Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài : Góc nhìn về vị trí nguồn vốn ODA vào Việt Nam đối với nhà tài trợ

Được đăng lên bởi Hoa Đào
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 435 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Đề tài : Góc nhìn về vị trí nguồn vốn ODA vào Việt Nam đối với nhà tài trợ
Chương1: những lý luận chung về nguồn vỗn hỗ trợ phát triển trực tiếp ( ODA) và các nhà tài trợ
ODA cho Việt Nam
I. Khái quát chung về ODA
1. Khái niệm
2. Phân loại
3. Đặc điểm nguồn vốn ODA
a. ODA là nguồn vốn hợp tác phát triển
b. ODA là nguồn vốn có nhiều ưu đãi
c. Nguồn vốn ODA thương đi kèm các điều kiện ràng buộc
d. ODA là nguồn vốn có tính nhạy cảm
II. Các nhà tài trợ ODA song phương chủ yếu cho Việt Nam
III. ý nghĩa của nguồn vốn ODA đối với Việt Nam
Chương 2: định hướng – chiến lược ODA của các nhà tài trợ
I. Mục tiêu
II. Những chính sách cơ bản
III. Các vấn đề ưu tiên
Chương 3: những tác động của nguồn vốn ODA cho Việt Nam đối với các nhà tài trợ
I. Tác động tích cực
1. Đem lại lợi nhuận cho hàng hóa, dich vụ và tư vấn trong nước
2. Tăng cường lợi ích chính trị cho các nước tài trợ
II. Tác động tiêu cực

III. Sự thật về ODA của Nhật Bản
Chương 4: bài học cho Việt Nam để vay và sử dụng vốn vay hiệu quả

...
Đề tài : Góc nhìn về vị trí nguồn vốn ODA vào Việt Nam đối với nhà tài trợ
Chương1: những lý luận chung về nguồn vỗn hỗ trợ phát triển trực tiếp ( ODA) và các nhà tài trợ
ODA cho Việt Nam
I. Khái quát chung về ODA
1. Khái niệm
2. Phân loại
3. Đặc điểm nguồn vốn ODA
a. ODA là nguồn vốn hợp tác phát triển
b. ODA là nguồn vốn có nhiều ưu đãi
c. Nguồn vốn ODA thương đi kèm các điều kiện ràng buộc
d. ODA là nguồn vốn có tính nhạy cảm
II. Các nhà tài trợ ODA song phương chủ yếu cho Việt Nam
III. ý nghĩa của nguồn vốn ODA đối với Việt Nam
Chương 2: định hướng – chiến lược ODA của các nhà tài trợ
I. Mục tiêu
II. Những chính sách cơ bản
III. Các vấn đề ưu tiên
Chương 3: những tác động của nguồn vốn ODA cho Việt Nam đối với các nhà tài trợ
I. Tác động tích cực
1. Đem lại lợi nhuận cho hàng hóa, dich vụ và tư vấn trong nước
2. Tăng cường lợi ích chính trị cho các nước tài trợ
II. Tác động tiêu cực
Đề tài : Góc nhìn về vị trí nguồn vốn ODA vào Việt Nam đối với nhà tài trợ - Trang 2
Đề tài : Góc nhìn về vị trí nguồn vốn ODA vào Việt Nam đối với nhà tài trợ - Người đăng: Hoa Đào
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề tài : Góc nhìn về vị trí nguồn vốn ODA vào Việt Nam đối với nhà tài trợ 9 10 406