Ktl-icon-tai-lieu

Kiến trúc cổ Việt Nam

Được đăng lên bởi Nguyễn Dũng
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 531 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Thức kiến trúc cổ Việt Nam
Thức kiến trúc cổ Việt Nam là một trật tự (order) hoặc là những quy định thống nhất về
kích thước, các tương quan tỷ lệ giữa các chi tiết, thành phần kiến trúc trong một công
trình kiến trúc theo phong cách cổ điển của Việt Nam với những quy tắc riêng biệt và
điển hình đã được người Việt sử dụng trong lịch sử Việt Nam. Nó được đánh giá là thể
hiện tài hoa, tri thức và truyền thống trong kiến trúc cổ Việt Nam.
Hình ảnh ban đầu
Kiến trúc cổ Việt Nam còn lại không nhiều và không phải là những công trình tiêu biểu
nhất. Tinh hoa của kiến trúc cổ Việt Nam đã bị chôn vùi sau các cuộc tàn phá triệt hạ
văn hóa phương Nam của Trung Hoa và quy luật thời gian (đa số những công trình cổ
còn hiện hữu, có niên đại từ thời nhà Hậu Lê đến thời nhà Nguyễn). Người ta hiện còn
biết rất ít (và cũng nhiều điều người ta chưa biết gì) về kiến trúc các cung điện thời LýTrần, được xem là thời kỳ văn minh nhất của Đại Việt và được sử sách khen ngợi là
trước đó chưa hề có, sánh ngang cùng Trung Hoa phương Bắc. Những nền đất còn lại
của các ngôi chùa thời kỳ này như chùa Phật Tích, chùa Dâu... có thể chứng minh được
những lời này. Tuy vậy, những gì còn lại trên tại Việt Nam ngày nay cũng để người ta
biết cách thức xây dựng trong dân gian và những quy định trong cấu tạo kiến trúc thời
xưa, được gọi là "thức kiến trúc cổ Việt Nam".

Khi nói về kiến trúc cổ Việt Nam, nhiều người lầm tưởng nó là kiến trúc Trung Hoa.
Nhưng thật ra kiến trúc cổ Việt Nam khác nhiều so với hệ kiến trúc Trung-Nhật-Hàn (3
nước này khá tương đồng nhau). Kiến trúc cổ Việt Nam cũng lấy gỗ làm vật liệu xây
dựng cơ bản và tạo đặc trưng riêng cho nền kiến trúc của mình, tương phản với kiến
trúc gạch đá của các vùng còn lại trên thế giới.
Nét đặc trưng
Thức kiến trúc cổ Việt Nam: dốc mái thẳng
Có 3 nét đặc trưng của kiến trúc cổ Việt Nam làm ta phân biệt trong nền kiến trúc gỗ
cổ phương Đông:
- Dốc mái thẳng
- Dùng bảy, kẻ đỡ mái hiên
- Cột mập to, phình ở phần giữa thân dưới

Nếu so sánh với thức kiến trúc cổ Trung Quốc sẽ thấy được sự khác nhau:
- Dốc mái võng xuống
- Đỡ mái hiên bằng hệ đấu-củng (còn gọi là con sơn chồng đấu)
- Cột thanh mảnh, tròn đều
Triền mái của kiến trúc cổ Việt Nam thẳng, không cong, nhưng hếch lên ở góc mái tạo
sự thanh thoát, lấy cảm hứng từ mũi thuyền của nền văn hóa sông nước. Phần mái lớn
và thường chiếm tới 2/3 chiều cao mặt đứng công trình. Trong khi kiến trúc Trung Hoa
mái cong và chỉ hơi hếch ở góc mái. Ngói lợp mái truyền thống Việt Nam là ngói mũi hài
c...
Thức kiến trúc cổ Việt Nam
Thức kiến trúc cổ Việt Nam là một trật tự (order) hoặc là những quy định thống nhất về
kích thước, các tương quan tỷ lệ giữa các chi tiết, thành phần kiến trúc trong một công
trình kiến trúc theo phong cách cổ điển của Việt Nam với những quy tắc riêng biệt và
điển hình đã được người Việt sử dụng trong lịch sử Việt Nam. Nó được đánh giá là thể
hiện tài hoa, tri thức và truyền thống trong kiến trúc cổ Việt Nam.
Hình ảnh ban đầu
Kiến trúc cổ Việt Nam còn lại không nhiều và không phải là những công trình tiêu biểu
nhất. Tinh hoa của kiến trúc cổ Việt Nam đã bị chôn vùi sau các cuộc tàn phá triệt hạ
văn hóa phương Nam của Trung Hoa và quy luật thời gian (đa số những công trình cổ
còn hiện hữu, có niên đại từ thời nhà Hậu Lê đến thời nhà Nguyễn). Người ta hiện còn
biết rất ít (và cũng nhiều điều người ta chưa biết gì) về kiến trúc các cung điện thời Lý-
Trần, được xem là thời kỳ văn minh nhất của Đại Việt và được sử sách khen ngợi là
trước đó chưa hề có, sánh ngang cùng Trung Hoa phương Bắc. Những nền đất còn lại
của các ngôi chùa thời kỳ này như chùa Phật Tích, chùa Dâu... có thể chứng minh được
những lời này. Tuy vậy, những gì còn lại trên tại Việt Nam ngày nay cũng để người ta
biết cách thức xây dựng trong dân gian và những quy định trong cấu tạo kiến trúc thời
xưa, được gọi là "thức kiến trúc cổ Việt Nam".
Khi nói về kiến trúc cổ Việt Nam, nhiều người lầm tưởng nó là kiến trúc Trung Hoa.
Nhưng thật ra kiến trúc cổ Việt Nam khác nhiều so với hệ kiến trúc Trung-Nhật-Hàn (3
nước này khá tương đồng nhau). Kiến trúc cổ Việt Nam cũng lấy gỗ làm vật liệu xây
dựng cơ bản và tạo đặc trưng riêng cho nền kiến trúc của mình, tương phản với kiến
trúc gạch đá của các vùng còn lại trên thế giới.
Nét đặc trưng
Thức kiến trúc cổ Việt Nam: dốc mái thẳng
Có 3 nét đặc trưng của kiến trúc cổ Việt Nam làm ta phân biệt trong nền kiến trúc gỗ
cổ phương Đông:
- Dốc mái thẳng
- Dùng bảy, kẻ đỡ mái hiên
- Cột mập to, phình ở phần giữa thân dưới
Kiến trúc cổ Việt Nam - Trang 2
Kiến trúc cổ Việt Nam - Người đăng: Nguyễn Dũng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Kiến trúc cổ Việt Nam 9 10 323