Ktl-icon-tai-lieu

đồ án kiến trúc dân dụng bảo tàng

Được đăng lên bởi tranthithanhtra18190
Số trang: 101 trang   |   Lượt xem: 562 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐỒ ÁN KIẾN TRÚC DÂN DỤNG SỐ 6

BẢO TÀNG
Biên soạn : ThS.Kts. Nguyễn Quốc Tuân
Khoa Kiến trúc – Công trình, Đại học Phương Đông

ĐỒ ÁN KIẾN TRÚC DÂN DỤNG SỐ 6 :

BẢO TÀNG

Khái niệm về bảo tàng :
- Bảo tàng là công trình kiến trúc công cộng.
- Bảo tàng là công trình văn hoá.
- Bảo tàng là nơi chứa đựng hiện vật trưng bày cho những người
quan tâm tới xem, tham khảo, sao lưu, nghiên cứu …
- Phân loại theo đặc điểm trưng bày : Có các dạng bảo tàng tổng hợp,
bảo tàng chuyên ngành, bảo tàng danh nhân,
- Phân loại theo cấp : Bảo tàng địa phương, bảo tàng cấp vùng bảo
tàng cấp Quốc gia, bảo tàng quốc tế.
- Phân loại theo tính chất trưng bày : Tĩnh - Động - Nửa tĩnh nửa
động.
- Phân loại theo đặc tính không gian trưng bày : Trong nhà – Ngoài
trời - Nửa trong nhà nửa ngoài trời.

ĐỒ ÁN KIẾN TRÚC DÂN DỤNG SỐ 6 :

BẢO TÀNG

Khái niệm về bảo tàng :
- Bảo tàng không chỉ là nơi đơn thuần để chứa đựng hiện vật mà phải
được xem như một tổng thể thống nhất giữa hình thức kiến trúc với
nội dung trưng bày, giữa không gian bên trong với hình khối bên
ngoài. Do đó, chủ đề và thể loại của bảo tàng là những yếu tố cần xác
định trước tiên để định hướng thiết kế.
- Địa điểm xây dựng bảo tàng không nhất thiết tại trung tâm đô thị
hoặc những địa điểm nổi bật về quy hoạch. Mỗi bảo tàng đều gắn với
một địa điểm cụ thể : Với bảo tàng danh nhân thường là nơi sinh
trưởng và hoạt động của nhân vật, bảo tàng văn hoá dân tộc thường
gắn với địa phương mang đậm bản sắc của dân tộc đó, bảo tàng lịch
sử là địa điểm có di tích hoặc nơi diễn ra sự kiện đáng nhớ. Với
những loại bảo tàng này, các yếu tố đặc thù của địa điểm cần được
khai thác triệt để vì ít nhiều đều có liên quan tới đối tượng trưng bày.

ĐỒ ÁN KIẾN TRÚC DÂN DỤNG SỐ 6 :

BẢO TÀNG

Khái niệm về bảo tàng :
- Đối tượng, kịch bản và công nghệ trưng bày (hiện vật, trình tự phối hợp
và phương thức tiếp cận) được xác định từ chủ đề trưng bày của bảo
tàng. Hiện vật của bảo tàng rất phong phú, có thể là hình ảnh phẳng hoặc
vật thể khối, có thể ở trạng thái động hoặc tĩnh, có thể hữu hình hoặc vô
hình (âm thanh, ánh sáng), có thể là vật chất hoặc phi vật chất (các ấn
tượng và cảm giác). Sự phối hợp các thể loại hiện vật một cách hợp lý
vừa tăng hiệu quả thông tin tới người xem, vừa làm cho không gian trưng
bày thêm phong phú, giúp cho chủ đề chính được bộc lộ trọn vẹn nhất.
- Việc mở rộng phạm vi hiện vật sang cả những thể loại không bình
thường luôn đi kèm nhữung giải pháp kỹ thuật trưng bày mới. Yếu tố kỹ
thuật và công nghệ sẽ ảnh hưởng ...
ĐỒ ÁN KIẾN TRÚC DÂN DỤNG SỐ 6
BẢO TÀNG
Biên soạn : ThS.Kts. Nguyễn Quốc Tuân
Khoa Kiến trúc – Công trình, Đại học Phương Đông
đồ án kiến trúc dân dụng bảo tàng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đồ án kiến trúc dân dụng bảo tàng - Người đăng: tranthithanhtra18190
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
101 Vietnamese
đồ án kiến trúc dân dụng bảo tàng 9 10 138