Ktl-icon-tai-lieu

Đề bài: Văn hóa Việt Nam từ 1885 đến 1945

Được đăng lên bởi huykien2801
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 401 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Họ và Tên :
Lớp :
MSSV:
Đề bài: văn hóa Việt Nam từ 1885 đến 1945
Trên mảnh đất Việt Nam ngày nay, từ thế kỷ X đến năm 1858, ba nền văn hoá ở thiên
niên kỷ đầu công nguyên đã phát triển theo ba hướng khác nhau. Nền văn hoá Óc Eo ở
đồng bằng châu thổ sông Cửu Long, sau thế kỷ thứ VIII, dường như chỉ còn ánh hào
quang, không còn được nhắc nhở trong tư liệu và thư tịch nữa.
Trên dải đất Trung Bộ, từ thế kỷ XV, Chăm Pa đã chấm dứt sự tồn tại của mình như một
nhà vương quốc. Cư dân Chăm Pa trở thành một tộc người trong đại gia đình các dân tộc
Việt Nam. Nền văn hoá Chăm Pa trở thành nền văn hoá của một tộc người trong nền văn
hoá đa tộc người Việt Nam.Rong_da Bởi vậy, khi nói về văn hoá thời độc lập, tự chủ, là
nói về nền văn hoá Đại Việt.
1. Về mặt thời gian Thời tự chủ của quốc gia Đại Việt kéo dài gần một thiên niên kỷ, từ
năm 938 sau chiến thắng Bạch Đằng của Ngô Quyền đến năm 1858. Đây là thời kỳ có
nhiều biến đổi tự thân của nội bộ quốc gia. - Các vương triều thay thế nhau trị vì đất
nước, xây dựng một quốc gia tự chủ: nhà Ngô (939 - 967), nhà Đinh (967 - 981), nhà
Tiền Lê (981 - 1010), nhà Lý (1010 - 1225), nhà trần (1226 - 1400), nhà Hậu Lê (1427 1527), nhà Mạc (1527 - 1592), Trịnh - Nguyễn (1592 -1788), Tây Sơn (1778 - 1802),
nhà Nguyễn (1802 - 1945) Quốc hiệu Đại Việt được đặt vào năm 1054 thời vua Lý
Thánh Tông, được dùng tới đầu thế kỷ XIX, nhà Nguyễn (1802 - 1945), khi Gia Long
lên ngôi, tên nước được đổi là Việt Nam.
2. Về mặt không gian, lịch sử Trong thời kỳ Đại Việt, nước ta trải qua nhiều cuộc
chiến tranh bảo vệ Tổ Quốc: chống giặc Tống, giặc Nguyên Mông, giặc Minh,
giặc Xiêm, và giặc Thanh xâm lược; chiến tranh nội bộ: Lê-Mạc, Trịnh-Nguyễn.
Biên giới nước ta tiếp tục phát triển về phương Nam. K2hông gian VH mở rộng.

Đến cuối thế kỉ 17 đầu 18, các chúa Nguyễn đã cơ bản hoàn tất việc chinh phục
phương Nam. Từ năm 1802 bờ cõi đất nước liền một giải từ địa đầu Móng Cái
đến tận mũi Cà Mau như ngày nay
Vải thêu nhiều màu triều Nguyễn Thế Kỉ 20
3. Đặc điểm VH thời kì này -Đất nước bước vào thời kì độc lập tự chủ, nền văn hóa Đại
Việt có điều kiện phát triển mạnh sau hơn 1000 năm nô lệ với tinh thần phục hưng mãnh
liệt. Thời kì Ngô-Đinh-Tiền Lê khôi phục, thời kì Lí-Trần (Phật giáo hưng thịnh) phát
triển rực rỡ, và đạt tới đỉnh cao rực rỡ là thời nhà Lê (Nho giáo trở thành quốc giáo).
-Giao lưu và tiếp nhận rộng rãi với VH Trung Hoa, với phương châm “Việt Nam
hóa”những thứ văn hóa ngoại lai, nghĩa là tiếp nhận văn hóa và vận dụng cho phù hợp
hoàn c...
Họ và Tên :
Lớp :
MSSV:
Đề bài: văn hóa Việt Nam từ 1885 đến 1945
Trên mảnh đất Việt Nam ngày nay, từ thế kỷ X đến năm 1858, ba nền văn hoá ở thiên
niên kỷ đầu công nguyên đã phát triển theo ba hướng khác nhau. Nền văn hoá Óc Eo ở
đồng bằng châu thổ sông Cửu Long, sau thế kỷ thứ VIII, dường như chỉ còn ánh hào
quang, không còn được nhắc nhở trong tư liệu và thư tịch nữa.
Trên dải đất Trung Bộ, từ thế kỷ XV, Chăm Pa đã chấm dứt sự tồn tại của mình như một
nhà vương quốc. Cư dân Chăm Pa trở thành một tộc người trong đại gia đình các dân tộc
Việt Nam. Nền văn hoá Chăm Pa trở thành nền văn hoá của một tộc người trong nền văn
hoá đa tộc người Việt Nam.Rong_da Bởi vậy, khi nói về văn hoá thời độc lập, tự chủ, là
nói về nền văn hoá Đại Việt.
1. Về mặt thời gian Thời tự chủ của quốc gia Đại Việt kéo dài gần một thiên niên kỷ, từ
năm 938 sau chiến thắng Bạch Đằng của Ngô Quyền đến năm 1858. Đây là thời kỳ có
nhiều biến đổi tự thân của nội bộ quốc gia. - Các vương triều thay thế nhau trị vì đất
nước, xây dựng một quốc gia tự chủ: nhà Ngô (939 - 967), nhà Đinh (967 - 981), nhà
Tiền Lê (981 - 1010), nhà Lý (1010 - 1225), nhà trần (1226 - 1400), nhà Hậu Lê (1427 -
1527), nhà Mạc (1527 - 1592), Trịnh - Nguyễn (1592 -1788), Tây Sơn (1778 - 1802),
nhà Nguyễn (1802 - 1945) Quốc hiệu Đại Việt được đặt vào năm 1054 thời vua Lý
Thánh Tông, được dùng tới đầu thế kỷ XIX, nhà Nguyễn (1802 - 1945), khi Gia Long
lên ngôi, tên nước được đổi là Việt Nam.
2. Về mặt không gian, lịch sử Trong thời kỳ Đại Việt, nước ta trải qua nhiều cuộc
chiến tranh bảo vệ Tổ Quốc: chống giặc Tống, giặc Nguyên Mông, giặc Minh,
giặc Xiêm, và giặc Thanh xâm lược; chiến tranh nội bộ: Lê-Mạc, Trịnh-Nguyễn.
Biên giới nước ta tiếp tục phát triển về phương Nam. K2hông gian VH mở rộng.
Đề bài: Văn hóa Việt Nam từ 1885 đến 1945 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề bài: Văn hóa Việt Nam từ 1885 đến 1945 - Người đăng: huykien2801
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Đề bài: Văn hóa Việt Nam từ 1885 đến 1945 9 10 89