Ktl-icon-tai-lieu

hợp âm bản chuẩn nhất

Được đăng lên bởi trinhktk13
Số trang: 145 trang   |   Lượt xem: 2494 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Guitar BK!

Nơi hội tụ của những niềm đam mê !

Nếu tôi chết hãy chôn tôi với cây đàn Guitar
Dm --------------------------F------------Bb
Mặt trời hồng trên cát nóng Es-pa-nha
--------------A7-----------------Dm
Là tiếng đàn ghi ta của Lotka
-------------------------------------------------C------Bb
Giọt lệ nào ƣớt đẫm áo chòang đỏ thắm Es-pa-nha
---------------A7-----------------Dm
Hay giọt buồn ghi ta của Lotka
Tìm lại vần thơ tranh đấu Es-pa-nha
Nhặt tiếng đàn ghi ta của Lotka
Dặm đƣờng dài với những nỗi buồn
ngƣời vũ nữ di gan hát lên bài ca tranh đấu của Lotka
Bay (Dm) đi xa đi xa
Tiếng đàn ghi ta(Gm) của Lotka
Bay đi xa đi xa
--------------------A7-----------Dm
Lời thơ tranh đấu Es-pa-nha
Vang vang trong tim ta
Tiếng đàn ghi ta của Lotka
Vang vang trong tim ta
Lời thơ tranh đấu Es-pa-nha
Dm--C--------Dm
Lot ka Gascia
------------Bb--------------C------Dm
Anh đã chết với cây đàn ghi ta
Lotka Gascia
Lời anh vang mãi trong tâm hồn chúng ta
C--------------------------------------Bb
Trong trái tim của những ngƣời yêu nƣớc
------Gm-----------------------------------------Dm
Và trong mắt xanh của bao niềm mơ ƣớc
Gm-----------------------------Dm
trong bƣớc chân ngƣời vũ nữ
-----Bb--------------------------------A7--------Dm
và trong tiếng ca ngƣời nghệ sỹ giang hồ
-------------Bb---------------C---------------------Dm
Nếu tôi chết hãy chôn tôi với cây đàn ghi ta!

Sưu tầm và chỉnh sửa: Nguyễn Văn Sáng!

Email: vansangbk@gmail.com

1

Nơi hội tụ của những niềm đam mê !

Guitar BK!

ANH

Anh yêu em nhiều lắm

CG
Anh vẫn đến dù trời gió mƣa giăng khắp lối
Am Em
Dù cho những lúc giá rét ru đêm mùa đông lạnh lùng
FC
Anh đến với ánh mắt bao tình yêu nồng nàn
Dm7 G7
Nụ cƣời trên môi xóa hết âu lo
Anh mang đến cuộc đời những phút giây ấm áp
Tựa đầu bên nhau dƣới ánh sáng muôn vì sao diệu kỳ
Nhƣ thấp ánh sáng cho tình yêu đôi mình
Hòa nhịp đôi tim ngàn lời yêu thƣơng
CG
Là đôi cánh chim nâng em bay cùng cuộc đời
Am Em
Là nơi ấm êm em tìm trong cơn bão tố
FG
Anh dang cánh tay đón lấy em vào lòng
Em Am
Đặt ngàn yêu thƣơng lên chiếc hôn ngọt ngào
F Dm7 G7
Em lắng nghe tim mình hạnh phúc ngất ngây trào dâng
Nguyện đi với anh suốt con đƣờng đời
Dù cho khó khăn vẫn chờ ta phía trƣớc
Vì em hãy tin khi có anh dẫn đƣờng
Đặt vào tay anh con tim em cùng cuộc đời
Dm7 G C
Để anh đƣa cho con thuyền mình đến bến bờ yêu
thƣơng

Sưu tầm và chỉnh sửa: Nguyễn Văn Sáng!

CG
Bao năm trôi qua anh vẫn yêu em
Am Em
Dù chuyện tình mình giờ đi xa lắm
F
Và trái tim không thuộc về anh
Dm Em
Đ...
Guitar BK!
Nơi hội t ca nhng niềm đam !
Sưu tầm và chỉnh sa: Nguyễn Văn Sáng! Email: vansangbk@gmail.com
1
Nếu tôi chết hãy chôn tôi với cây đàn Guitar
Dm --------------------------F------------Bb
Mt tri h-pa-nha
--------------A7-----------------Dm
a Lotka
-------------------------------------------------C------Bb
Git l  thm Es-pa-nha
---------------A7-----------------Dm
Hay git bun ghi ta ca Lotka
i vu Es-pa-nha
Nht tia Lotka
Di nhng ni bun
 u ca Lotka

Tia Lotka

--------------------A7-----------Dm
Lu Es-pa-nha
Vang vang trong tim ta
Tia Lotka
Vang vang trong tim ta
Lu Es-pa-nha
Dm--C--------Dm
Lot ka Gascia
------------Bb--------------C------Dm
t v
Lotka Gascia
L
C--------------------------------------Bb
a nhc
------Gm-----------------------------------------Dm
t xanh ca bao nic
Gm-----------------------------Dm

-----Bb--------------------------------A7--------Dm
i ngh s giang h
-------------Bb---------------C---------------------Dm
N
hợp âm bản chuẩn nhất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hợp âm bản chuẩn nhất - Người đăng: trinhktk13
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
145 Vietnamese
hợp âm bản chuẩn nhất 9 10 800