Ktl-icon-tai-lieu

Gợi ý về các chuyên đề trong bộ câu hỏi thi tìm hiểu Việt Nam Laos

Được đăng lên bởi cuoinghiengnga
Số trang: 81 trang   |   Lượt xem: 2013 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chuyên đề 1
NHỮNG NHÂN TỐ HÌNH THÀNH, QUYẾT ĐỊNH
MỐI QUAN HỆ HỮU NGHỊ ĐẶC BIỆT
VIỆT NAM-LÀO, LÀO- VIỆT NAM.
-----Trong lịch sử quan hệ quốc tế từ xưa tới nay, quan hệ đặc biệt Việt Nam Lào, Lào – Việt Nam là một điển hình, một tấm gương mẫu mực, hiếm có về sự gắn
kết bền chặt, thuỷ chung, trong sáng và đầy hiệu quả giữa hai dân tộc trong cuộc đấu
tranh vì độc lập, tự do và tiến bộ xã hội. Mối quan hệ này, bắt nguồn từ các điều
kiện tự nhiên, nhân tố dân cư, xã hội, văn hoá và lịch sử, truyền thống chống giặc
ngoại xâm của nhân dân hai nước. Trong tiến trình đó, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốcngười sáng lập ra Đảng Cộng sản Đông Dương đã sớm nhận thấy tầm quan trọng
của mối quan hệ này, với các hoạt động cách mạng của mình đã đặt nền móng vững
chắc phát triển thành quan hệ đặc biệt giữa hai dân tộc, hai quốc gia.
Về các điều kiện tự nhiên: Việt Nam và Lào nằm ở trung tâm bán đảo ẤnTrung, thuộc vùng Đông Nam Á lục địa. Trong phạm vi của bán đảo Đông Dương,
Việt Nam nằm ở phía đông dãy Trường Sơn, như một bao lơn nhìn ra biển; Lào nằm
ở sườn tây dãy Trường Sơn, lọt sâu vào vùng đất liền của bán đảo. Như vậy, dãy
Trường Sơn có thể ví như cột sống của hai nước, tạo thành biên giới tự nhiên trên
đất liền giữa Việt Nam và Lào. Với địa hình tự nhiên này, về đường bộ cả Việt Nam
và Lào đều theo trục Bắc-Nam. Còn về đường biển, con đường gần nhất để Lào có
thể thông thương ra biển đó là từ Sầm Nưa thuộc tỉnh Hủa Phăn (Lào) qua Thanh
Hoá; Xiêng khoảng (Lào) qua Nghệ An; Khăm Muộn (Lào) qua Hà Tĩnh;
Savẳnnakhệt (Lào) qua Quảng Trị và Khăm Muộn (Lào) qua Quảng Bình.
Do điều kiện tự nhiên nên sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam và Lào
có nhiều điểm tương đồng, lại vừa có những nét khác biệt. Tuy nhiên, trong hoàn
cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày nay, để hợp tác cùng phát triển hai nước
hoàn toàn có thể bổ sung cho nhau bằng tiềm năng, thế mạnh của mỗi nước về vị trí
địa lý, tài nguyên, nguồn nhân lực, thị trường cũng như sự phân vùng kinh tế và
phân công lao động hợp lý. Ngoài ra, Việt Nam và Lào là những thuộc nước“vừa”
và “tương đối nhỏ” sống cạnh nhau, lại nằm kề con đường giao thông hàng hải hàng
đầu thế giới, nối liền Đông Bắc Á, Nam Á qua Tây Thái Bình Dương và Ấn Độ
Dương cho nên chiếm vị trí địa- chiến lược quan trọng ở vùng Đông Nam Á.
1

