Ktl-icon-tai-lieu

Hát ru trong xã hội đương đại (Vùng châu thổ sông hồng)

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 530 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

TR¦êNG §¹I HäC V¡N HO¸ Hμ NéI
Khoa v¨n hãa häc
--------------------

NGUYÔN THÞ HOμI THU

H¸T RU TRONG X· HéI §¦¥NG §¹I
(VïNG CH¢U THæ S¤NG HåNG)

NG¦êI h−íng dÉn khoa häc: TH.S PHïNG QuèC HIÕU

Hμ Néi - 2014
Nguyễn Thị Hoài Thu – VHH 2A

2

LỜI CẢM ƠN
Khóa luận tốt nghiệp với đề tài “HÁT RU TRONG XÃ HỘI ĐƯƠNG
ĐẠI” được hoàn thành với sự hướng dẫn của Thạc sỹ Phùng Quốc Hiếu.
Nhân dịp này, tôi xin bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc nhất tới Thầy vì Thầy đã luôn
theo sát và rất tận tình chỉ bảo, đưa ra những lời khuyên thực sự bổ ích cho tôi
trong suốt quá trình làm khóa luận. Tôi xin cảm ơn các thầy cô giáo trong
khoa Văn hóa học, trường Đại học Văn hóa Hà Nội đã tạo điều kiện và góp ý
cho tôi rất nhiều khi lựa chọn đề tài, xây dựng đề cương cũng như trong quá
trình làm bài nhằm giúp tôi có những suy nghĩ và cách tiếp cận vấn đề một
cách khoa học nhất. Mặc dù đã cố gắng nhưng khóa luận sẽ không tránh khỏi
những thiếu sót, kính mong các thầy, cô và các bạn góp ý để đề tài của tôi
được hoàn thiện hơn. Lời góp ý quý báu và chân thành, sự ủng hộ giúp đỡ của
các thầy cô giáo cùng các bạn là nguồn cổ vũ lớn lao cho tôi để thêm vững
bước trên những chặng đường tiếp theo.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
Hà Nội, tháng 5 năm 2014
Sinh viên

Nguyễn Thị Hoài Thu

Nguyễn Thị Hoài Thu – VHH 2A

3

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1
Chương 1: KHÔNG GIAN VĂN HÓA HÁT RU VIỆT NAM VÙNG
CHÂU THỔ SÔNG HỒNG ......................................................................... 12
1.1. Một số đặc điểm về tự nhiên, văn hóa, xã hội vùng châu thổ sông
Hồng............................................................................................................ 12
1.1.1. Điều kiện tự nhiên ......................................................................... 12
1.1.2. Cư dân ........................................................................................... 14
1.1.3. Kinh tế và xã hội ........................................................................... 16
1.1.4. Văn hóa và nghệ thuật truyền thống ............................................. 17
1.2. Môi trường hình thành Hát ru.......................................................... 21
1.2.1. Khái niệm Hát ru ........................................................................... 21
1.2.2. Môi trường hình thành Hát ru ....................................................... 24
1.3. Một số đặc điểm của Hát ru ....................
1
Nguyn Th Hoài Thu – VHH 2A
TR¦êNG §¹I HäC V¡N HO¸ Hμ NéI
Khoa v¨n hãa häc
--------------------
NGUYÔN THÞ HOμI THU
H¸T RU TRONG X· HéI §¦¥NG §¹I
(VïNG CH¢U THæ S¤NG HåNG)
NG¦êI híng dÉn khoa häc: TH.S PHïNG QuèC HIÕU
Hμ Néi - 2014
Hát ru trong xã hội đương đại (Vùng châu thổ sông hồng) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hát ru trong xã hội đương đại (Vùng châu thổ sông hồng) - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Hát ru trong xã hội đương đại (Vùng châu thổ sông hồng) 9 10 777