Ktl-icon-tai-lieu

Kịch bản thi lenzup

Được đăng lên bởi Thu Ba
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 162 lần   |   Lượt tải: 0 lần
STT
1

Cảnh
Châu khóc

Nội dung
Châu ngồi khóc, bố đến khoác cho cái áo
nhưng Châu đẩy ra. Bố thở dài quay đi
khóc, trong tay vẫn cầm tấm ảnh của mẹ

2

Chuyển nhà

Bố bắt đầu sắp xếp đồ đạc chuyển sang
nhà mới. Bố làm đồ ăn cho Châu và vừa
làm vừ sắp xếp đồ đạc. Châu ngồi ăn sáng,
cảm giác không muốn ăn tí nào.
Đối thoại:Tuần sau mình chuyển sang
nhà mới nha con, tối đi học về thì thu dọn
đồ đạc đi.
Châu: Mình có nhất thiết phải chuyển đi
không bố. Mình ở đây bao nhiêu lâu rồi,
bao nhiêu kỉ niệm về mẹ,…
Bố: Vì thế nên mới phải chuyển đi con à…
Châu: Con không muốn đi..
Bố: Ăn nhanh lên đi con.
Dọn đồ vào nhà mới. Châu quay lại nhìn
tấm ảnh của mẹ và mang theo nó.

3

Nổi loạn

Châu chào bố ra khỏi nhà, bắt đầu cuộc
sống nổi loạn ngầm dưới lớp vỏ đứa con
gái ngoan ngoãn của bố.
Ra đường lập tức thay đổi sắc mặt, rút ra
bao thuốc lá, ngồi ở bến xe buýt mặc lệ
mọi người nhìn với ánh mắt tò mò.
bố đèo đến trường xong đợi bố đi lập tức
bỏ đi (mình đang nghĩ đến cảnh Châu ngồi
ở một chỗ nào đó thật cao và nghe nhạc,

Shot
1 – Toàn: Quang cảnh xung quanh chỗ châu ngồi
2 – Trung: Châu ngồi khóc
3 – Trung: một chiếc áo khoác được khoác lên vai
Châu nhưng Châu gạt ra
4 – Trung: bố cau mày lại rồi quay đầu lại khóc, cúi
xuống
5 – Cận: Bức ảnh của mẹ
1 – Trung: bố sắp xếp đồ đạc bỏ vào hộp
2 – Toàn: toàn cảnh căn bếp, bố đang rán trứng (2.1)
còn châu thì ngồi ở bàn mặt thẫn thờ. Trứng xong bố
bưng ra, (2.2) Châu ngồi nghịch trứng không muốn
ăn. Bố vừa ăn vừa nói (2.3). Châu ra khỏi bếp
2.1 Cận: bố rán trứng 1 cách lóng ngóng, bị cháy 1
chút
2.2 Trung: đĩa trứng đc đặt trc mặt Châu (mặt chán
nản)
2.3 Đối thoại bố và Châu
(2 – 2.1 - 2 – 2.2 – 2 – 2.3 – 2)
3 – Trung: Dọn dẹp đồ đạc
4 – Trung: Châu bc ra khỏi phòng thì nhìn thấy ảnh
mẹ
5 – Cận: bức ảnh đc mang đi
1 – Trung: Châu chào bố đi học
2 – Trung: Sắc mặt thay đổi, rút từ sau cặp ra điếu
thuốc lá
3 – Trung: Ở bến xe, vừa hút thuốc vừa nghe nhạc,
mọi ng nhìn nhwugn châu mặc kệ
4 – Trung: Bố đưa đến trường
5 – Trung: bố đi, châu lập tức bỏ đi (quay tiếp cảnh
10)

File

nhai kẹo cao su.
Ngồi trong lớp thì chỉ có ngủ. Cô giáo đến
gọi dậy thì đi thẳng ra khỏi lớp.
Tan học bố đi đón về. Nhìn thấy bố lập tức
thay đổi sắc mặt. Vội vàng giấu (điếu
thuốc hoặc hình săm của mình) của mình.
Tươi cười.

4

Ở nhà

5

Đánh lộn

2 bố con ăn cơm với nhau.
Châu: Sao dạo này bố hay về muộn thế, có
chuyện gì ở công ti hả bố?
Bố: Hơi bối rồi, umh, dạo này hơi bận chút
con à. (Gắp thức ăn cho con)
Việc học ở trường thế nào rồi, sắp thi...
    
 
 !"#$%&'(#!
"#!)*+,-,.#,/
0'12#3(#4
50"1
60"1,78)#
9"#
:0"1#,'!9"(#!+9;
3
<0=1%>.#,/
5 !?' 
 !!"
!" #$
%#&'(
)*+,
$-!.,/-

 *0,12%
&'0,3 4 5$
4&67!.8$9
*:,4%9
 *&'
*;4
<-! =,
2%>8!?1
0"1@AB3B9C)'B
50'1'DB#"">E5$F
GH&',I*J$">3
"#E5$5FK">L,
D$%)M#D)M#E5$6F$"#CB
5$=1"">K!
;
5$5"1N#">I",IE,I
F
5$6O9)'
E505$P505$50505$605F
60"1QR/B9
:0"1"#CBGHH-!
,/
<0=1>,#
6 S9  5&@$A
B/C!@D
#E>
FCGHDBI$5J5
#$3?KI7
-CG,!#LL
M5CGNHD
@O,P% 
3AQ1H!?$
0"1'R
50"1A,I#!S";M@#IB"#

60"1T3)M#;)M#9
,RHU,IV
:0"1%#"J
<0"1=B>CE(#!WB
XF
Kịch bản thi lenzup - Trang 2
Kịch bản thi lenzup - Người đăng: Thu Ba
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Kịch bản thi lenzup 9 10 486