Ktl-icon-tai-lieu

Khái quát Karate Thế giới và Việt Nam

Được đăng lên bởi Nguyễn Lâm Vĩnh Hòa
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 488 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BỘ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ
MINH
KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT
BỘ MÔN: KARATEDO
~~~*~~~*~~~*~~~

BÀI TIỂU LUẬN:

ĐẶC ĐIỂM BỐN HỆ PHÁI LỚN TRONG
THỜI KỲ ĐẦU TIÊN PHÁT TRIỂN KARATEDO
Ở NHẬT BẢN VÀ LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN
KARATEDO VIỆT NAM

Giáo viên: Vũ Việt Bảo
Lớp: Võ – Vật
Khóa: 37

Nhóm thực hiện:
1) Nguyễn Lâm Vĩnh Hòa
2) Phạm Thị Yến Nhi
3) Hà Văn Nhật

Hồ Chí Minh, 03- 2015
1

MỤC LỤC
MỤC LỤC……………………………………………………………………………..1
I. KHÁI QUÁT LỊCH SỬ KARATEDO…………………………………………….2
II. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH BỐN HỆ PHÁI TRONG THỜI KỲ ĐẦU TIÊN
PHÁT TRIỂN Ở NHẬT: SHOTOKAN, SHITO, GOJU, WADO...............................2
1. SHOTOKAN-RYU……………………………………………………………….2
2. SHITO-RYU………………………………………………………………………3
3. GOJU-RYU……………………………………………………………………….4
4. WADO-RYU……………………………………………………………………...5
III) ĐẶC ĐIỂM CỦA BỐN HỆ PHÁI: SHOTOKAN, SHITO, GOJU, WADO……6
1. SHOTOKA-RYU…………………………………………………………………6
2. SHITO-RYU………………………………………………………………………6
3. GOJU-RYU……………………………………………………………………….7
4. WADO-RYU……………………………………………………………………...8
VI) LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN KARATEDO VIỆT NAM…………………………..8
1. KARATEDO DU NHẬP VÀO VIỆT NAM……………………………………8
2. SỰ PHÁT TRIỂN KARATEDO Ở VIỆT NAM…………………………….....9

2

I. KHÁI QUÁT LỊCH SỬ KARATEDO.
Karate hay Karate-Do (Không Thủ Đạo) là một môn võ thuật truyền thống của
vùng Okinawa (Nhật Bản). Karate là nghệ thuật chiến đấu với các đòn đặc trưng như
đấm, đá, cú đánh cùi chỏ, đầu gối và các kỹ thuật đánh bằng bàn tay mở. Trong Karate
còn có các kỹ thuật đấm móc, các kỹ thuật đấm đá liên hoàn, các đòn khóa, chặn, né,
quật ngã và những kỹ thuật đánh vào chỗ hiểm. Để tăng sức mạnh cho các động tác tấn
đỡ, Karate sử dụng kỹ thuật xoay hông hay kỹ thuật kime, để tập trung lực năng lượng
toàn cơ thể vào thời điểm tác động của cú đánh.
Theo nghiên cứu gần đây, người ta chỉ có thể đưa ra được những giả thiết về nguồn
gốc của Karate là do tập đoàn người Hoa từ Phúc Kiến di cư theo con đường thương
mại tới Okinawa và định cư tại thôn Kuninda ở Naha. Họ bắt đầu truyền các môn võ
thuật Trung Quốc tại đây. Về sau, người dân địa phương kết hợp những kỹ thuật, đòn
thế tinh hoa của các môn võ Trung Hoa cùng các điệu múa dân gian của vùng Okinawa
tạo nên phương thức chiến đấu nhằm chống lại ách đô hộ hà khắc mà giới cai trị Nhật
Bản áp đặt lên dân bản xứ bấy giờ. Tuy nhiên, xuất xứ chính xác của môn võ này còn
chưa được xác định, bởi không tìm được thư tịch cổ nào ghi chép về môn võ này.
Ngày nay, môn Karate được phát triển khá mạnh trên toàn th...
1
B VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LCH
TRƯỜNG ĐẠI HC TH DC TH THAO THÀNH PH H CHÍ
MINH
KHOA GIÁO DC TH CHT
B MÔN: KARATEDO
~~~*~~~*~~~*~~~
BÀI TIU LUN:
ĐẶC ĐIỂM BN H PHÁI LN TRONG
THI K ĐẦU TIÊN PHÁT TRIN KARATEDO
NHT BN VÀ LCH S PHÁT TRIN
KARATEDO VIT NAM
Giáo viên: Vũ Việt Bo Nhóm thc hin:
Lp: Võ Vt 1) Nguyễn Lâm Vĩnh Hòa
Khóa: 37 2) Phm Th Yến Nhi
3) Hà Văn Nhật
H Chí Minh, 03- 2015
Khái quát Karate Thế giới và Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Khái quát Karate Thế giới và Việt Nam - Người đăng: Nguyễn Lâm Vĩnh Hòa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Khái quát Karate Thế giới và Việt Nam 9 10 83