Ktl-icon-tai-lieu

Kinh Thiên Chúa Giáo

Được đăng lên bởi quanghungchp31184
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 1057 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Xin Ngôi Ba Thiên Chúa
ĐK : Xin Ngôi Ba Thiên Chúa ngự xuống trên chúng
con. Ban hồng ân chan chứa, thấm nhuần hồn xác chúng
con. Biến chúng con thành những chiến sỹ theo Chúa Kitô,
thành nhân chứng Nước Trời cho muôn người trong khắp
nơi.
1/- Nguyện chúa Thánh Thần xin ngự đến, lòng vạn
lòng đợi trông Ngài soi sáng, và luyện lọc hầu mong được
xứng đáng với danh hiệu đền thánh Chúa cao quang.

KINH ĂN NĂN TỘI
Lạy Chúa, Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng,
Chúa đã dựng nên con, và cho Con Chúa ra đời chịu nạn
chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa
cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn, cùng chê ghét mọi tội
con trên hết mọi sự, con dốc lòng chừa cải, và nhờ ơn
Chúa thì con sẽ tránh xa dịp tội, cùng làm việc đền tội cho
xứng . Amen !

ĐỌC SÁCH THÁNH

Các bài đọc Cựu ước
1/- ( Bài trích sách tiên tri Isaia ).
Ngày ấy Chúa các đạo binh sẽ thết đãi tất cả các dân
trên núi này một bữa tiệc. Và trên núi này, Người sẽ cất
chiếc khăn tang bao trùm muôn dân, và tấm khăn liệm trải
trên mọi nước. Người tiêu diệt sự chết đến muôn đời.
Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt trên mọi khuôn mặt, và
cất khỏi mặt đất tủi hổ của dân Người, vì Người đã phán
như vậy. Và ngày đó, người ta sẽ nói : “Này đây Chúa
chúng ta, chúng ta đã chờ đợi Người, và Người sẽ cứu
chúng ta. Người là Chúa, nơi người chúng ta đã tin tưởng,
chúng ta hãv hân hoan và vui mừns trong ơn Người cứu
độ”.
- Đó là lời Chúa .
2- ( Bài trích sách tiên trì Daniel)
- Trong những ngày ấy, tôi ỉà Đaniel đã than khóc
và nghe Chúa phán lời này : “Khi ấy, tổng lãnh xứ thần
Micae sẽ chỗi dạy can thiệp cho các con cái dân Người, đó
sẽ là thời kỳ khốn khổ chưa từng thấy từ khi có các dân tộc
cho tới bây giờ. Trong thời kỳ ấy, dàn người, tức là những
ai đã có tên ghi trong sách, sẽ được cứu thoát. Nhiều kẻ an
giấc trong bụi đất sẽ chổi dậy : Có người sẽ được hưởng
phúc trường sinh, có kẻ phải tủi nhục muôn đời. Những
người thông minh sẽ sáng chói như ánh sáng vòm trời, và
những kẻ khuyên dạy sự công chính cho nhiều người, sẽ
nên như các vì tinh tú tồn tại muôn ngàn đời.
Đó là Lời Chúa.

GIỌT LỆ ĂN NĂN
1/- Thành khẩn nài xin ôi Gia-vê khoan nhàn, dù con
tội lỗi Chúa đã thấy thống hối. Suối lệ khóc than đầy vơi
sức tàn xác thân tả tơi. Những lo lắng u hoài, cùng xao
xuyến đêm ngày giải thoát hồn con thương ban cho muôn
ơn. Nào ai đã chết Chúa thấy cất tiếng hát. Chuỗi ngày đã
qua lầm than ước gì tháng năm bình an. Trong suối nguồn
Phúc Am thươnơ xuống cho tâm hồn.
ĐK : Từ nay hết những u sầu với khóc than. ...
Xin Ngôi Ba Thiên Chúa
ĐK : Xin Ngôi Ba Thiên Chúa ngự xuống trên chúng
con. Ban hồng ân chan chứa, thấm nhuần hồn xác chúng
con. Biến chúng con thành những chiến sỹ theo Chúa Kitô,
thành nhân chứng Nước Trời cho muôn người trong khắp
nơi.
1/- Nguyện chúa Thánh Thần xin ngự đến, lòng vạn
lòng đợi trông Ngài soi sáng, luyện lọc hầu mong được
xứng đáng với danh hiệu đền thánh Chúa cao quang.
KINH ĂN NĂN TỘI
Lạy Chúa, Chúa Đấng trọn tốt trọn lành cùng,
Chúa đã dựng nên con, cho Con Chúa ra đời chịu nạn
chịu chết con, con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa
cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn, cùng chê ghét mọi tội
con trên hết mọi sự, con dốc lòng chừa cải, nhờ ơn
Chúa thì con sẽ tránh xa dịp tội, cùng làm việc đền tội cho
xứng . Amen !
Kinh Thiên Chúa Giáo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kinh Thiên Chúa Giáo - Người đăng: quanghungchp31184
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Kinh Thiên Chúa Giáo 9 10 651