốt nghiệp với một số ñiểm xuất sắc nhưng với một ñầu óc nghèo nàn về cách quản lý tiền bạc, vì
trường học không dạy về chuyện tiền nong mà chỉ tập trung vào việc giáo dục sách vở và những kỹ năng
nghề nghiệp mà không nói gì về kỹ năng tài chính. ðó chính là lý do tại sao những nhân viên ngân hàng,
bác sĩ, kế toán thông minh dù ñạt ñược nhiều ñiểm số xuất sắc ở trường nhưng lại gặp nhiều rắc rối tài
chính suốt ñời. Và những món nợ quốc gia chóng mặt thường bắt nguồn từ những vị lãnh ñạo có học vấn
cao, nhưng chỉ ñược huấn luyện rất ít hoặc không có chút kỹ năng nào về vấn ñề tài chính. Một quốc gia
có thể tồn tại như thế nào nếu việc dạy trẻ con quản lý tiền bạc vẫn là trách nhiệm của phụ huynh, mà hầu
hết họ không có nhiều kiến thức về vấn ñề này? Chúng ta phải làm gì ñể thay ñổi số phận tiền bạc lận ñận
của mình? Nhà giàu ñã làm giàu như thế nào từ hai bàn tay trắng?... Có lẻ bạn sẽ tìm thấy cho mình những
lời giải ñáp về các vấn ñề ñó trong cuốn sách này. Tuy nhiên, do khác biệt về văn hoá, tập quán và chính
thể, có thể một số phần nào ñó của cuốn sách sẽ khiến bạn thấy lạ lẫm, thậm chí chưa ñồng tình… dù rằng
ñây là một cuốn sách ñã ñược ñón nhận nồng nhiệt ở rất nhiều nước trên thế giới. Chúng tôi giới thiệu
cuốn sách này với mong muốn giúp bạn có thêm nguồn tham khảo về một trong những lĩnh vực cần dạy
con trẻ biết trước khi vào ñời, của các bậc phụ huynh ở các nước khác… Rất mong nhận ñược những ý
kiến ñóng góp của các bạn. Xin trân trọng cảm ơn.
Chương 1: Cha Giàu, Cha Nghèo
Tôi có hai người cha, một người giàu và một người nghèo - một người cha ruột và một người cha nuôi (cha của
Mike - bạn tôi). Cha ruột tôi ñã có bằng thạc sĩ, còn người cha nuôi thì chưa học hết lớp tám, nhưng cả hai người
ñều thành công trong sự nghiệp và có ảnh hưởng ñến người khác. Cả hai ñều khuyên bảo tôi rất nhiều ñiều, nhưng
những lời khuyên ñó không giống nhau. Cả hai ñều tin tưởng mãnh liệt vào sự học nhưng lại khuyên tôi học những
khóa học khác nhau. Nếu tôi chỉ có một người cha, tôi sẽ hoặc chấp nhận hoặc phản ñối ý kiến của ông. Có hai
người cha dạy bảo, tôi thấy ñược những quan ñiểm trái ngược nhau giữa một người giàu và một người nghèo. Và
thay vì chỉ ñơn giản chấp nhận hay phản ñối người này hay người kia, tôi ñã cố suy nghĩ nhiều hơn, so sánh và lựa
chọn cho chính mình.
Cả hai người cha của tôi khi bắt ñầu tạo dựng sự nghiệp ñều phải ñấu tranh với chuyện tiền nong, nhưng cả hai có
những quan ñiểm khác nhau về vấn ñề tiền bạc.
Ví dụ, cha ruột tôi thường nói: "Ham mê tiền bạc là nguồn gốc của mọi ñiều xấu." Còn cha nuôi của tôi lại bảo rằng:
"Thiếu thốn tiền bạc là nguồn gốc của mọi ñiều xấu."
Những sự khác nhau trong quan ñiểm của họ, nhất là khi ñề cập ñến tiền bạc, khiến tôi trở nên tò mò và bắt ñầu suy
nghĩ… Vì có hai người cha ñầy ảnh hưởng, tôi ñã học từ cả hai người. Tôi suy nghĩ về lời khuyên của mỗi người, và
nhờ vậy, tôi có ñược một hiểu biết sâu sắc về quyền lực và tác ñộng của suy nghĩ lên cuộc sống con người như thế
nào.
Dạy con làm giàu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dạy con làm giàu - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
276 Vietnamese
Dạy con làm giàu 9 10 330