Ktl-icon-tai-lieu

giáo trình cổ điển

Được đăng lên bởi Thổ Địa
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1561 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Prelude
No.9
Aaron Shearer
(1919-2008)

Lesson 46
Julio S.Sagreras
(1879-1942)

1

Different Strokes
Scott Tennant
(1962 - )

2

Estudio
No.2
Francisco Tarrega
(1852-1909)

3

Malaguena
Arr. Scott Tennant
(1962 - )

4

Minuet
BWV Anh. 114
5

Christian Petzold
(1677-1733)

Greensleeves
6

Tradition English Melody

Sonate C-dur
Op. 25
Niccolo Paganini
(1782-1840)
7

8

9

Etude
No.7
Matteo Carcassi
(1792-1853)

10

11

...
Prelude
No.9
Aaron Shearer
(1919-2008)
Lesson 46
Julio S.Sagreras
(1879-1942)
1
giáo trình cổ điển - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo trình cổ điển - Người đăng: Thổ Địa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
giáo trình cổ điển 9 10 251