Ktl-icon-tai-lieu

Kinh dịch diễn giải

Được đăng lên bởi Gàn Dở
Số trang: 118 trang   |   Lượt xem: 2790 lần   |   Lượt tải: 10 lần
HỌC VIỆN Y DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN VIỆT NAM
THS.BS KIỀU XUÂN DŨNG

KINH DỊCH DIỄN GIẢNG

NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC
Hà nội - 2006

LỜI GIỚI THIỆU

Kinh Dịch là cuốn sách triết học cổ phương đông được học tập, nghiên cứu và
ứng dụng trong các ngành như thiên văn, lịch toán, nông nghiệp, kiến trúc và được
ứng dụng rất nhiều trong y học. Kinh Dịch là một cuốn sách sử dụng hoàn toàn
ngôn ngữ cổ, do đó việc học tập, nghiên cứu cũng như vận dụng trong y học gặp
nhiều khó khăn, tuy nhiên Kinh Dịch được nhiều người tìm hiểu vì cuốn sách này
tổng kết được nhiều kinh nghiệm và những hiểu biết về thế giới khách quan. Nhằm
giúp bạn đọc muốn tìm hiểu về Kinh Dịch, nhất là các bạn đọc là thầy thuốc, giảng
viên y học cổ truyền hiểu và vận dụng được Kinh Dịch nhằm nâng cao lý luận y học
cổ truyền trong điều trị, giảng dạy và nghiên cứu. Tác giả đã tập hợp được nhiều tài
liệu về Dịch học, phân tích, bình giảng, hệ thống hóa và trình bày một cách rõ ràng,
có kết hợp với một số ví dụ minh họa dễ hiểu.
Tôi trân trọng được giới thiệu cuốn sách Kinh Dịch Diễn Giảng của tác giả
Kiều Xuân Dũng với bạn đọc yêu thích nghiên cứu về Kinh Dịch.
Vì Kinh Dịch là một lĩnh vực khó nên chắc chắn cuốn sách còn có nhiều thiếu
sót. Kính mong được bạn đọc xa gần đóng góp ý kiến để tác giả có thể chỉnh lý và
hoàn thiện hơn.
THỨ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN YDHCT VIỆT NAM

GS.TS LÊ NGỌC TRỌNG

MỤC LỤC

2

Trang
Lời giới thiệu

2

Lời nói đầu

5

Viết tắt và kí hiệu trong sách Kinh Dịch Diễn Giảng

6

Cơ sở của Kinh Dịch

7

I

Đại cương về Kinh Dịch

7

II

Quan điểm của Nho gia về Kinh Dịch

9

III
IV

Vị trí của Kinh Dịch đối với nền văn minh phương đông
Một số khái niệm trong Kinh Dịch

11
15

V

Sự tạo thành bát quái và thuyết Lục tử của Văn Vương

20

VI

Hà Đå

23

VII

Lạc Thư

27

VIII

Tiên Thiên Bát Quái

34

IX

Hậu Thiên Bát Quái

37

X

Lục Thập Tứ Quái

42

Phần 1

Trang

Trang

Phần 2. Chu Dịch Thượng Kinh
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bát Thuần Càn
Bát Thuần Khôn
Thuỷ Lôi Truân
Sơn Thuỷ Mông
Thuỷ Thiên Nhu
Thiên Thủy Tụng
ĐịaThuỷ Sư
Thuỷ §Þa Tỷ (Tỵ)

9. Phong Thiên Tiểu súc
10. Thiên Trạch Lý
11. Địa Thiên Thái
12. Thiên §ịa Bĩ
13. Thiên Hoả Đồng Nhân
14. Hoả Thiên Đại Hữu
15. Địa Sơn Khiêm

49
51
53
53
54
55
55
56
57
58
58
59
60
61
61

3

16.
17.
18.
19.
20.

Lôi Địa Dự
Trạch Lôi Tuỳ
Sơn Phong Cổ
Địa Trạch Lâm
Phong §ịa Quán

21. Hoả Lôi Phệ Hạp
22. Sơn Hoả Bí
23. Sơn §ịa Bác
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Địa Lôi Phục
Thiên Lôi Vô Vọng
Sơn Thiên Đại Súc
Sơn Lôi Di
Trạch Phong Đại Quá
Tập Khả...
HỌC VIỆN Y DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN VIỆT NAM
THS.BS KIỀU XUÂN DŨNG
KINH DỊCH DIỄN GIẢNG
NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC
Hà nội - 2006
LỜI GIỚI THIỆU
Kinh dịch diễn giải - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kinh dịch diễn giải - Người đăng: Gàn Dở
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
118 Vietnamese
Kinh dịch diễn giải 9 10 2