Ktl-icon-tai-lieu

Huyền thoại Côn Đảo

Được đăng lên bởi gis-pta
Số trang: 254 trang   |   Lượt xem: 958 lần   |   Lượt tải: 0 lần
thực hiện và giới thiệu
Dự án Văn hóa Uống nước nhớ nguồn
tri ân các anh hùng liệt sỹ
đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc
Với sự phối hợp thực hiện của
Trung tâm Thông tin Truyền thông Vì môi trường phát triển và Công ty Văn hóa Trí tuệ Việt

Cuốn sách này được xuất bản trong Chương trình Đền ơn đáp nghĩa
THờ PHụNG VÀ LƯU DANH anh hùng liệt sỹ việt nam
do TạP CHÍ TRÍ THứC VÀ PHÁT TRIểN thực hiện

thực hiện và giới thiệu
Dự án Văn hóa Uống nước nhớ nguồn
tri ân các anh hùng liệt sỹ
đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc
Với sự phối hợp thực hiện của
Trung tâm Thông tin Truyền thông Vì môi trường phát triển và Công ty Văn hóa Trí tuệ Việt

Nhà xuất bản thông tấn xã việt nam - 2013

Chỉ đạo thực hiện nội dung và tổ chức chương trình
Thờ phụng và Lưu danh anh hùng liệt sỹ việt nam:
Nhà thơ - Nhà báo đoàn mạnh phương
Tổng Biên tập Tạp chí Trí thức và Phát triển
Giám đốc Trung tâm Thông tin Truyền thông
Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật Hà Nội
Giám đốc Dự án Văn hóa Uống nước nhớ nguồn

Ban biên tập và thực hiện nội dung:
Hội Nhà báo Việt Nam
Chi hội Nhà báo tạp chí trí thức và phát triển
Nhà báo trần miêu - Nhà báo đẶNG đÌNH cHẤN
Nhà báo Trần văn trường - Nhà báo TRẦN anh tuấn
Nhà báo Hoàng việt hùng - Nhà báo cao Ngọc hà
Các Biên tập viên: phạm thủy - tiến cao - thanh tâm
Lê Minh nguyệt - anh tài

Ban biên tập chân thành cảm ơn các tác giả, các nhà báo,
nhà văn, nhà thơ, các doanh nhân, doanh nghiệp, các cơ quan,
đơn vị đã nhiệt tình tham gia, giúp đỡ và đồng hành cùng chúng tôi
trong Chương trình xuất bản có ý nghĩa này.

Không có gì quý hơn độc lập tự do

Lời tri ân
Trong hai cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc ta chống giặc ngoại xâm, đã
có hàng triệu người con ưu tú của đất nước ngã xuống “cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh”
để giành lại độc lập tự do cho Tổ quốc. Đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sỹ vừa là trách
nhiệm, vừa là tình cảm thiêng liêng của mỗi người Việt Nam yêu nước, thương nòi.
	 Với tâm nguyện, lòng biết ơn và sự tri ân sâu sắc, trong nhiều năm qua, Dự án
Văn hóa Uống nước nhớ nguồn thuộc Tạp chí Trí thức và Phát triển - Liên hiệp các
Hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, với sự chung tay góp sức của nhiều đơn vị, cá nhân,
đã thực hiện bộ sách HUYỀN THOẠI VIỆT NAM gắn liền với những sự kiện lịch sử lớn,
những ghi dấu sâu đậm trong hai cuộc kháng chiến hào hùng của dân tộc. Đặc biệt
trong bộ sách mang tên HUYỀN THOẠI đó trang trọng lưu danh hàng chục vạn Anh
hùng liệt sỹ đã hiến dâng tuổi thanh xuân của mình vì độc lập tự do của đất n...











Huyền thoại Côn Đảo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Huyền thoại Côn Đảo - Người đăng: gis-pta
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
254 Vietnamese
Huyền thoại Côn Đảo 9 10 549