Ktl-icon-tai-lieu

HỌC THUYẾT ÂM DƯƠNG NGŨ HÀNH

Được đăng lên bởi mr-nguyenvanbac-gmail-com
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 4936 lần   |   Lượt tải: 24 lần
HỌC THUYẾT ÂM DƯƠNG - NGŨ HÀNH
I. Khái niệm
Ngũ: năm

Hành: vận động, đi.

Học thuyết Ngũ hành là một học thuyết về mối quan hệ giữa các sự vật hiện tượng. Đó là một mối
quan hệ “động” (vì vậy mà gọi là Hành). Có hai kiểu quan hệ: đó là Tương sinh và Tương khắc. Do đó mà
có 5 vị trí (vì vậy mà gọi là Ngũ).
Sơ đồ 1: mối quan hệ giữa các sự vật hiện tượng: 5 vị trí và 2 mối quan hệ
Sinh (→) và Khắc ()

Người xưa mượn tên và hình ảnh của 5 loại vật chất để đặt tên cho 5 vị trí đó là Mộc - Hỏa - Thổ Kim - Thủy, và gán cho chúng tính chất riêng:
- Mộc: có tính chất động, khởi đầu (Sinh).
- Hỏa: có tính chất nhiệt, phát triển (Trưởng).
- Thổ: có tính chất nuôi dưỡng, sinh sản (Hóa).
- Kim: có tính chất thu lại (Thu).
- Thủy: có tính chất tàng chứa (Tàng).
Sau đó qui nạp mọi sự vật hiện tượng ngoài thiên nhiên lẫn trong cơ thể con người vào Ngũ hành để
xét mối quan hệ Sinh - Khắc giữa các sự vật hiện tượng đó.
Như vậy, học thuyết Ngũ hành chính là sự cụ thể hóa qui luật vận động chuyển hóa của mọi sự vật
hiện tượng. Học thuyết Ngũ hành được ứng dụng trong rất nhiều kĩnh vực Y học lẫn đời sống.

Thế nào là "Âm dương" ?
Âm và Dương theo khái niệm cổ sơ không phải là vật chất cụ thể, không gian cụ thể mà là thuộc tính
của mọi hiện tượng, mọi sự vật trong toàn vũ trụ cũng như trong từng tế bào, từng chi tiết. Âm và dương là
hai mặt đối lập, mâu thuẫn thống nhất, trong dương có mầm mống của âm và ngược lại.
Căn cứ nhận xét lâu đời về giới tự nhiên, người xưa đã nhận xét thấy sự biến hoá không ngừng của sự
vật (thái cực sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái. Lưỡng nghi là âm và dương,

tứ tượng là thái âm, thái dương, thiếu âm và thiếu dương. Bát quái là càn, đoài, ly, chấn, tốn khảm, cấn,
khôn.
Người ta còn nhận xét thấy rằng cơ cấu của sự biến hoá không ngừng ức chế lẫn nhau, giúp đỡ, ảnh
hưởng lẫn nhau, nương tựa lẫn nhau và thúc đẩy lẫn nhau.
Ðể biểu thị sự biến hoá không ngừng và qui luật của sự biến hoá đó, người xưa đặt ra "thuyết ÂmDương".
Âm dương không phải là thứ vật chất cụ thế nào mà thuộc tính mâu thuẫn nằm trong tất cả mọi sự vật.
nó giải thích hiện tượng mâu thuẫn chi phối mọi sự biến hoá và phát triển của sự vật.
Nói chung, phàm cái gì có tính chất hoạt động, hưng phấn, tỏ rõ, ở ngoài, hướng lên, vô hình, nóng
rực, sáng chói, rắn chắc, tích cực đều thuộc dương.
Tất cả những cái gì trầm tĩnh, ức chế, mờ tối, ở trong, hướng xuống, lùi lại, hữu hình, lạnh lẽo, đen tối,
nhu nhược, tiêu cực đều thuộc âm.
Từ cái lớn như trời, đấ...
HỌC THUYẾT ÂM DƯƠNG - NGŨ HÀNH
I. Khái niệm
Ngũ: năm Hành: vận động, đi.
Học thuyết Ngũ hành một học thuyết về mối quan hệ giữa các sự vật hiện tượng. Đó một mối
quan hệ động” (vì vậygọi là Hành). Có hai kiểu quan hệ: đó là Tương sinh và Tương khắc. Do đó mà
có 5 vị trí (vì vậy mà gọi là Ngũ).
Sơ đồ 1: mối quan hệ giữa các sự vật hiện tượng: 5 vị trí và 2 mối quan hệ
Sinh (→) và Khắc (
)
Người xưa mượn tên và hình ảnh của 5 loại vật chất để đặt tên cho 5 vị tđó là Mộc - Hỏa - Thổ -
Kim - Thủy, và gán cho chúng tính chất riêng:
- Mộc: có tính chất động, khởi đầu (Sinh).
- Hỏa: có tính chất nhiệt, phát triển (Trưởng).
- Thổ: có tính chất nuôi dưỡng, sinh sản (Hóa).
- Kim: có tính chất thu lại (Thu).
- Thủy: có tính chất tàng chứa (Tàng).
Sau đó qui nạp mọi sự vật hiện tượng ngoài thiên nhiên lẫn trong cơ thể con người vào Ngũ hành để
xét mối quan hệ Sinh - Khắc giữa các sự vật hiện tượng đó.
Như vậy, học thuyết Ngũ hành chínhsự c thể hóa qui luật vận động chuyển hóa của mọi svật
hiện tượng. Học thuyết Ngũ hành được ứng dụng trong rất nhiều kĩnh vực Y học lẫn đời sống.
Thế nào là "Âm dương" ?
Âm và Dương theo khái niệm cổ sơ không phải là vật chất cụ thể, không gian cụ thể mà là thuộc tính
của mọi hiện tượng, mọi sự vật trong toàn vũ trụ cũng như trong từng tế bào, từng chi tiết. Âm và dương là
hai mặt đối lập, mâu thuẫn thống nhất, trong dương có mầm mống của âm và ngược lại.
Căn cứ nhận xét lâu đời về giới tự nhiên, người xưa đã nhận xét thấy sự biến hoá không ngừng của sự
vật (thái cực sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái. Lưỡng nghi là âm và dương,
HỌC THUYẾT ÂM DƯƠNG NGŨ HÀNH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HỌC THUYẾT ÂM DƯƠNG NGŨ HÀNH - Người đăng: mr-nguyenvanbac-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
HỌC THUYẾT ÂM DƯƠNG NGŨ HÀNH 9 10 397