Ktl-icon-tai-lieu

Hành trình về phương Đông

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 170 trang   |   Lượt xem: 6016 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Các danh nhân nổi tiếng luôn đọc rất nhiều sách.
Sách là người thầy, người bạn suốt đời.
Sách là nghị lực thúc đẩy dẫn đến thành công.

*** Nâng cao Tri thức Việt ***
Tủ sách Bách Khoa - Forum.bkc.vn

HÀNH TRÌNH VỀ PHƯƠNG ĐÔNG

HÀNH TRÌNH VỀ PHƯƠNG ĐÔNG – Tủ sách Bách Khoa 1/170

Hồi ký của 1
phái đoàn gồm
1 số Giáo Sư,
Tiến Sĩ thuộc
Hội Khoa Học
Hoàng Gia Anh
Quốc, đại học
Oxford viết lại
về chuyến đi
nghiên cứu sự
huyền bí ở Ấn
độ, Tây Tạng,
Trung hoa và
Ba Tư. Một
cuốn sách rất
hay và đầy ly
kỳ, với nhiều
cách
nhìn
nhận
khác
biệt…

HÀNH TRÌNH VỀ PHƯƠNG ĐÔNG – Tủ sách Bách Khoa 2/170

HÀNH TRÌNH VỀ PHƯƠNG ĐÔNG – Tủ sách Bách Khoa 3/170

HÀNH TRÌNH VỀ PHƯƠNG ĐÔNG – Tủ sách Bách Khoa 4/170

HÀNH TRÌNH VỀ PHƯƠNG ĐÔNG

Đây là cuốn hồi ký của 1 phái đoàn gồm 1 số Giáo Sư, Tiến
Sĩ, Bác Sĩ thuộc Hội Khoa Học Hoàng Gia Anh Quốc cùng đại
học Oxford viết lại về chuyến đi nghiên cứu sự huyền bí ở Ấn
độ, Tây Tạng, Trung hoa và Ba Tư. Một cuốn sách rất hay và
đầy ly kỳ, với nhiều cách nhìn nhận khác biệt so với đời sống
vật chất hàng ngày…

Vài trích đoạn khá ly kỳ
Chương 5: Tại sao đại đế Alexander không đánh chiếm Ấn độ
Đầu chương 9: giải thích về Ma Quỷ cùng các cõi giới
Cuối chương 9: nói về nền văn minh Ai Cập tại sao biến mất

Ghi chú: tài liệu nên tham khảo thêm là cuốn
“Trở về từ cõi sáng” và “Minh Triết trong Đời Sống”.

Tủ sách Bách Khoa Forum.bkc.vn

HÀNH TRÌNH VỀ PHƯƠNG ĐÔNG – Tủ sách Bách Khoa 5/170

HÀNH TRÌNH VỀ PHƯƠNG ĐÔNG – Tủ sách Bách Khoa 6/170

Mục lục

Chương 1: Một người Ấn lạ kỳ
..........................................................................................................8
Chương 2: Người đạo sĩ thành Benares
........................................................................................................15
Chương 3: Khoa Học Thực Nghiệm Và Khoa Học Chiêm Tinh Bí
Truyền
........................................................................................................29
Chương 4: Trên Đường Thiên Lý
........................................................................................................53
Chương 5: Thành Phố Thiêng Liêng
........................................................................................................59
Chương 6: Những Sự Kiện Huyền Bí
........................................................................................................74
Chương 7: Vị Đạo Sĩ Có Thể Chữa Mọi Thứ Bệnh
...............................................................................................
HÀNH TRÌNH VỀ PHƯƠNG ĐÔNG
HÀNH TRÌNH VỀ PHƯƠNG ĐÔNG – Tủ sách Bách Khoa 1/170
Các danh nhân nổi tiếng luôn đọc rất nhiều sách.
Sách là người thầy, người bạn suốt đời.
Sách là nghị lực thúc đẩy dẫn đến thành công.
*** Nâng cao Tri thức Việt ***
Tủ sách Bách Khoa - Forum.bkc.vn
Hành trình về phương Đông - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hành trình về phương Đông - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
170 Vietnamese
Hành trình về phương Đông 9 10 797