Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án công nghệ 2

Được đăng lên bởi Nguyễn Tấn
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 359 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ 2
STT
1

Họ và tên
Trần Công Nhất

2
3

Nguyễn Thanh Hồng
Nhật
Phạm Thị Nhi

4

Đoàn Ngọc Sinh

5
6

Trần Duy Sơn
Nguyễn Thị Tâm

7

Nguyễn Đình Tấn

8

Nguyễn Bá Thạch

9
10
11

Lê Văn Duy Thanh
Trương Thanh Tỉnh
Nguyễn Thái Việt

Tên đề tài
Thiết kế trạm xử lý nước thải cho khu chung cư 3000 dân.
Nước thải đầu ra đạt tiêu chuẩn loại A
Thiết kế nhà máy sản xuất enzyme protease dạng thô từ
Bacillus subtillis
Thiết kế phân xưởng sản xuất enzyme bromalain dạng thô từ
phụ phẩm dứa
Thiết kế phân xưởng sản xuất chitin từ phế liệu vỏ đầu tôm
bằng phương pháp sinh học và thức ăn gia súc từ dịch thủy
phân
Thiết kế phân xưởng sản xuất dầu tỏi từ nguyên liệu tỏi
Thết kế phân xưởng sản xuất thuốc trừ sâu sinh học từ
Bacillus thurigenesis
Thiết kế trạm xử lý nước thải bệnh viện Đa Khoa – Liên
Chiểu. với Qtb= 500m3 ngày.đêm Nước thải đầu ra đạt lại A
Thiết kế phân xưởng sản xuất phân vi sinh từ rác thải nông,
lâm nghiệp
Thiết kế phân xưởng sản xuất gelatin từ da heo
Thiết kế phân xưởng sản xuất nước mắm cao đạm
Thiết kế phân xưởng sản xuất rựu gạo cao độ

Đây là phân công chưa có năng xuất để các em tìm hiểu trước đề tài của mình
Yêu cầu:
Chương 1: Lập luận kinh tế
Chương 2: Tổng quan tài liệu (max=10 trang)
Chương 3: Quy trình và thuyết minh
Chưowng 4: Tính cân bằng vật chất
Chương 5: Tính thiết bị
Chương 6: Tính xây dựng
Tài liệu tham khảo (min=10 TLTK)
Bản vẽ: 3 bản vẽ Ao bao gồm:
- 1 bản vẽ tổng mặt bằng
- 1 bản vẽ mặt cắt
- 1 bản vẽ thiết bị chính
Hướng dẫn chương 1, chương 2:
Chương 1: Lập luận kinh tế (max=2 trang)
-Tính cấp thiết xây dựng nhà máy/phân xưởng
-Lựa chọn vị trí xây dựng
-Đặc điểm tự nhiên

-Nguồn cấp điện
- Nguồn cấp nước/ xử lý nước
-Hệ thống giao thông vận tải
- Hợp tác
Chương 2: Tổng quan tài liệu (max=10 trang)
Tùy theo loại phân xưởng mà xây dựng phần tổng quan riêng
VD: phân xưởng sản xuất sản phẩm (enzyme, gelatin…) có thể trình bày theo
bố cục như sau:
-Trình bày về tình hình sản phẩm đó trên thị trường
-Giới thiệu về sản phẩm
+đặc điểm, hình thái, tính chất, …
(nếu quá trình sản xuất sử dụng VSV thì thêm phần
-Giới thiệu VSV ABC…)
-Các phương pháp sản xuất: (nói qua về ưu điểm, nhược điểm)
+ Phương pháp truyền thống (hay hóa học)
+Phương pháp hiện đại (hay vi sinh)
-Ứng dụng sản phẩm
Đây chỉ là bố cục theo ý mình, các em có thể xây dựng theo bố cục khác.
Các em tìm hiểu về đề tài mình, thứ 6 mình sẽ làm việc trực tiếp với các em,
bạn nào muốn đổi đề tài thị chậm nhất là đến thứ 6 tuần này báo cho mình.
C...
PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ 2
STT Họ và tên Tên đề tài
1 Trần Công Nhất Thiết kế trạm xử lý nước thải cho khu chung cư 3000 dân.
Nước thải đầu ra đạt tiêu chuẩn loại A
2 Nguyễn Thanh Hồng
Nhật
Thiết kế nhà máy sản xuất enzyme protease dạng thô từ
Bacillus subtillis
3 Phạm Thị Nhi Thiết kế phân xưởng sản xuất enzyme bromalain dạng thô từ
phụ phẩm dứa
4 Đoàn Ngọc Sinh Thiết kế phân xưởng sản xuất chitin từ phế liệu vỏ đầu tôm
bằng phương pháp sinh học và thức ăn gia súc từ dịch thủy
phân
5 Trần Duy Sơn Thiết kế phân xưởng sản xuất dầu tỏi từ nguyên liệu tỏi
6 Nguyễn Thị Tâm Thết kế phân xưởng sản xuất thuốc trừ sâu sinh học từ
Bacillus thurigenesis
7 Nguyễn Đình Tấn Thiết kế trạm xử lý nước thải bệnh viện Đa Khoa – Liên
Chiểu. với Qtb= 500m3 ngày.đêm Nước thải đầu ra đạt lại A
8 Nguyễn Bá Thạch Thiết kế phân xưởng sản xuất phân vi sinh từ rác thải nông,
lâm nghiệp
9 Lê Văn Duy Thanh Thiết kế phân xưởng sản xuất gelatin từ da heo
10 Trương Thanh Tỉnh Thiết kế phân xưởng sản xuất nước mắm cao đạm
11 Nguyễn Thái Việt Thiết kế phân xưởng sản xuất rựu gạo cao độ
Đây là phân công chưa có năng xuất để các em tìm hiểu trước đề tài của mình
Yêu cầu:
Chương 1: Lập luận kinh tế
Chương 2: Tổng quan tài liệu (max=10 trang)
Chương 3: Quy trình và thuyết minh
Chưowng 4: Tính cân bằng vật chất
Chương 5: Tính thiết bị
Chương 6: Tính xây dựng
Tài liệu tham khảo (min=10 TLTK)
Bản vẽ: 3 bản vẽ Ao bao gồm:
- 1 bản vẽ tổng mặt bằng
- 1 bản vẽ mặt cắt
- 1 bản vẽ thiết bị chính
Hướng dẫn chương 1, chương 2:
Chương 1: Lập luận kinh tế (max=2 trang)
-Tính cấp thiết xây dựng nhà máy/phân xưởng
-Lựa chọn vị trí xây dựng
-Đặc điểm tự nhiên
Đồ án công nghệ 2 - Trang 2
Đồ án công nghệ 2 - Người đăng: Nguyễn Tấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đồ án công nghệ 2 9 10 487