Ktl-icon-tai-lieu

Đẹp là gì? Phạm Quỳnh

Được đăng lên bởi marix-designer
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 355 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẸP LÀ GÌ?
Mấy lời bàn về mỹ học (1917) - Phạm Quỳnh
Thượng Chi văn tập - Bộ Quốc gia Giáo dục (1962)

1. TÁC GIẢ - TÁC PHẨM
1.1. TÁC GIẢ PHẠM QUỲNH (17/12/1892 tại Hà Nội - 06/9/1945 tại Huế)
Là một nhà văn hóa, nhà báo, nhà văn và quan đại thần triều Nguyễn (Việt Nam).
Phạm Quỳnh - hiệu Thượng Chi, bút danh: Hoa Đường, Hồng Nhân - là một nhà
văn hóa, nhà báo, nhà văn và quan đại thần triều Nguyễn (Việt Nam). Ông là người
đitiên phong trong việc quảng bá chữ Quốc ngữ và dùng tiếng Việt - thay vì chữ
Nho hay tiếng Pháp - để viết lý luận, nghiên cứu. Ông chủ trương chiến đấu bất bạo
động nhưng không khoan nhượng cho chủ quyền độc lập, tự trị của Việt Nam, cho
việc khôi phục quyền hành của Triều đình Huế trên cả ba kỳ (Bắc, Trung, Nam),
chống lại sự bảo hộ của Pháp và kiên trì chủ trương chủ nghĩa quốc gia với thuyết
Quân chủ lập hiến.
1.2. BÀI VIẾT “ĐẸP LÀ GÌ?” – MẤY LỜI BÀN VỀ MỸ HỌC
Bài viết được đăng trên tạp chí Nam Phong năm 1917, là tác phẩm đánh dấu sự ra
đời của Mỹ học với tư cách là một ngành khoa học tại Việt Nam.
Nam Phong là tạp chí xuất bản hằng tháng ở Hà Nội những năm 1917-34. Thành
lập theo chủ trương của Toàn quyền Pháp Albert Sarraut. Ngoài mục đích ban đầu
là tuyên truyền chính sách bảo hộ và đề cao công cuộc “khai hóa” của Pháp ở Việt
Nam, tạp chí còn mở rộng khảo sát các đề tài lịch sử xã hội và văn hóa-văn minh
của Việt Nam và thế giới. Trong xu thế đề cao tinh thần “bảo tồn cổ học”, “dung
hòa Đông Tây”, tạp chí có vị trí nhất định và có cống hiến trong đời sống văn hóa
và báo chí Việt Nam giai đoạn đầu thế kỷ 20.
2. Tóm tắt bài viết “Đẹp là gì?”

“Ta thường nói cái này đẹp, cái kia xấu; đọc bài văn khen hay, nhìn bức tranh khen
khéo, nghe đàn mà cảm động, xúc cảnh mà hứng hoài. Bấy nhiêu thứ đều gợi ra
trong tâm tình ta một cái cảm riêng, nhà tâm lý gọi là “mỹ cảm””.
“Mỹ cảm tuy là một cảm tình riêng mà cũng có căn cứ chung; quan niệm về sự đẹp
không phải là không có chuẩn đích. Bởi cái đẹp đã lên đến trình độ cao thì tự có sức
mạnh vô cùng, cảm người sâu xa, đủ điều hòa được mọi sự phản trái… Như thế thì
sự Đẹp là phong phú của cuộc đời, màu mè của cảnh vật phản chiếu vào trong lòng
người, sự đẹp tăng thêm giá trị cho đời người”.
2.1 THẨM MĨ HỌC
Là môn học riêng nghiên cứu về sự đẹp về hình thức, tính chất của sự đẹp.
Mục đích của mĩ học muốn nghiên cứu cái lý do của mọi sự cảm giác về mĩ thuật.
- Mĩ cảm không phải là mập mờ phảng phất mới là mạnh; mĩ cảm cũng như mọi
mối cảm giác khác, càng biện giải được phân minh, càng thâm trầm ...
ĐẸP LÀ GÌ?
Mấy lời bàn về mỹ học (1917) - Phạm Quỳnh
Thượng Chi văn tập - Bộ Quốc gia Giáo dục (1962)
1. TÁC GIẢ - TÁC PHẨM
1.1. TÁC GIẢ PHẠM QUỲNH (17/12/1892 tại Hà Nội - 06/9/1945 tại Huế)
Là một nhà văn hóa, nhà báo, nhà văn và quan đại thần triều Nguyễn (Việt Nam).
Phạm Quỳnh - hiệu Thượng Chi, bút danh: Hoa Đường, Hồng Nhân - một nhà
văn hóa, nhà báo, nhà văn quan đại thần triều Nguyễn (Việt Nam). Ông người
đitiên phong trong việc quảng chữ Quốc ngữ dùng tiếng Việt - thay chữ
Nho hay tiếng Pháp - để viết lý luận, nghiên cứu. Ông chủ trương chiến đấu bất bạo
động nhưng không khoan nhượng cho chủ quyền độc lập, tự trị của Việt Nam, cho
việc khôi phục quyền hành của Triều đình Huế trên cả ba kỳ (Bắc, Trung, Nam),
chống lại s bảo hộ của Pháp kiên trì chủ trương chủ nghĩa quốc gia với thuyết
Quân chủ lập hiến.
1.2. BÀI VIẾT “ĐẸP LÀ GÌ?” – MẤY LỜI BÀN VỀ MỸ HỌC
Bài viết được đăng trên tạp chí Nam Phong năm 1917, là tác phẩm đánh dấu sự ra
đời của Mỹ học với tư cách là một ngành khoa học tại Việt Nam.
Nam Phong tạp chí xuất bản hằng tháng Nội những năm 1917-34. Thành
lập theo chủ trương của Toàn quyền Pháp Albert Sarraut. Ngoài mục đích ban đầu
tuyên truyền chính sách bảo hộ và đề cao công cuộc “khai hóa” của Pháp Việt
Nam, tạp chí còn mở rộng khảo sát các đ tài lịch sử hội văn hóa-văn minh
của Việt Nam thế giới. Trong xu thế đề cao tinh thần “bảo tồn cổ học”, “dung
hòa Đông Tây”, tạp chí vị trí nhất định cống hiến trong đời sống văn hóa
và báo chí Việt Nam giai đoạn đầu thế kỷ 20.
2. Tóm tắt bài viết “Đẹp là gì?”
Đẹp là gì? Phạm Quỳnh - Trang 2
Đẹp là gì? Phạm Quỳnh - Người đăng: marix-designer
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đẹp là gì? Phạm Quỳnh 9 10 77