Ktl-icon-tai-lieu

dạy dàn guitar

Được đăng lên bởi viet-nguyenv
Số trang: 55 trang   |   Lượt xem: 3131 lần   |   Lượt tải: 13 lần
By hanvota.com


Vì trình độ đàn guitar và căn bản lý thuyết âm nhạc
của mọi người đều khác nhau, viết một bài chỉ dẫn tổng thể thích hợp cho tất cả
mọi người là điều không dễ. Do đó tôi sẽ trình bày 1 cái sườn (framework) rồi từ
đó tùy trình độ của mỗi người mà các bạn sẽ tự tìm hiểu thêm, có thể bằng cách đặt
câu hỏi trên website  để cùng trao đổi kinh nghiệm.
PHẦN MỘT : KỸ THUẬT TAY TRÁI

1
Cách tìm các hợp âm dùng trong một bài nhạc
Trước hết nhìn vào 1 bản nhạc thì có hai trường hợp: hoặc bài ấy đã có ghi sẵn các
hợp âm (chords) cho guitar, hoặc không ghi hợp âm nào cả. Nếu có ghi sẵn hợp âm
thì tốt, vì vấn đề cho bàn tay trái đã được giải quyết xong và bạn chỉ còn cần tìm
cách làm sao để chạy các ngón tay phải. Tuy nhiên thông thường thì các bản nhạc
Việt không ghi kèm các hợp âm, và rất nhiều trường hợp tuy có ghi hợp âm nhưng
nghe không xuôi tai cho lắm!
Do đó trước ghi sử dụng đến cây đàn, việc đầu tiên mà các bạn cần nắm vững là
nên biết cách tìm các hợp âm dùng trong bài . 3 vấn đề chính thuộc bàn tay trái là:
1: Tìm chủ âm của bài nhạc
2: Tìm các hợp âm trong bài nhạc
3: Ðặt các hợp âm vào bài nhạc:
1 : Tìm chủ âm của bài nhạc
Hãy nhìn vào bộ khóa ở đầu bài nhạc, ta sẽ thấy có 3 trường hợp xảy ra
a)
Bộ khóa không có dấu thăng giảm : Chủ âm của bài có thể là Do trưởng (C)
hay La thứ (Am)
b)
Bộ khóa có dấu thăng : Từ dấu thăng cuối cùng, cọng thêm nửa cung thì sẽ có
tên chủ âm trưởng, rồi từ đó đếm xuống 2 nốt sẽ có tên âm giai tương ứng là chủ
âm thứ
c)
Bộ khóa có dấu giảm : Nếu có 1 dấu giảm (Bb) thì chủ âm của bài có thể là
Fa trưởng (F) hay Re thứ (Dm) . Nếu có hơn 1 dấu giảm, thì dấu giảm ngay trước
dấu giảm cuối sẽ là tên của chủ âm trưởng và sau đó đếm xuống 2 nốt sẽ có tên của
chủ âm ở cung thứ
Tại sao lại chưa rõ là chủ âm ở cung trưởng hay thứ ngay như thế ? Hãy tưởng
tượng việc tìm chủ âm 1 bài nhạc mới cũng như bạn đang đứng trước một căn nhà
lạ. Bạn gõ cửa nhưng không biết người chủ gia đình ra mở cửa là người cha
(trưởng) hay mẹ (thứ)
Bài tập:
a)
Bộ khóa có 3 dấu thăng : 3 dấu thăng này theo thứ tự là Fa, Do, Sol. Dấu
thăng cuối cùng là Sol (G) , vậy thì bài này có thể ở chủ âm (Sol # cọng ½ cung là
La ) La trưởng (A). Ông cha tên là La (A) thì bà mẹ (âm giai tương ứng) là gì? Từ
La, đếm xuống Sol, rồi xuống Fa ( F ) . Phải chăng bà mẹ tên là Fa thứ ? Không
hẳn vậy, vì nhìn nơi bộ khóa thì sẽ thấy có dấu F# ngĩa là tất cả các nốt Fa trong bài

