Ktl-icon-tai-lieu

Kế hoạch dạy học môn mỹ thuật

Được đăng lên bởi Nguyễn Chiến
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 1046 lần   |   Lượt tải: 1 lần
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU
TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH KHÊ
-----------***-----------

KẾ HOẠCH
DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ
MÔN MỸ THUẬT Ở TIỂU HỌC
(Theo hướng dẫn của Dự án SAEPS)

GIÁO VIÊN: TÂN THỊ LAN HƯƠNG
TRƯỜNG: TIỂU HỌC VĨNH KHÊ

Năm học 2015 - 2016

KẾ HOẠCH DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ MÔN MỸ THUẬT LỚP 1
TT

CHỦ ĐỀ/Tên bài

Thời
lượng

Mục tiêu

3 tiết

- Hs biết cách quan sát,
hình dung, khám phá
về bản thân mình và
những hoạt động yêu
thích để vẽ tranh về
chính mình theo cảm
nhận
- Vẽ được chân dung
bản thân hoặc các hoạt
động yêu thích được
tham gia hàng ngày
- Hs phát huy được khả
năng diễn đạt cảm xúc
của bản thân

EM TRONG CUỘC
SỐNG/ hoặc EM TỰ
GIỚI THIỆU

1

2

Bài 33: Vẽ tranh Bé và
hoa
Bài 12: Vẽ tự do/Những
điều em thích
Bài 16: Vẽ hoặc xé dán
lọ hoa/ giới thiệu về
mình

NGÔI NHÀ CỦA
EM
Bài 2: Vẽ nét thẳng
Bài 4: Vẽ hình tam
giác
Bài 8: Vẽ hình
vuông và hình chữ
nhật
Bài 17: Vẽ tranh
Ngôi nhà của em
Bài 27: Vẽ hoặc nặn
cái ô tô.

EM VÀ VẬT NUÔI
YÊU THÍCH
Bài 13: Vẽ cá
Bài 19: Vẽ gà
Bài 22: Vẽ vật nuôi
trong nhà
Bài 29: Vẽ tranh
Đàn gà
3

4

THIÊN NHIÊN

5
tiết

4
tiết

5

Vận dụng
quy trình

Vẽ biểu
cảm

- Hs phát triển được
khả năng quan sát
và phát hiên hình
khối đơn giản xung
quanh mình.
- Hs sử dụng được
Vật tìm
các hình dáng đơn
được
giản, cụ thể về ngôi
3D hoặc
nhà và khung cảnh
2D
xung quanh.
- Hs phát huy khả
năng tưởng tượng,
sáng tạo và năng
lực diễn đạt bằng
lời nói.
- Hs hiểu biết
những đặc điểm
hình dáng đơn giản
về các con vật thân
quen, gần gũi.
- Hs vẽ hoặc xé dán
được con vật nuôi
Phương
đơn giản
pháp
- Hs tưởng tượng và
xây
sáng tạo được một
dựng cốt
câu chuyện về
truyện
những con vật yêu
thích
- Hs phát triển được
khả năng diễn đạt
những suy nghĩ của
bản thân
- Hs được tham gia
Vẽ theo

Gợi ý
- Hs có thể tự nhìn
gương vẽ
- Có thể nhớ lại
những đặc điểm
riêng của chính mình
như: khuôn mặt, đầu
tóc, trang phục
- Dựa vào các hoạt
động yêu thích ở nhà
hoặc nơi công cộng
để vẽ tranh theo cảm
nhận riêng

- Hs có thể vẽ
nặn, tạo dáng
hình cá nhân từ
các vật tìm được
đơn giản.
- Hs hoạt động
nhóm tạo nên
không gian về
ngôi nhà và
khung cảnh xung
quanh.

- Có thể chia
nhóm hoạt động
theo các hình thức
khác nhau như:
Nhóm vẽ tranh,
nhóm xé dán,
nhóm nặn hoặc
tạo hình từ vật
tìm được

- Có thể chia

QUANH EM
Bài 5: Vẽ nét cong
Bài 15: Vẽ cây
Bài 24: Vẽ cây, vẽ
nhà
Bài 26: Vẽ chim và
hoa
Bài 28: Vẽ cảnh
thiên nhiên

5

6

EM SÁNG TẠO
VỚI ĐỒ VẬT
Bài 3: Vẽ màu vào
hình đơn giản/Đồ vật
gia đình
Bài 11: Vẽ màu vào
hình vẽ ở đường
diềm/ Đồ v...
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU
TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH KHÊ
-----------***-----------
KẾ HOẠCH
DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ
MÔN MỸ THUẬT Ở TIỂU HỌC
(Theo hướng dẫn của Dự án SAEPS)
GIÁO VIÊN: TÂN THỊ LAN HƯƠNG
TRƯỜNG: TIỂU HỌC VĨNH KHÊ
Năm học 2015 - 2016
Kế hoạch dạy học môn mỹ thuật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kế hoạch dạy học môn mỹ thuật - Người đăng: Nguyễn Chiến
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Kế hoạch dạy học môn mỹ thuật 9 10 113