Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương môn học MVC

Được đăng lên bởi nhutcoop
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 610 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HCM
KHOA NGOẠI NGỮ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

----------------------

--------------------------

MẪU ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
Đề cương môn học bao gồm những nội dung cơ bản và trình bày theo trình tự sau :
1. THÔNG TIN CHUNG VỀ MÔN HỌC
1.1 Tên môn học : CƠ SỞ VĂN HÓA VIỆT NAM
1.2 Mã môn học : VIET1202
1.3 Trình độ : Đại học và Cao đẳng
1.4 Ngành / Chuyên ngành : Ngoại ngữ
1.5 Khoa phụ trách : Khoa Ngoại ngữ
1.6 Số tín chỉ : 2
1.7 Yêu cầu đối với môn học :


Điều kiện tiên quyết : Sinh viên đã có những kiến thức cơ bản về lịch sử Việt
Nam.



Các yêu cầu khác ( nếu có )

1.8 Yêu cầu đối với sinh viên : Đi học đầy đủ và tham gia thuyết trình các đề tài
liên quan đến các vấn đề quan trọng của văn hóa Việt Nam.
2. MÔ TẢ MÔN HỌC VÀ MỤC TIÊU
- Môn học này trang bị cho sinh viên những hiểu biết cơ bản về tiến trình phát triển của
văn hoá Việt Nam và đặc trưng văn hoá Việt Nam, qua đó có thể thấy được những nét
tương đồng và khác biệt giữa văn hóa Việt Nam và văn hóa các nước khác, đặc biệt là với
văn hóa các nước trong khu vực và văn hóa các nước từng có nhiều ảnh hưởng đến Việt
Nam (Trung Quốc, Pháp, Mĩ…). Môn học này cung cấp chp sinh viên một hành trang
văn hoá Việt Nam để họ hiểu rõ hơn dân tộc mình, nền văn hoá của mình.
- Qua giáo trình, sinh viên có thể phân biệt rõ khái niệm văn hoá, văn hiến, văn minh, văn
vật, hiểu được các giai đoạn phát triển của văn hoá Việt Nam và những nét riêng, đặc
trưng của văn hoá Việt Nam.
3. NỘI DUNG CHI TIẾT MÔN HỌC
Chương một : Văn hóa và các khái niệm cơ bản..
1.1.Văn hóa và văn hóa học.
1.2. Phân biệt văn hóa với văn hiến, văn vật, văn minh.
1.3. Văn hóa với môi trường tự nhiên, môi trường xã hội và cá nhân.
1.4. Chức năng của văn hóa.
1.5. Giao lưu và tiếp biến văn hóa

Chương hai: Tiến trình lịch sử của văn hóa Việt Nam
2.1.Văn hóa Việt Nam thời tiền sử
2.2.Văn hóa Việt Nam thời sơ sử
2.2.1. Văn hóa Đông Sơn.
2.2.2. Văn hóa Sa Huỳnh
2.2.3. Văn hóa Đồng Nai
2.3. Văn hóa Việt Nam thời kì Bắc thuộc và chống Bắc thuộc.
2.3.1 Văn hóa các cộng cư dân ở Bắc và Trung bộ.
2.3.2. Văn hóa Champa..
.
2.3.3. Văn hóa Óc Eo.
.
2.4. Văn hóa Việt Nam thời Đại Việt. (Thời Độc lậpvà tự chủ.)
2.4.1. Đặc điểm lịch sử.
2.4.2. Đặc điểm văn hóa.
2.5. Văn hóa Việt Nam từ 1858- 1945 và sau 1945.
2.5.1. Văn hóa Việt Nam từ 1858- 1945 (Thời Pháp thuộc)
2.5.2. Văn hóa Việt Nam từ 1945 đến nay.
Chương 3. Văn hóa tinh thần của người Việt.
3.1. Phong tục.
3.1.1. Phong tục cưới hỏi.
3.2.2. Phong tụ...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM
KHOA NGOẠI NGỮ Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
---------------------- --------------------------
MẪU ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
Đề cương môn học bao gồm những nội dung cơ bản và trình bày theo trình tự sau :
1. THÔNG TIN CHUNG VỀ MÔN HỌC
1.1 Tên môn học : CƠ SỞ VĂN HÓA VIỆT NAM
1.2 Mã môn học : VIET1202
1.3 Trình độ : Đại học và Cao đẳng
1.4 Ngành / Chuyên ngành : Ngoại ngữ
1.5 Khoa phụ trách : Khoa Ngoại ngữ
1.6 Số tín chỉ : 2
1.7 Yêu cầu đối với môn học :
Điều kiện tiên quyết : Sinh viên đã những kiến thức bản về lịch sử Việt
Nam.
Các yêu cầu khác ( nếu có )
1.8 Yêu cầu đối với sinh viên : Đi học đầy đủ tham gia thuyết trình các đề tài
liên quan đến các vấn đề quan trọng của văn hóa Việt Nam.
2. MÔ TẢ MÔN HỌC VÀ MỤC TIÊU
- Môn học này trang bị cho sinh viên những hiểu biết bản về tiến trình phát triển của
văn hoá Việt Nam đặc trưng văn hoá Việt Nam, qua đó thể thấy được những nét
tương đồng và khác biệt giữa văn hóa Việt Nam và văn hóa các nước khác, đặc biệt là với
văn hóa các nước trong khu vực văn hóa các nước từng nhiều ảnh hưởng đến Việt
Nam (Trung Quốc, Pháp, Mĩ…). Môn học này cung cấp chp sinh viên một hành trang
văn hoá Việt Nam để họ hiểu rõ hơn dân tộc mình, nền văn hoá của mình.
- Qua giáo trình, sinh viên có thể phân biệt rõ khái niệm văn hoá, văn hiến, văn minh, văn
vật, hiểu được c giai đoạn phát triển của văn hoá Việt Nam những nét riêng, đặc
trưng của văn hoá Việt Nam.
3. NỘI DUNG CHI TIẾT MÔN HỌC
Chương một : Văn hóa và các khái niệm cơ bản..
1.1.Văn hóa và văn hóa học.
1.2. Phân biệt văn hóa với văn hiến, văn vật, văn minh.
1.3. Văn hóa với môi trường tự nhiên, môi trường xã hội và cá nhân.
1.4. Chức năng của văn hóa.
1.5. Giao lưu và tiếp biến văn hóa
Đề cương môn học MVC - Trang 2
Đề cương môn học MVC - Người đăng: nhutcoop
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề cương môn học MVC 9 10 445