Về quốc phòng: bờ biển Việt Nam tương đối dài, nên việc bố trí chiến lược
gặp không ít khó khăn. Trong khi đó, dãy Trường Sơn, biên giới tự nhiên giữa Việt
Nam và Lào được ví như bức tường thành hiểm yếu, để hai nước...
Chuyên đề 1
NHỮNG NHÂN TỐ HÌNH THÀNH, QUYẾT ĐỊNH
MỐI QUAN HỆ HỮU NGHỊ ĐẶC BIỆT
VIỆT NAM-LÀO, LÀO- VIỆT NAM.
------
Trong lịch sử quan hệ quốc tế từ xưa tới nay, quan hệ đặc biệt Việt Nam -
Lào, Lào – Việt Nam là một điển hình, một tấm gương mẫu mực, hiếmvề sự gắn
kết bền chặt, thuỷ chung, trong sáng và đầy hiệu quả giữa hai dân tộc trong cuộc đấu
tranh độc lập, t do và tiến b hội. Mối quan hệ này, bắt nguồn từ các điều
kiện tự nhiên, nhân tố dân cư, xã hội, văn hoá lịch sử, truyền thống chống giặc
ngoại xâm của nhân dân hai nước. Trong tiến trình đó, lãnh t Nguyễn Ái Quốc-
người sáng lập ra Đảng Cộng sản Đông Dương đã sớm nhận thấy tầm quan trọng
của mối quan hệ này, với các hoạt động cách mạng của mình đã đặt nền móng vững
chắc phát triển thành quan hệ đặc biệt giữa hai dân tộc, hai quốc gia.
Về các điều kiện tự nhiên: Việt Nam Lào nằm trung tâm bán đảo n-
Trung, thuộc vùng Đông Nam Á lục địa. Trong phạm vi của bán đảo Đông Dương,
Việt Nam nằm ở phía đông dãy Trường Sơn, như một bao lơn nhìn ra biển; Lào nằm
sườn tây dãy Trường Sơn, lọt sâu vào vùng đất liền của bán đảo. Như vậy, dãy
Trường Sơn có thể như cột sống của hai nước, tạo thành biên giới tự nhiên trên
đất liền giữa Việt NamLào. Với địa hình tự nhiên này, về đường bộ cả Việt Nam
o đều theo trục Bắc-Nam. Còn về đường biển, con đường gần nhất để Lào
thể thông thương ra biển đó từ Sầm Nưa thuộc tỉnh Hủa Phăn (Lào) qua Thanh
Hoá; Xiêng khoảng (Lào) qua Nghệ An; Khăm Muộn (Lào) qua Tĩnh;
Savẳnnakhệt (Lào) qua Quảng Trị và Khăm Muộn (Lào) qua Quảng Bình.
Do điều kiện tự nhiên nên sự phát triển kinh tế - hội của Việt Nam Lào
nhiều điểm tương đồng, lại vừa những nét khác biệt. Tuy nhiên, trong hoàn
cảnh toàn cầu hóa hội nhập quốc tế ngày nay, để hợp tác cùng phát triển hai nước
hoàn toàn thể bổ sung cho nhau bằng tiềm năng, thế mạnh của mỗi nước về vị trí
địa , tài nguyên, ngun nhân lực, thị trường cũng n sự phân vùng kinh tế và
phân công lao động hợp lý. Ngoài ra, Việt Nam Lào những thuộc nước“vừa”
và “tương đối nhỏ” sống cạnh nhau, lại nằm kề con đường giao thông hàng hải hàng
đầu thế giới, nối liền Đông Bắc Á, Nam Á qua Tây Thái nh ơng và Ấn Độ
Dương cho nên chiếm vị trí địa- chiến lược quan trọng ở vùng Đông Nam Á.
1
Gợi ý về các chuyên đề trong bộ câu hỏi thi tìm hiểu Việt Nam Laos - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Gợi ý về các chuyên đề trong bộ câu hỏi thi tìm hiểu Việt Nam Laos - Người đăng: cuoinghiengnga
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
81 Vietnamese
Gợi ý về các chuyên đề trong bộ câu hỏi thi tìm hiểu Việt Nam Laos 9 10 177