Ktl-icon-tai-lieu

Học Ghi ta

Được đăng lên bởi Micro9x
Số trang: 111 trang   |   Lượt xem: 4394 lần   |   Lượt tải: 31 lần
Giáo trình Learn & Master Guitar do Steve Krenz biên soạn là một giáo trình về rất hay về
guitar modern. Sách được biên soạn rất công phu, chi tiết. Các bài tập phong phú, nâng dần
độ khó theo thời gian tập luyện của người học, giúp người học có thể nắm bắt được kĩ thuật
một cách tuần tự. Kèm theo sách là bộ video, cd hướng dẫn các kĩ thuật trong sách, rất thiết
thực, sinh động. Sách gồm 20 chương, được trình bày theo thứ tự từ cơ bản đến nâng cao.
Phù hợp với những người bắt đầu tập guitar.
Nhận thấy đây là một tài liệu hay, tôi đã dịch ra tiếng Việt với mong muốn rằng, các bạn mới
tập guitar sẽ có thêm một giáo trình tham khảo hữu ích. Xin cảm ơn bạn Ngân Hà, anh Tuấn
(chủ nhiệm clb guitar CVHLĐ) và thầy Xuân Tú đã xem và góp ý cho bản dịch.
Do trình độ guitar và khả năng tiếng Anh hạn chế, nên quá trình dịch không tránh khỏi thiếu
sót. Mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn, thông tin xin gửi về cho lazyguitar:
lazyguitare@yahoo.com
Tp. HCM ngày 20/4/2010
Đặng Quốc Đức

Nội dung

Chương
11) Các âm giai ngũ cung

Chương
1) Bắt đầu

2) Đọc nhạc và note ở dây 1 và 2
Đọc nhạc, Các note trên dây 1 – dây 2 và
bài tập
Ode To Joy (CD #1 Tracks 2,3,4)
Jingle Bells (CD #1 Tracks 5,6,7)

3) Note ở dây 3 và dây 4

A Minor Pentatonic Blues (CD #3 Tr. 17)
G Major Pentatonic (CD #3 Tr. 18)
Around the Pentatonic World (CD #3 Tr. 19)

2

12) Hợp âm nâng cao

Rockin' (CD #3 Tr. 20)
Suspended Smooth (CD #3 Tr. 21)
Acoustic Groove (CD #3 Tr. 22)

14
15

13) Chơi nhạc Blues

4) Note ở dây 5 và 6

C Jam Blues (CD #4 Tr. 2,3)
Johnny's E Blues (CD #4 Tr. 4,5)

14) Thêm các kĩ thuật

5) Hợp âm cơ bản dây buông

6) Hợp âm 7 thứ (m7) và hợp âm Sus

16) Quét dây nâng cao

37

7) Hợp âm chặn ở dây 6

41
42
42

Rolling Along (CD #4 Tr. 11)
A Little Bit Rocky (CD #4 Tr. 12)
Electric Funk (CD #4 Tr. 13)

17) Đi xa hơn thế bấm vị trí thứ nhất

43

8) Các hợp âm chặn ở dây 5

47
47

Bài tập âm giai 3 (CD #5 Tr. 2,3,4)
Pop Ballad Groove (CD #5 Tr. 5)
ZZ Shuffle (CD #5 Tr. 6)

18) Jazz

48

9) Quạt dây

51
51

52

Kĩ thuật quạt dây, Quãng và Sheet bài
La Bamba (CD #3 Tr. 2,3,4)
The Wabash Cannonball (CD #3 Tr. 5,6,7)
Blues in E (CD #3 Tr. 8,9,10)

10) Fingerstyle Guitar

55
56
56

57

Kĩ thuật và bài tập, Merle Travis và Cổ điển
House of the Rising Sun (CD #3 Tr. 11,12,13)
Canon in D (CD #3 Tr. 14,15,16)

61
62

87
88
88

89
91
92
92

93
Hợp âm Jazz và tiến trình hợp âm
All of Me (CD #5 Tr. 7)
On Green Dolphin Street (CD #5 Tr .8)
As Time Goes By (CD #5 Tr. 9)

Các hợp âm chặn ở dây...