Ktl-icon-tai-lieu

Kỷ niệm 225 năm

Được đăng lên bởi naihihe
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 318 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tưng bừng khai hội gò Đống Đa 2014
Hội gò Đống Đa diễn ra hàng năm vào ngày mùng 5 Tết
Nguyên Đán để tưởng nhớ tới công tích lẫy lừng của người anh
hùng Quang Trung – Nguyễn Huệ.
Sáng nay, 4/2 (tức ngày mùng 5 tháng Giêng âm lịch) tại gò
Đống Đa, Hà Nội đã tưng bừng khai hội, kỷ niệm 225 năm chiến
thắng Ngọc Hồi – Đống Đa.
Đây là lễ hội được tổ chức hàng năm để tưởng nhớ tới công tích
lẫy lừng của vua Quang Trung – Nguyễn Huệ, người Anh hùng
trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc.

Hội gò Đống Đa diễn ra hàng năm vào ngày mùng 5 tết Nguyên đán tại gò Đống Đa, phường
Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội. Đây là lễ hội chiến thắng, được tổ chức để tưởng nhớ tới
công tích lẫy lừng của vua Quang Trung - người anh hùng trong lịch sử chống giặc ngoại xâm
của dân tộc.

Kỷ niệm 225 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa, hoàng đế
Quang Trung thống lĩnh nhân dân cả nước cùng nghĩa quân Tây
Sơn đánh tan 29 vạn quân Mãn Thanh. Đây là trận chiến nổi
tiếng trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc. Từ đó,
ngày mùng 5 tháng Giêng hang năm đã trở thành truyền thống
của nhân dân quận Đống Đa và nhân dân Thủ đô Hà Nội. Để
mãi mãi ghi nhớ và tôn vinh chiến công hiển hách, lẫy lừng của
người anh hùng áo vải cờ đào Quang Trung – Nguyễn Huệ,
Trong lễ hội sáng nay diễn ra tại Gò Đống Đa (Hà Nội), hàng nghìn người dân thủ đô và khách
thập phương đã nô nức đổ về trẩy hội, cùng thắp nén hương để tưởng nhớ người anh hùng áo
vải Quang Trung - Nguyễn Huệ.
Qua đó, những diễn biến và chiến thắng lịch sử đã được tái hiện sinh động, hào hùng, kỷ niệm
tròn 224 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa.
Đây cũng là lễ hội được tổ chức thường niên một cách long trọng và đa dạng với sự góp mặt
của các diễn viên Nhà hát Chèo Hà Nội trong màn diễn nghệ thuật tái hiện lại chiến thắng lịch sử
quật cường của quân và dân ta.
Lễ hội gò Đống Đa kỷ niệm chiến thắng oanh liệt của người anh hùng áo vải, cờ đào Quang
Trung - Nguyễn Huệ, người đã lãnh đạo nghĩa quân Tây Sơn đánh tan quân Thanh vào xuân Kỷ
Dậu năm 1789. Tương truyền, ngày mùng 5 tết năm Kỷ Dậu 1789, vua Quang Trung kéo quân
ra Bắc, cho binh sĩ ăn tết, sau đó đánh chiếm Ngọc Hồi, giải phóng thành Thăng Long.

Trận đánh đã khiến 29 vạn quân Thanh thảm bại và tướng nhà Thanh là Sầm Nghi Đống phải tự
vẫn tại núi Ốc, gần Chùa Bộc hiện tại. Trận đánh đã mở đường cho quân Tây Sơn của Quang
Trung tiến thẳng vào thành Thăng Long.
Thể hiện lòng tri ân công lao của Người Anh hùng áo vải, tưởng nhớ đến sự hy sinh oanh liệt,
đến chiến thắng lẫy lừng n...
Tưng bừng khai hội gò Đống Đa 2014
Hội Đống Đa diễn ra hàng năm vào ngày mùng 5 Tết
Nguyên Đán để tưởng nhớ tới công tích lẫy lừng của người anh
hùng Quang Trung – Nguyễn Huệ.
Sáng nay, 4/2 (tức ngày mùng 5 tháng Giêng âm lịch) tại
Đống Đa, Hà Nội đã tưng bừng khai hội, kỷ niệm 225 năm chiến
thắng Ngọc Hồi – Đống Đa.
Đây lễ hội được tổ chức hàng năm để tưởng nhớ tới công tích
lẫy lừng của vua Quang Trung Nguyễn Huệ, người Anh hùng
trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc.
Hội Đống Đa diễn ra hàng năm vào ngày mùng 5 tết Nguyên đán tại Đống Đa, phường
Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội. Đây là lễ hội chiến thắng, được tổ chức để tưng nhớ tới
công tích lẫy lừng của vua Quang Trung - người anh hùng trong lịch sử chống giặc ngoại xâm
của dân tộc.
Kỷ niệm 225 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa, hoàng đế
Quang Trung thống lĩnh nhân dân cả nước cùng nghĩa quân Tây
Sơn đánh tan 29 vạn quân n Thanh. Đây trận chiến nổi
tiếng trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc. Từ đó,
ngày mùng 5 tháng Giêng hang năm đã trthành truyền thống
của nhân dân quận Đống Đa nhân dân Thủ đô Nội. Để
mãi mãi ghi nhớ tôn vinh chiến công hiển hách, lẫy lừng của
người anh hùng áo vải cờ đào Quang Trung – Nguyễn Huệ,
Trong lễ hội sáng nay diễn ra tại Đống Đa (Hà Nội), hàng nghìn người dân thủ đô khách
thập phương đã nô nức đổ về trẩy hội, cùng thắp nén hương để tưởng nhớ người anh hùng áo
vải Quang Trung - Nguyễn Huệ.
Qua đó, những diễn biến và chiến thắng lịch sử đã được tái hiện sinh động, hào hùng, kỷ niệm
tròn 224 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa.
Đây cũng lhội được tổ chức thường niên một cách long trọng đa dạng vi sự p mặt
của các diễn viên Nhà hát Chèo Hà Nội trong màn diễn nghệ thuật tái hiện lại chiến thắng lịch sử
quật cường của quân và dân ta.
Lễ hội gò Đống Đa kỷ niệm chiến thắng oanh liệt của người anh hùng áo vải, cờ đào Quang
Trung - Nguyễn Huệ, người đã lãnh đạo nghĩa quân Tây Sơn đánh tan quân Thanh vào xuân Kỷ
Dậu năm 1789. Tương truyền, ngày mùng 5 tết năm Kỷ Dậu 1789, vua Quang Trung kéo quân
ra Bắc, cho binh sĩ ăn tết, sau đó đánh chiếm Ngọc Hồi, giải phóng thành Thăng Long.
Kỷ niệm 225 năm - Trang 2
Kỷ niệm 225 năm - Người đăng: naihihe
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Kỷ niệm 225 năm 9 10 10