Ktl-icon-tai-lieu

Giao tiếp công vụ

Được đăng lên bởi dao-thi-huyen
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 747 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giao tiếp công vụ - cơ sở cho hoạt động PR của chính phủ đạt hiệu quả
22:25' 10/5/2013

TCCSĐT - Hoạt động quản lý hành chính nhà nước muốn đạt hiệu quả bên cạnh những
biện pháp hành chính còn rất cần những công cụ thuyết phục, gây ảnh hưởng như hoạt
động tuyên truyền, vận động, thuyết phục,... Giao tiếp công vụ và PR (quan hệ công
chúng) Chính phủ được xem là một trong những giải pháp hiệu quả của vấn đề nêu
trên.

1. Giao tiếp và giao tiếp công vụ
Giao tiếp là hoạt động không thể thiếu trong đời sống hằng ngày của con người và cũng là
hoạt động đặc thù của con người cho công cuộc sinh tồn, là một lĩnh vực của hoạt động giao
tiếp xã hội, xây dựng trên cơ sở những nguyên tắc và quy luật giao tiếp chung và thực hiện
theo những cách thức nhất định. Giao tiếp công vụ được xác định trong “phạm vi hành chính”
tức là nhằm mục tiêu thực thi công vụ, được thực hiện bởi công chức và thường là trong các
công sở, trên cơ sở các quy trình, thủ tục hành chính theo luật định.
Muốn giao tiếp tốt trong thực thi công vụ, ngoài việc thực hiện tốt các kỹ năng: nghe, nói,
đọc, viết, phản hồi, còn cần phải có những hành vi phi ngôn ngữ cho thích hợp với từng hoàn
cảnh cụ thể. Những hoạt động đó liên quan đến ứng xử trong 2 mối quan hệ cơ bản, đó là:
quan hệ trong nội bộ cơ quan hành chính (giữa cấp trên với cấp dưới và giữa cán bộ công
chức với nhau trong quá trình cộng tác, phối hợp thực thi,...); quan hệ giữa cơ quan hành
chính và cán bộ công chức với tổ chức, công dân,...
Đặc điểm cơ bản của giao tiếp công vụ gồm: định hướng thực thi công vụ, công khai, liên tục,
phản ánh cơ cấu quyền lực trong tổ chức, tương tác: mang tính hai chiều, đa dạng về hình
thức thể hiện, văn bản là công cụ chính thức quan trọng nhất, được sử dụng chính thức và
rộng rãi trên các phương tiện truyền thông đại chúng.
- Đối với cán bộ, công chức, giao tiếp cho phép nắm bắt thông tin, hiểu biết về nhiệm vụ và
trông đợi của tổ chức đối với họ, tương tác với đồng nghiệp. Giao tiếp giúp mỗi cá nhân tạo
được thiện chí từ những người đồng hành trong quá trình làm việc. Trong trường hợp đó, giao
tiếp đạt được nghĩa của giao thiệp - tương tác một cách thiện chí và tạo ra sự thiện chí.
Trong mối quan hệ với công dân, hoạt động tiếp dân được quy định để: giải quyết các thủ tục
hành chính đáp ứng các nhu cầu chính đáng, hợp pháp của công dân và tổ chức; giải quyết
khiếu nại, tố cáo; trợ giúp pháp lý; tiếp nhận các kiến nghị; thực hiện hoạt động hòa giải.
- Đối với nhà lãnh đạo quản lý, giao tiếp là một trong nhữ...
phi ngôn ngữ phù hợp với điều kiện hoàn cảnh, làm sở cho hoạt động PR chính phủ đạt
hiệu quả./.
ThS. Nguyễn Thị LaHọc viện Hành chính
Giao tiếp công vụ - Người đăng: dao-thi-huyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Giao tiếp công vụ 9 10 334