By hanvota.com


sẽ mang dấu thăng. Do đó b...
Vì trình độ đàn guitar và căn bản lý thuyết âm nhạc
của mọi người đều khác nhau, viết một bài chỉ dẫn tổng thể thích hợp cho tất cả
mọi người là điều không dễ. Do đó tôi sẽ trình bày 1 cái sườn (framework) rồi t
đó tùy trình độ của mỗi người mà các bạn sẽ tự tìm hiểu thêm, có thể bằng cách đặt
câu hỏi trên website http://hocnhac.net để cùng trao đổi kinh nghiệm.
PHẦN MỘT : KỸ THUẬT TAY TRÁI
1
Cách tìm các hợp âm dùng trong một bài nhạc
Trước hết nhìn vào 1 bản nhạc thì có hai trường hợp: hoặc bài ấy đã có ghi sẵn các
hợp âm (chords) cho guitar, hoặc không ghi hợp âm nào c. Nếu có ghi sẵn hợp âm
thì tốt, vì vấn đề cho bàn tay trái đã được giải quyết xong và bạn chỉ còn cần tìm
cách làm sao để chạy các ngón tay phải. Tuy nhiên thông thường thì các bản nhạc
Việt không ghi kèm các hp âm, và rất nhiều trường hợp tuy có ghi hợp âm nhưng
nghe không xuôi tai cho lắm!
Do đó trước ghi sử dụng đến cây đàn, việc đầu tiên mà các bạn cần nắm vững là
nên biết cách tìm các hợp âm dùng trong bài . 3 vấn đề chính thuộc bàn tay trái là:
1: Tìm chủ âm của bài nhạc
2: Tìm các hợp âm trong bài nhạc
3: Ðặt các hợp âm vào bài nhạc:
1 : Tìm chủ âm của bài nhạc
Hãy nhìn vào bkhóa ở đầu bài nhạc, ta sẽ thấy có 3 trường hợp xảy ra
a) Bkhóa không có dấu thăng giảm : Chủ âm của bài có thể là Do trưởng (C)
hay La thứ (Am)
b) Bộ khóa có dấu thăng : Từ dấu thăng cuối cùng, cng thêm nửa cung thì sẽ có
tên chủ âm trưởng, rồi từ đó đếm xuống 2 nốt sẽ có tên âm giai tương ứng là ch
âm th
c) Bkhóa có dấu giảm : Nếu có 1 dấu giảm (Bb) thì chủ âm của bài có thể là
Fa trưởng (F) hay Re thứ (Dm) . Nếu có hơn 1 dấu giảm, thì dấu giảm ngay trước
dấu giảm cuối sẽ là tên của chủ âm trưởng và sau đó đếm xuống 2 nốt sẽ có tên của
chủ âm ở cung thứ
Tại sao lại chưa rõ là chủ âm ở cung trưởng hay thứ ngay như thế ? Hãy tưởng
tượng việc tìm chủ âm 1 bài nhạc mới cũng như bạn đang đứng trước một căn nhà
lạ. Bạn gõ cửa nhưng không biết nời chủ gia đình ra mở cửa là người cha
(trưởng) hay mẹ (thứ)
Bài tập:
a) Bkhóa có 3 dấu thăng : 3 du thăng này theo thứ tự là Fa, Do, Sol. Dấu
thăng cuối cùng là Sol (G) , vy thì bài này có thể ở chủ âm (Sol # cọng ½ cung
La ) La trưởng (A). Ông cha tên là La (A) thì bà mẹ (âm giai tương ứng) là gì? T
La, đếm xuống Sol, rồi xuống Fa ( F ) . Phi chăng bà mẹ tên là Fa th? Không
hẳn vậy, vì nhìn nơi bộ khóa thì sẽ thấy có dấu F# ngĩa là tất cả các nốt Fa trong bài
By hanvota.com
www.Beenvn.com
dạy dàn guitar - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
dạy dàn guitar - Người đăng: viet-nguyenv
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
55 Vietnamese
dạy dàn guitar 9 10 879