Ktl-icon-tai-lieu

Đối Thoại Với Cái Tôi Của Tuổi Trẻ

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 2166 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Đối Thoại Với Cái Tôi Của Tuổi Trẻ
Huỳnh Văn Sơn
Lời nói đầu
Có bao giờ những người đã từng bước qua tuổi hoa niên nhớ về thời thanh niên
của mình với cái nhìn công tâm và khách quan dù chỉ là tương đối? Cũng thế
thôi! Một chút mãnh liệt, một chút ngây thơ và cả một chút đáng yêu nữa.
Tuổi thanh niên, sinh viên hay tuổi trẻ là thế, những bí ẩn cứ liên tục xuất hiện và
trở thành những đặc trưng tâm lý không thể dễ dàng giải mã.
Xứ sở của người vị thành niên và cả thanh niên sinh viên có khá nhiều điều lý
thú. Mỗi một mảng màu sắc của xứ sở này lại có biết bao nhiêu điều để khai
thác, sẻ chia. Xét trên bình diện tâm lý hay đời sống tâm lý của lứa tuổi, những
vấn đề về nhận thức và sự lựa chọn các giá trị hay đời sống t ình cảm – ý chí và
cả những hoạt động thường nhật đều có những đặc tr ưng rất riêng của lứa tuổi.
Ngay cả những hiện tượng chỉ tồn tại ở một nhóm bạn trẻ mà không phải là phổ
quát cũng cho thấy những nét chấm phá trong nhân cách của một giới không thể
phủi sạch hay bỏ qua. Từ những nhu cầu dễ thương đến những thói quen đáng
lo ngại, tất cả đều là những vấn đề lý thú chưa từng được khai thác đầy đủ.
Những ai thực sự làm việc với giới trẻ, yêu quý giới trẻ và được giới trẻ chấp
nhận mới thấy rằng khám phá thế giới này là cả một nghệ thuật và bức tranh
nhiều màu này thực sự lý thú đến không ngờ .
Mỗi vấn đề dù rất nhẹ nhàng trong cuộc sống của thế giới teen - thế giới thanh
niên, sinh viên đều rất hấp dẫn. Hấp dẫn bởi sự trẻ trung, dễ thương và đáng
yêu, còn bởi vì tuổi hoa niên là điểm nhấn khó có thể quên được trong cuộc đời.
Thế nhưng những vấn đề tâm lý lứa tuổi ấy lại khiến cho nhiều thanh ni ên không
hiểu được mình, nhiều sinh viên không biết mình nên làm sao, nhiều bậc phụ
huynh và cả những nhà giáo dục cũng băn khoăn và thậm chí là thở dài trong sự
lo lắng.
Nào có khó gì đâu, chỉ cần mỗi phía tự soi m ình, tự giải mã những bí ẩn và chịu
dung hòa, lắng nghe lẫn nhau, điều chỉnh mỗi người một chút thì có lẽ mọi sự sẽ
nhẹ nhàng được giải quyết mà thôi. Vấn đề không thể được giải quyết hiệu quả
nếu những ẩn số của tuổi hoa niên không được khơi gợi và lý giải.
Để có thể giải mã được những bí ẩn nhất định về tâm lý của lứa tuổi dưới góc
nhìn phát triển, đôi lúc cả nghiên cứu định lượng và nghiên cứu định tính phải
phối hợp chặt chẽ trong cái nh ìn nghiên cứu cắt dọc và cả nghiên cứu cắt ngang
để có sự đánh giá tương đối khách quan và đầy đủ. Những thách thức n ày quả

thật không nhỏ khi mỗi người chúng ta khó có thể bao quát hay giải quyết vấn...
Đối Thoại Với Cái Tôi Của Tuổi Trẻ
Huỳnh Văn Sơn
Lời nói đầu
bao ginhững người đã từng bước qua tuổi hoa ni ên nhớ về thời thanh ni ên
của mình với cái nhìn công tâm và khách quan chỉ tương đi? Cũng thế
thôi! Một chút mãnh liệt, một chút ngây th ơ và cả một chút đáng yêu nữa.
Tuổi thanh niên, sinh viên hay tuổi trẻ là thế, những ẩn cứ liên tục xuất hiện và
trở thành những đặc trưng tâm lý không thể dễ dàng giải mã.
Xứ sở của người vị thành niên và cthanh niên sinh viên khá nhiu điều
thú. Mỗi một mảng màu sắc của xứ sở này lại biết bao nhiêu điều để khai
thác, schia. Xét trên bình diện tâm hay đời sống tâm của lứa tuổi, những
vấn đề về nhận thức v à slựa chọn các giá trị hay đời sống t ình cảm ý chí
cả những hoạt động thường nhật đều có những đặc tr ưng rất riêng của lứa tuổi.
Ngay cả những hiện tượng chỉ tồn tại một nhóm bạn trẻ mà không phải là ph
quát cũng cho thấy những nét chấm phá trong nhân cách của một giới không thể
phủi sạch hay bỏ qua. Từ những nhu cầu dthương đến những thói quen đáng
lo ngại, tất cả đều là những vấn đề t chưa từng được khai thác đầy đủ.
Những ai thực sự làm việc với giới trẻ, yêu quý giới trẻ và được giới trẻ chấp
nhận mới thấy rằng khám pthế giới này cmột nghệ thuật v à bức tranh
nhiều màu này thực sự lý thú đến không ngờ .
Mỗi vấn đề dù rất nhẹ nhàng trong cuộc sống của thế giới teen - thế giới thanh
niên, sinh viên đu rất hấp dẫn. Hấp dẫn bởi strẻ trung, dễ thương đáng
yêu, còn bởi vì tui hoa niên điểm nhấn khó thể qu ên được trong cuộc đời.
Thế nhưng những vấn đề tâm lứa tuổi ấy lại khiến cho nhiều thanh ni ên không
hiểu được mình, nhiều sinh viên không bi ết mình nên làm sao, nhi ều bậc phụ
huynh và c những nhà giáo dục cũng băn khoăn v à thậm chí là thdài trong s
lo lắng.
Nào khó đâu, chcần mỗi phía tự soi m ình, t giải mã những bí n và chịu
dung hòa, lắng nghe lẫn nhau, điều chỉnh mỗi người một chút thì có l mọi sự sẽ
nhnhàng đưc giải quyết m à thôi. Vấn đề không thể đ ược giải quyết hiệu quả
nếu những ẩn số của tuổi hoa niên không được khơi gi và lý giải.
Để thgiải mã được những ẩn nhất định về tâm của lứa tuổi dưới góc
nhìn phát triển, đôi lúc cả nghi ên cứu định lượng và nghiên cứu định tính phải
phối hợp chặt chẽ trong cái nh ìn nghiên cứu cắt dọc và cnghiên cứu cắt ngang
để sự đánh giá t ương đối khách quan đ ầy đủ. Những thách thức n ày qu
Đối Thoại Với Cái Tôi Của Tuổi Trẻ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đối Thoại Với Cái Tôi Của Tuổi Trẻ - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Đối Thoại Với Cái Tôi Của Tuổi Trẻ 9 10 53