Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn dạy mĩ thuật lớp 8

Được đăng lên bởi phamminhtrung7
Số trang: 78 trang   |   Lượt xem: 7470 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tuần
Tiết

Ngày soạn:
Ngày dạy:
BÀI 1:

Vẽ trang trí:

TRANG TRÍ QUẠT GIẤY
I.MỤC TIÊU
- Học sinh hiểu về ý nghĩa và các hình thức trang trí quạt giấy.
- Biết cách trang trí phù hợp với hình dạng của mỗi loại quạt giấy.
II.CHUẨN BỊ
1.Giáo viên:
- SGK, GA, Một vài quạt giấy và một số loại quạt có hình dạng kích thước và
kiểu trang trí khác nhau.
- Hình vẽ gợi ý các bước tiến hành trang trí quạt giấy.
Chọn bài vẽ của học sinh năm trước ( nếu có)
2. Học sinh:
- Sưu tầm hình ảnh các loại quạt để tham khảo.
Giấy, bút chì, com pa, màu vẽ, tẩy.
III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
1. Ổn định tổ chức: Sĩ số, nề nếp(1’)
2. Kiểm tra bài cũ : Kiểm tra đồ dùng học tập của học sinh (1’)
3. Bài mới
TG
Hoạt động của GV và HS
Nội dung kiến thức
7’
* HĐ1: Hướng dẫn học sinh quan sát I. Quan sát nhận xét
nhận xét.
- Có 2 loại quạt thường được tạo
GV: Giới thiệu một số loại quạt
dáng và trang trí đẹp là quạt giấy
các em thường thấy những loại quạt và quạt nan.
nào trong đời sống dùng để tạo dáng - Quạt giấy là loại quạt phổ biến,
và trang trí?
có dáng nửa hình tròn, được làm
HS: có 2 loại quạt giấy và quạt nan
bằng nan tre và bồi giấy 2 mặt.
GV: Hình dáng cách thức trang trí - Quạt giấy được trang trí bằng
của quạt giấy như thế nào?
các họa tiết nổi, chìm khác nhau,
GV? Công dụng của nó trong cuộc có màu sắc đẹp
sống như thế nào?
- Công dụng:
HS: trả lời
+ dùng trong đời sống hằng
GV: Tổng kết các câu trả lời của học ngày.
sinh.
+ dùng trong biểu diễn nghệ
HS: chú ý lắng nghe.
thuật.
GV: cho HS quan sát một số mẫu quạt + dùng để trang trí.
tiêu biểu đồng thời dặt câu hỏi: có
mấy cách trang trí quạt giấy?
HS: có 3 cách
- Trang trí đối xứng.
- Trang trí tự do.
- Sử dụng họa tiết xen kẽ nhắc
lại.

8’

20’

4’

GV: chỉ ra bố cục, màu sắc, họa tiết…
để HS thấy được sự phong phú trong
trang trí quạt giấy.
* HĐ2: Hướng dẫn học sinh cách vẽ.
GV: Treo tranh minh họa?
HS: Quan sát.
GV: Hướng dẫn trên đồ dùng trực
quan và trực tiếp vẽ lên bảng
GV: Có thể sử dụng bằng các hình
thức trang trí như thế nào?
HS: Trả lời dựa vào SGK.
GV: Cho học sinh nhắc lại cách vẽ cơ
bản rồi hướng dẫn trực tiếp lên đồ
dùng.

II.Tạo dáng và trang trí quạt
giấy
1. Tạo dáng
- Vẽ 2 nửa đường tròn có kích
thước và bán kính khác nhau.
- Vẽ thêm các chi tiết khác

2. Trang trí
Có thể trang trí đối xứng, không
đối xứng hoặc trang trí bằng
đường diềm ...
- Cách trang trí
+ Phác mảng trang trí
+ Vẽ họa tiết
+ Vẽ màu

III. Thực hành
* HĐ3: Hướng dẫn học sinh thực Tạo dáng và trang trí một quạt
hành.
giấy có bán kính 12cm và 4cm....
Tuần Ngày soạn:
Tiết Ngày dạy:
BÀI 1: Vẽ trang trí:
TRANG TRÍ QUẠT GIẤY
I.MỤC TIÊU
- Học sinh hiểu về ý nghĩa và các hình thức trang trí quạt giấy.
- Biết cách trang trí phù hợp với hình dạng của mỗi loại quạt giấy.
II.CHUẨN BỊ
1.Giáo viên:
- SGK, GA, Một vài quạt giấy và một số loại quạt có hình dạng kích thước và
kiểu trang trí khác nhau.
- Hình vẽ gợi ý các bước tiến hành trang trí quạt giấy.
Chọn bài vẽ của học sinh năm trước ( nếu có)
2. Học sinh:
- Sưu tầm hình ảnh các loại quạt để tham khảo.
Giấy, bút chì, com pa, màu vẽ, tẩy.
III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
1. Ổn định tổ chức: Sĩ số, nề nếp(1’)
2. Kiểm tra bài cũ : Kiểm tra đồ dùng học tập của học sinh (1’)
3. Bài mới
TG Hoạt động của GV và HS Nội dung kiến thức
7’ * HĐ1: Hướng dẫn học sinh quan sát
nhận xét.
GV: Giới thiệu một số loại quạt
các em thường thấy những loại quạt
nào trong đời sống dùng để tạo dáng
và trang trí?
HS: có 2 loại quạt giấy và quạt nan
GV: Hình dáng cách thức trang trí
của quạt giấy như thế nào?
GV? Công dụng của trong cuộc
sống như thế nào?
HS: trả lời
GV: Tổng kết các câu trả lời của học
sinh.
HS: chú ý lắng nghe.
GV: cho HS quan sát một số mẫu quạt
tiêu biểu đồng thời dặt câu hỏi:
mấy cách trang trí quạt giấy?
HS: có 3 cách
- Trang trí đối xứng.
- Trang trí tự do.
- Sử dụng họa tiết xen kẽ nhắc
lại.
I. Quan sát nhận xét
- 2 loại quạt thường được tạo
dáng và trang trí đẹp là quạt giấy
và quạt nan.
- Quạt giấy loại quạt phổ biến,
dáng nửa hình tròn, được làm
bằng nan tre và bồi giấy 2 mặt.
- Quạt giấy được trang t bằng
các họa tiết nổi, chìm khác nhau,
có màu sắc đẹp
- Công dụng:
+ dùng trong đời sống hằng
ngày.
+ dùng trong biểu diễn nghệ
thuật.
+ dùng để trang trí.
Hướng dẫn dạy mĩ thuật lớp 8 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn dạy mĩ thuật lớp 8 - Người đăng: phamminhtrung7
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
78 Vietnamese
Hướng dẫn dạy mĩ thuật lớp 8 9 10 911